Z konferencie Slovenská identita

Dvadsiateho deviateho novembra 2016 sa v Bratislave uskutočnila konferencia Panslovanskej únie pod názvom Slovenská identita.

Cieľom bolo prispieť k formovaniu spoločenského vedomia a verejnej mienky v záujme zachovania slovenskej identity v prostredí svetovej globalizácie a krízy európskej identity. 

Podujatia sa zúčastnili viacerí bývalí aj súčasní ústavní činitelia, zástupcovia vedeckej obce, zástupcovia niektorých občianskych združení a ďalší účastníci. Rokovanie sa uskutočnilo v konštruktívnom a priateľskom duchu. Z konferencie bol vydaný zborník a na základe jej záverov prijala Panslovanská únia toto vyhlásenie:

V y h l á s e n i e

Panslovanskej únie

pri príležitosti konferencie

Slovenská identita

uskutočnenej 29. októbra 2016 v Bratislave 

My Slováci tu nie sme odvčera. Naša identita siaha až k našim predkom Slovenom. Nie je náhoda, že naše ženy sú Slovenky, že našou rečou je slovenčina a našou vlasťou je Slovensko.

Európa je v súčasnosti objektom snáh o likvidáciu národných štátov. Ohrozená je identita každého európskeho národa. Chcú vytrhať kresťanské korene európskej civilizácie a pokúšajú sa legalizovať úchylné sexuálne praktiky rôzneho druhu. Chcú nastoliť chaos a z neho vytvoriť nový svetový poriadok.

Mainstreamové médiá, často podprahovým spôsobom, ohlupujú našu mládež. Výučba slovenských dejín a slovenskej vlastivedy je priam katastrofálna. Ak chceme poznať svoju budúcnosť, musíme poznať najprv svoju minulosť. Otázky identity národa nevyhnutne nachádzajú odpovede v jeho minulosti. Preto podporujme slobodné a politikou, najmä čechoslovakizmom, neovplyvňované bádanie historikov. Naša identita bola v procese maďarizácie a neskôr čechoslovakizácie deformovaná a boli snahy ju dokonca celkom vymazať.

Druhým obnovením slovenskej štátnosti, po tisícich rokoch od smrti kráľa Svätopluka I., sa obnovil priestor pre skutočné presadzovanie slovenských záujmov. Je našou vecou a našou zodpovednosťou, čo s tým urobíme. Nepokazme to! Jednou zo základných povinností štátu je obhajovať a chrániť identitu národa. Vyzývame všetkých ústavných činiteľov, aby sa zasadili o to, že štát bude prijímať všetky organizačné a legislavívne opatrenia (a to aj na úrovni ústavného práva), ktoré sú potrebné na ochranu slovenskej identity.

S nevôľou musíme konštatovať, že politické strany tak, či onak upevňujú partokratický systém vlády. Vo vláde a v parlamente sú dokonca sily, ktoré sa snažia boľševickým spôsobom obmedziť slobodu slova a pod rúškom boja proti extrémizmu sa snažia umlčať hlasy tých, čo nesúhlasia s likvidáciou slovenskej identity. To, či a ako bude národ žiť v budúcnosti, ich, väčšinou nezaujíma. Vyzývame všetkých ústavných činiteľov, ale aj europoslancov zvolených na Slovensku, aby zodpovedne riešili problémy svojich voličov, aby pracovali pre blaho Slovenska a neutápali sa v politikárčení, či partokratických intrigách.

Pripomínajme si, že Slovensko je kolískou slovanskej kultúry a že slovenčina je prirodzeným slovanským esperantom. Na to buďme hrdí! Neodcudzujme sa našim slovanským bratom a spolupracujme so všetkými európskymi národmi! Zachovajme si však našu, slovenskú identitu a nenechajme sa odnárodniť ani vykoreniť!

 

Predsedníctvo Panslovanskej únie

 

Videá z Koferencie Slovenská identita

 

Anton Semeš - Vývoj Cirkvi vo vzťahu k Slovensku

 

Emil Páleš - 1. Štúrovská koncepcia slovanskej vedy romantický prežitok alebo predzvesť budúcnosti? 2. Má Slovensko nejakú úlohu?

 

Jozef Darmo - Apokalypsa Európy národov alebo ...

 

Martin Lacko - Význam prvej Slovenskej republiky

 

Imrich Horňanský - Slovenské geografické názvy

 

Ján Košiar - Prežijeme Európu, alebo Európa prežije nás

 

Konferencia Slovenská identita - diskusia

 

zdroj videí: http://www.nwoo.org/2016/10/30/konferencia-slovenska-identita-29-10-2016/

 

________________________________________________________________________________________________________ 

Zborník z konferencie si môžete stiahnuť z tejto stránky vo formáte PDF, alebo ako elektronickú publikáciu z časti "Na stiahnutie".

 

 

 

COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

17. november – zápas za slobodu pokračuje

ĽS Naše Slovensko poslala do RTVS predžalobnú výzvu kvôli cenzúre.

Kam kráča ich civilizácia?

Rozhodol som sa napísať túto úvahu, pretože som sa zoznámil s formulárom – žiadosťou o vízum do Juhoafrickej Republiky. Prekvapilo ma niekoľko vecí. Predovšetkým to bol jeho rozsah. Mal 12 strán.

Slovutní ekonomickí alchymisti

Začal sa nový rok, rok 2021. Zaslúži si zamyslenie. Rok 2020 sa skončil tak, ako hádam nikto nečakal. Smútkom.

Zmarený odkaz Brexitu

Potom, čo sa milióny občanov Veľkej Británie rozhodli odísť z Európskej únie, vo zvyšku európskeho kontinentu, a u nás priam vzorne, nastalo hlboké mlčanie nad logickou otázkouprečo?!