O nás

Webovú stránku s názvom Slovenské slovo prevádzkuje občianske združenie Panslovanská únia. Slovenské slovo bolo, a stále je, určené slovenským vlastencom na celom svete a má ambíciu stať sa ich spoločným médiom.

Cieľom Slovenského slova je stať sa slobodnými internetovými novinami, ktoré pomôžu znížiť deficit slovenských vlasteneckých médií na Slovensku. Nechceme konkurovať iným národoveckým médiám, ale chceme s nimi spolupracovať tak, aby v tejto oblasti vznikol synergický efekt.

Ponúkame spoluprácu všetkým slovenským spolkom, novinám, magazínom a všetkým médiám, ktorým je slovenská vec drahá. Spoluprácu nám môžete ponúknuť na adrese:

info|zavináč|slovenskeslovo.sk a info.pansu|zavináč|gmail.com

Podrobnosti spolupráce dohodneme s každým osobitne.

*****

Problémom všetkých slobodných médií, okrem nepriazne oficiálnej štátnej moci, sú najmä financie. Ak nám v tomto chcete pomôcť, môžete posielať svoje peňažné dary na účet 2621194302/1100, IBAN: SK1911000000002621194302.

Môžete nás podporiť tiež poukázaním 2% z Vašich daní z príjmov.

Peniaze ktoré takto získame používame na

-  prevádzku webovej stránky www.slovenskeslovo.sk
-  usporadúvanie konferencií, seminárov, prednášok a publikácií, kultúrno-spoločenských,
   výchovno-vzdelávacích, vydavateľských a mediálnych aktivít zameraných na  zachovanie
   kultúrnych hodnôt slovanských národov
rozvíjanie a šírenie vzájomne prospešných kultúrnych, umeleckých, vedeckých, hospodárskych,
   spoločenských, turistických, športových a osobných kontaktov medzi slovanskými národmi
-  podporu vzdelávania, vedy a výskumu v súlade s cieľmi PanSÚ
vydavateľskú činnosť

Ak ste sa rozhodli pomôcť slovanskej a slovenskej veci, percentá z Vašej dane z príjmu budú tým správnym krokom.

Ako poukázať percentá z dane z príjmu?

Ak ste zamestnaný/ná:

Požiadajte do 15. februára kalendárneho roka svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu a nezabudnite uviesť, že chcete 2% z Vašej dane z príjmu asignovať pre oprávnené občianske združenie Panslovanská únia. Požiadajte tiež svojho zamestnávateľa, aby Vám vyhotovil potvrdenie o zaplatení dane. Keď dostanete potvrdenie o zaplatení dane, vyplníte vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane a tieto dva formuláre pošlite alebo osobne doručte daňovému úradu v mieste vášho bydliska do 30. apríla kalendárneho roka.

Ak si podávate daňové priznanie sami:

Vyplňte v daňovom priznaní konkrétnu časť venovanú z dane s názvom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona alebo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby, podľa toho, či podnikáte ako fyzická, či právnická osoba. Vyplnené daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu do 30. marca kalendárneho roka a uhraďte daň.

Pre poukázanie 2% z dane budete potrebovať tieto údaje:

Názov: Panslovanská únia

Adresa: Gessayova 45, 851 03 Bratislava

IČO: 42135664

FIO Banka číslo účtu: 2700871770/8330

IBAN: SK4983300000002700871770

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Právna forma: 701 – Združenie

Add a comment

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Čaká nás vyrovnaný rozpočet

Vláda nás potešila, že o dva roky budeme  mať vyrovnaný rozpočet.

Policajná správa vrchného komisára zo silvestrovskej noci v Kolíne nad Rýnom

Denník „die Welt“ dostal tento protokol k dispozícii a podrobne zdokumentoval jeho správu. Nasleduje doslovné znenie „správy o skúsenostiach zo zásahu“ (Einsatzerfahrungsbericht) spísanej jedným z vrchných komisárov policajného zásahu z noci zo Silvestra na nový rok na hlavnej železničnej stanici v Kolíne nad Rýnom. Začiernené sú výlučne iba mená (v texte kurzívou):

Bruselskí buzeranti

Na úvod uvádzam, že pod označením „buzerant“ v tomto článku nemám na mysli hanlivé označenie homosexuála ale človeka, ktorý iných ľudí buzeruje,

Predstavenie knihy popredného slovenského ekonóma Jaroslava Husára

V Univerzitnej knižnici v Bratislave sa pred niekoľkými dňami uskutočnila odborná diskusia a predstavenie knihy Prof. Jaroslava Husára na tému Aj ekonómia je veda.

 
Odber noviniek na stránke

captcha