V uverejnených Fauciho emailoch sa nachádza laboratórny popis a návod na výrobu prvej generácie SARS-Cov-1

V podobe produkčnej metódy výroby biologickej zbrane s použitím sekvencií HIV a vtáčieho sarkóm-vírusu spôsobujúceho rakovinu v kurčatách!


Výskum prebehol už v roku 2005 na univerzite v Pensylvánii!

V ďalšom emaily špičkový vedec a jeho kolegovia upozorňujú, že zmeny vo vírusu nezodpovedajú teórii o evolučnom vzniku! Američania tak disponujú už od roku 2005 programom pre syntetickú výrobu vírusov rodiny SARS-Coronavirus!

V piatok priniesli na Aeronete prvú informáciu o uverejnených emailoch šéfa amerického Národného zdravotného inštitútu Dr. Anthony Fauciho, v ktorých bolo zistené [1], že Fauci klamal na jar 2020 pri vypočúvaní v americkom Kongrese keď tvrdil, že mu nie je známy pôvod a vznik vírusu SARS Coronavirus Variant 2. Uverejnené emaily preukazujú, že na podozrenie o možnom laboratórnom pôvode bol upozornený už koncom januára minulého roka. Lenže vo viac ako 3 000 emailoch bolo cez víkend objavené aj niečo úplne neuveriteľného, ​​z čoho sa doslova zatajuje dych.

Anthony Fauci totiž už 11. marca 2020 dostal do svojej poštovej schránky preposlaný email s názvom Coronavirus bioweapon production method, teda v preklade Metóda výroby biologickej zbrane koronavírusu. V emaile je citovaný postup na laboratórnu weaponizáciu v prírode bežne dostupného koronavírusu získaného z netopierov, a to práve za účelom zvýšenia replikačného faktora.

Text uvedený v emaile pochádza z viac ako 800-stránkovej vedeckej štúdie [2]
výskumného tímu na University of Pennsylvania v roku 2005, kde tím vedcov úspešne syntetizoval SARS Coronavirus Variant 1.

Zvolený postup zahŕňal v prvom kroku weaponizáciu netopiereho koronavírusu, ktorá spočívala v genetickej úprave programového RNA kódu zaisťujúceho replikačný faktor vírusu, teda rýchlosť množenia, a potom bol ponechaný čas na inkubáciu, rozmnoženie. Následne sa výskumníci pokúsili vykonať blokovanie Spike proteínov namnoženého koronavírusu, aby sa zabránilo jeho množeniu. Štúdia skončili nie príliš presvedčivo, v štúdii sa zistilo, že rýchlosť replikácie prebieha s vysokým percentom chýb, ktoré spôsobujú uhynutie vírusu, resp. neúčinnosť a neschopnosť ďalšieho množenia.

Spomalenie replikácie, zníženie replikačného faktora v štúdii významne zvýšilo kvalitu replikácie a zachovanie funkčnosti nových replikantov. Čo je však dôležité, to je zistenie z tohto emailu, že Dr. Fauci už od 11. marca 2020 vedel, že americké laboratóriá disponujú syntetizáciou SARS Coronavirus Variant 1 a vzhľadom k malým odlišnostiam SARS-Cov-1 od SARS-Cov-2 je možné s vysokým percentom pravdepodobnosti hraničiacou s istotou predpokladať, že keď už v roku 2005 sa podarilo syntetizovať v Pensylvánii Variant 1, tak že aj Variant 2 je podľa všetkého syntetizovaný.

Medzi Fauciho emailami je škandalózny návod na výrobu SARS-Cov prvej generácie citovaný z vedeckého výskumu z roku 2005

Informáciu s návodom na výrobu koronavírusu preposlali Faucimu do emailu od Adama Gaertner, súkromného výskumníka, ktorý sleduje projekty amerických výskumných biologických laboratórií. Email má číslo 2286 v databáze [3] Fauciho emailov. Americké mainstreamové médiá začali [4] už v piatok mohutne vyvracať tento email, že vraj neobsahuje popis výroby súčasného Variant 2 koronavírusu, ale iba opis experimentu univerzity v Pensylvánii na prvej generácii SARS koronavírusu. Médiá začali panikáriť a obracať sa na odborníkov, aby vyvrátili Gaertnerův email, lenže to vyvrátenie je ťažké a veľmi sa nedarí.

Adam Gaertner neposlal Faucimu žiadny dezinformačný email o SARS-Cov-2, ale iba citáciu zo štúdie výskumníkov v roku 2005, ktorí naplno a úspešne syntetizovali a vyrobili Variant 1 z netopierieho koronavírusu, teda plne syntetizovaný SARS Coronavirus Variant 1. A ak už v roku 2005 vedeli Američania v laboratóriu syntetizovať SARS-Cov-1, potom je logické, že dodnes sa nepodarilo vo voľnej prírode vo Wuhan a ani nikde inde zabezpečiť prírodný izolát tohto vírusu, teda preukázateľný dôkaz vírusu odobratého zo živého zvieraťa. Dodnes totiž nebol SARS-Cov-2 izolovaný z prírody.

To samo o sebe nasvedčuje tomu, že tento vírus pochádza od samého počiatku z laboratórií, a preto nikde nie je možné v prírode nájsť zviera, ktoré by bolo nosičom č. 0, teda zdrojom tohto Variantu 2. Podozrenie, že vírus pochádza z laboratória, zaznieva vo Fauciho emailoch od mnohých vedcov. Všetci upozorňujú na istý problém, aby uverili teórii o prírodnom vzniku tohto vírusu, pretože SARS-COV-2 sa od bežného a neškodného netopierieho koronavírusu líšia menej ako v 0,1% a to navyše len v tých vybraných miestach, kde to má účinok na zmenu replikačných charakteristík vírusu, ale inak nikde inde.

A toto ukazuje s vysokou istotou na laboratórny pôvod, pretože v prírode by mutácia zasiahla v každej generácii replikovaných vírusov náhodne tisíce sekvencií RNA, úplne náhodne v celej dĺžke RNA. V prípade tohto vírusu sú ale zmeny prítomné len v malej časti génov, a to vykonané s chirurgickou presnosťou. Poďme si odcitovať Gaertnerov email s návodom na výrobu weaponizovaného vírusu SARS prvej generácie.

Predmet: Spracovanie informácií o projekte, ktorý sa uskutočnil v roku 2012, a o jeho výsledkoch: Metóda výroby biologickej zbrane koronavírusu

Ahoj Anthony,

Takto bol vírus vytvorený.

Intervirionová fúzia (pozn. Zlúčenie niekoľkých vírusov do jedného, rekombinácia). HIV-luc (ACE2) (500 ng p24) bol zmiešaný s 1 000 ng p24. HIV-Gfp časticami obsahujúcimi obal ASLV-A, SARS-Cov S proteín, alebo v PBS pri 4 ° C počas 30 min, aby sa umožnila väzba. Vzorky boli zvýšené na 37°C počas 15 min, aby došlo ku konformačnému preskupenie. Virióny boli upravené na požadované pH pomocou 0,1 M kyseliny citrónovej. PBS, TPCK-trypsín (konečná koncentrácia 10 ~ tg / ml), CTsl, katepsin B (CTSB) (konečná koncentrácia 2 ~ tg / ml) alebo pufer CTSl. Potom bol pridaný samotný CTSl. Rekombinantný CTsl (R & D Systems) bol vopred aktivovaný pomocou inkubácie po dobu 15 min v koncentrácii 10 mg / ml v 50 mM Mes, pH 6,0, na ľade. Rekombinantný CTSB (R & D Systems) bol predaktivovaný v 25 mM Mes, 5 mM OTT, pH 5,0, po dobu 30 minút min. pri 25 ° C. Po 10-minútovej inkubácii pri 25°C bola proteolýza zastavená pomocou pridania 300 μl DMEMIO obsahujúceho leupeptin (25 mikrogramov / ml) a STI (75 mikrogramov / ml). Virióny boli potom inkubované pri 37°C počas 30 minút, aby došlo k fúzii membrán. 100 μl virionové zmesi bolo pridané vo štvorici k HeLa-Tva bunkám predliéčeným po dobu 1 hod. Leupeptinem (20 ~ tg / ml). Bunky boli infikované spinom a inkubované pri 37°C po dobu 5 minút.

NIH-000697

Prvá generácia SARS koronavírusu bola v Pensylvánii syntetizovaná z buniek napadnutých HIV a z puzdrových proteínov vtáčej rakoviny ASLV

Áno, a je to vonku. Ďalšia údajná konšpirácie sa stala realitou. Výskumníci z Pensylvánskej univerzity už v roku 2005 v tomto výskume syntetizovali SARS Cov 1 pomocou častíc z HIV proteínových puzdier, za asistencie ASLV-A puzdra a proteínov SARS Coronavirus Variant 1. Nejde ani tak o to, že sa tento email objavil vo Fauciho pošte, ale ide predovšetkým o dôkaz a potvrdenie, že americké laboratóriá vedia už od roku 2005 syntetizovať koronavírusy.

A to za použitia a za pomoci stavebných prvkov proteínov a častíc HIV, konkrétne častíc DNA s týmto HIV vírusom. A to nie je všetko. Uvedený návod laikom veľa nepovie, ale bližší pohľad vyvolá zdesenie, z čoho bol v roku 2005 Variant 1 syntetizovaný. Okrem HIV totiž ako púzdro použili obal ASLV-A [5], čo nie je nič iné ako skratka pre vtáčí retrovírus Avian sarcom / Leukosis Vírus Subtype A, čo je karcinogénny retrovírus spôsobujúci vtáčiu rakovinu, a to predovšetkým kože a pľúc priemyselne chovaných kurčiat [6 ].

Vírus spôsobuje sarkómy v mäkkých tkanivách kurčiat a leukémiu kostnej drene u tejto hydiny. Takáto činnosť zodpovedá weaponizacii vírusov a jediná legálna rovina spočíva v tom, že laboratória tvrdia, že tieto vírusy vyrábajú za účelom výroby a skúmania účinných protilátok proti týmto vyrobeným vírusom. Je to jediná prípustná výnimka, ktorú umožňuje Organizácia pre zákaz chemických zbraní v sekcii pre kontrolu zbraní biologických. Univerzity a jednotlivé laboratória môžu vyrábať, vyvíjať a syntetizovať experimentálne vírusy, ak účelom ich výroby je otestovanie účinnosti protilátok. A ak už v roku 2005 na univerzite v Pensylvánii vyrábali weaponizovanú variantu SARS, aj keby v plnej kráse za účelom hľadania protilátky, potom je úplne logické, odkiaľ pochádza SARS-COV-2.

Výskumník a jeho tím upozornili Fauciho už koncom januára 2020, že vírus nezodpovedá teórii o prirodzenom vzniku cez evolúciu v prírode a vírus vyzerá ako „zinžinierovaný“

Lenže, to stále nie je všetko. Už 31. januára 2020 napísal výskumník Kristian G. Andersen z elitného Scrippového výskumného insitutu (Scripps Research Institute) Faucimu email, že on a jeho kolegovia majú silné pochybnosti o oficiálnej teórii NIH o tom, že vírus má prírodný pôvod, pretože vírus vykazuje abnormálne bezvýznamné odchýlky od netopierích koronavírusov. Email sa v databáze [7] nachádza na strane 3187. Tých odchýlok tam je podľa Andersena menej ako 0,1% v celom génovom kóde, lenže tie zmeny sú len a presne na tých miestach, ktoré menia replikačný faktor vírusu, a to tak, aby sa vírus replikoval rýchlejšie.

Žiadna iná zmena v porovnaní s netopierími koronavírusmi tam nie je, čo v podstate vylučuje na jednej strane prírodnú mutáciu, a na strane druhej to skoro garantuje laboratórny pôvod vírusov a chirurgicky presné génové zmeny vo víruse za účelom zvýšenia replikačného faktora. Andersen Faucimu napísal toto:

Predmet: Re: FW: Veda: Zisťovanie genómov koronavírusu pre odhalenie pôvodu epidémie

Ahoj Tony,

Vďaka za zdieľanie. Áno, už som to dnes videl a Eddie aj ja sme v tom skutočne citovaní. Je to skvelý článok, ale problém je, že naše fylogenetické analýzy nie sú schopné odpovedať na otázku, či ide o genóm, ktorého sekvencie sú v jednotlivých zvyškoch neobvyklé, okrem prípadov, keď sú úplne mimo.

Na fylogenetickom strome vyzerá vírus úplne normálne a tesné zoskupenie s netopiermi naznačuje, že netopiere slúžia ako rezervoár. Nezvyčajné rysy vírusu tvoria naozaj malú časť genómu (<0,1%), a tak je potrebné sa pozrieť naozaj pozorne na všetky sekvencie, aby bolo vidieť, že niektoré črty (potenciálne) vyzerajú ako zinžinierované.

Máme zostavený dobrý tím, ktorý sa na to pozrie veľmi kriticky, takže na konci víkendu by sme mali vedieť oveľa viac. Mal by som spomenúť, že po dnešných diskusiách Eddie, Bob, Mike a ja zisťujeme, že genóm nezodpovedá očakávanej evolučnej teórii. Ale musíme sa na to pozrieť oveľa podrobnejšie a je potrebné vykonať ešte ďalšie analýzy, takže sa tieto názory môžu ešte zmeniť.

S pozdravom,

Kristian

Americké laboratória syntetizoval SARS-Cov-1 a 2 na základe výskumov technológie CRISPR a Gain-of-Function.

Laboratóriá vo Wuhan na tom spolupracovali

Znovu teda vidíte dôkaz, že Fauci už 31. januára 2020, skoro štvrť roka pred tým, než o tom v ČR na mainstreamu rozbúrila mediálne vody Dr. Soňa Peková, vedel šéf NIH Dr. Anthony Fauci o tom, že vírus sa prakticky nelíši od netopierích koronavírusov, ľahko sa dá s nimi zameniť, pretože tie zmeny sú tak extrémne malé a nepatrné, že sa to dá ľahko prehliadnuť.

Zmeny sú iba v menej ako 0,1% génových informácií a podľa Andersena a jeho kolegov nezodpovedajú tieto zmeny evolučnej teórii o prirodzenom prírodnom vývoji. Zmeny sú príliš chirurgicky presné a exaktné, nejde o náhodné zmeny bez účinku. Tieto zistenia tak vnášajú do celého príbehu svetlo, že Fauci vedel od samotného začiatku, s čím má svet čo do činenia. A styky Fauciho s Billom Gatesom a jeho nadáciou napojenou na čínske záujmy, to je kapitola sama o sebe.

V roku 2005 v USA vyrobili syntetizovaný SARS Coronavirus Variant 1 z HIV častíc a z obalu vtáčieho sarkómu a mainstreamové médiá sa snažia tento objav umlčať, aby nepadlo podozrenie na americké laboratória a ich spoluprácu s čínskou laboratóriou vo Wuhan na výskume génových editácií Gain-of-Function, ktoré spočívajú v kombinovaní, strihania a spájania rôznych vírov a ich častíc dohromady s cieľom vytvorenia rekombinantných vírusov s unikátnymi parametrami. Podľa informácií sa jednalo len o prvú várku Fauciho emailov a ďalšie tisíce budú čoskoro nasledovať, akonáhle prejdú redakčnými úpravami a cenzúrou, takže toto zďaleka nie je posledné odhalenie.

Konšpiračné teórie sa napĺňajú a potvrdzujú s desivou presnosťou, prítomnosť HIV vírusu ako súčasť rekombinantného SARS-Cov-1 v roku 2005 je úplný šok!

Všetko sa postupne potvrdzuje, proteíny HIV, retrovírusy vtáčej rakoviny, nepatrné avšak chirurgicky presné zmeny v koronavíruse v porovnaní s netopierími, potvrdenie o úspešnej rekombinácii a syntetizácii SARS Coronavirus Variant 1 v roku 2005 v Pensylvánii, podozrenie špičkových genetikov, že vírus nezodpovedá príbehu o evolučnom procese zmien vo víruse, to všetko dohromady potvrdzuje články Aeronetu a ďalšie alternatívy z počiatku minulého roka. Vtedy vraj konšpirácie a hoaxy, dnes tvrdá a pre mainstream nepohodlná realita.

A teraz sa zamyslite. Keď vedia od roku 2005 syntetizovať SARS Cov 1 z vírusov HIV a z retrovírusov vtáčieho sarkómu, čo asi vedia dnes o 16 rokov neskôr? Z čoho je rekombinovaný dnešný koronavírus? Z akých svinstev? Že obsahuje stopy vírusu HIV, to je už potvrdené nositeľom Nobelovej ceny [8], ale čo iné sa tam ešte nachádza? Vtáčie retrovírusy vyvolávajúce v hydine sarkómy a leukémie? Alebo nejaké hybridné častice na rozhraní koronavírusov a lentavírusov?

A na tieto svinstva z výskumu bojových vírusov v týchto laboratóriach už dopredu pripravili vakcíny? A tieto vakcíny už chcú podávať aj deťom od 12 rokov a tehotným ženám? To si naozaj tupý ovčan nechá na sebe vyskúšať anti-koktail proti bojovému vírusu rozprášenému po celom svete bohvie ako a bohvie z čoho? Nie je pravda, že ľuďom chýbajú informácie o rizikách. Ľudia totiž nechcú počuť pravdu, chcú počuť len to, čomu uverili, k čomu ich naprogramovala debna a nepretržitá, rok a pol trvajúce, mediálne masírovanie.


Preklad redakcia AZN


Pôvodne vyšlo: https://aeronet.cz/news/bomba-v-uverejnenych-fauciho-emailech-se-nachazi-laboratorni-popis-a-navod-na-vyrobu-prvni-generace-sars-cov-1-v-podobe-produkcni-metody-vyroby-biologicke-zbrane-s-pouzitim-sekvenci-hiv/

COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Mohutný symbol slovenskej schopnosti

Prelomové medzníky vodného diela Gabčíkovo – Budapešť 1977 a Haag 1997. 

Ján CUPER: V kauze údajnej vraždy Remiáša sme dospeli k inému poznaniu

Vystupovali v nej bývalí opoziční politici i prezident Kováč. 

Vznik klubu zahraničných Slovákov v rámci ĽS Naše Slovensko

Dňa 22. 3. 2017 rozhodlo predsedníctvo ĽS Naše Slovensko o založení Klubu zahraničných Slovákov a za predsedu klubu zvolilo Ing. Martina Beluského, PhD., podpredsedu pre zahraničné vzťahy.

 
Odber noviniek na stránke