Pozvánka na konferenciu

Občianske združenie Panslovanská únia Vás pozýva na KONFERENCIU

Ochrana slovenskej identity,

ktorá sa uskutoční 8. februára 2020 v Trnave, Dom kultúry, Trojičné námestie 10.
PROGRAM KONFERENCIE:

9:00-9:30  prezentácia
9:30         hymnická pieseň
9:35-12:45 prednášky

Mgr. Elena Šubjaková: Identita Slovákov je slovanská
ThDr. Ladislav Ostrák: Heteronormatívna spoločnosť a ochrana rodiny
JUDr. Lucia Žužová: Kresťanstvo - súčasť slovenskej identity
Doc. Ing. Ján Vlnka, PhD : Školstvo- podmienka uchovania identity
Ing. Marián Tkáč PhD: Bankovníctvo a mena ako súčasť identity štátov
Doc. PhD. Ivan Mrva CSc. : Slovenská história a histografia
Mgr. Margaréta Vyšná: Kultúra a jazyk ako kľúčoví nositelia kolektívnych identít
Ing. Milan Uhrík PhD: EÚ a likvidácia identity národných štátov

12:50- 13:25  diskusia
13:25             slovenská hymna
13:30- 14:00 záver konferencie

 
DOTERAZ REALIZOVANÉ KONFERENCIE

    Panslavizmus, tradícia a perspektívy
    Maďarizácia
    Čechoslovakizácia
    Obnovenie slovenskej štátnosti vznikom 2. SR
    Snahy o asimiláciu slovenského národa
    Slovenská identita
    Pôda a voda, súčasť národného dedičstva
    Prečo oktober nemôže byť slovenský štátnym sviatkom

 Organizátor konferencie: OZ Panslovanská únia

Zborník je nepredajný- bezplatne ho dostane každý účastník do troch mesiacov poštou.

Sme neziskové občianske združenie, ktoré vyvíja svoju činnosť z peňazí získaných z členských príspevkov, resp. z finančných darov, alebo zo sponzorských príspevkov. Náklady na organizovanie tejto už 9. konferencie presahujú možnosti nášho občianskeho združenia, chceme vás preto požiadať o poskytnutie dobrovoľného finančného daru, resp. sponzorského daru v hodnote podľa Vášho zváženia.

Dobrovoľný finančný dar môžete poslať na účet OZ Panslovanská únia číslo účtu IBAN: SK49 8330 0000 0027 0087 1770

Darcom vopred ďakujeme.


Tu odstrihnúť
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VYPLŇTE DOMA A ODOVZDAJTE PRI PREZENTÁCII,
resp. v elektronickej pošlite na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Titul, meno a priezvisko:
Ulica, číslo domu:
PSČ a obec:
mobilný, alebo telefonický kontakt:
emailový kontakt:

podpis účastníka konferencie:


 

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Všetci podnikatelia budú môcť vymeniť registračku za virtuálnu.

Aké sú výhody?

Virtuálnu pokladnicu môžu dnes využívať tí podnikatelia, ktorí pri platbách v hotovosti nevydajú za mesiac viac ako tisíc blokov. Druhou podmienkou je, že im povinnosť registrovať tržby v pokladnici vznikla od apríla v schválenej novele zákona o elektronickej registračnej pokladnici (ERP).

Základné princípy panslavizmu 21. storočia

Panslovanská únia vychádza z myšlienky panslavizmu spresnenej Ľudovítom Štúrom a za  základné princípy panslavizmu 21. storočia považuje: 

Pripojenie Slovenska k československému štátu: Dobytie, anexia alebo civilizačná misia?

Na úvod krátka poznámka o názve tohto príspevku.[1] Autor je presvedčený, že obsahovo výstižnejšie by bolo hovoriť o pripojení Slovenska k „československému (českému)“ štátu, pretože táto formulácia lepšie vyjadruje reálnu povahu usporiadania česko-slovenských vzťahov v tomto ústavnom rámci.

KSI odmieta dvojjazyčné tabule na železnici

Kongres slovenskej inteligencie (KSI) vo svojom vyhlásení 7. 2. 2017 v Ružomberku konštatuje, že s pohoršením prijal informáciu o nariadení ministra dopravy zaviesť dvojjazyčné tabule na železničných staniciach na tzv. menšinových územiach.

 
Odber noviniek na stránke

captcha