Policajná správa vrchného komisára zo silvestrovskej noci v Kolíne nad Rýnom

Denník „die Welt“ dostal tento protokol k dispozícii a podrobne zdokumentoval jeho správu. Nasleduje doslovné znenie „správy o skúsenostiach zo zásahu“ (Einsatzerfahrungsbericht) spísanej jedným z vrchných komisárov policajného zásahu z noci zo Silvestra na nový rok na hlavnej železničnej stanici v Kolíne nad Rýnom. Začiernené sú výlučne iba mená (v texte kurzívou):

„Dňa 31.12.2015, počas silvestrovských osláv Nového roka boli v Kolíne nad Rýnom na železničnej stanici nasadené policajné zložky a útvary spolkovej polície.

Už pri vjazde na služobne miesto teda na hlavnú železničnú stanicu v Kolíne nad Rýnom sme boli zo strany rozčúlených občanov s plačúcimi a šokovanými deťmi informovaní o situácií v okolí, ako aj na stanici. Prichádzajúc na nádvorie (Domprobst-Ketzer-Str.) boli naše ešte nezaparkované policajné vozidlá ohádzané petardami.

Na nádvorí a na schodišti hlavného chrámu sa zdržiavalo niekoľko tisíc prevažne mužov s migračným pozadím (prisťahovalci; orig.: Migrationshintergrund), ktorí ľubovoľne vypaľovali ohňostroje akéhokoľvek druhu a hádzali fľaše do davu.

Prichádzajúc na parkovisko, bežalo k ozbrojeným zložkám mnoho pobúrených okoloidúcich a hlásili okrem iného na základe vyššie uvedených okolností aj bitky, lúpeže a sexuálne obťažovanie žien.

Zásahové sily sa týmto okamžite nachádzali v stave policajných opatrení. Ani samotné zjavenie policajných zložiek a prijatých opatrení nezastavili masy od ich počínania, a to ako pred budovou hlavnej vlakovej stanice, ani na samotnej hlavnej vlakovej stanici v Kolíne.

Okolo 22:45 hodiny sa naďalej už dobre naplnené staničné námestie a železničná stanica zapĺňalo osobami z radov prisťahovalcov. Ženy v sprievode alebo bez neho prešli davom silne podnapitých mužov takzvaný Spießrutenlauf (trest smrti postupným zbičovaním).

Vzhľadom k tomu, že vzrástla neodborná manipulácia s pyrotechnikou v podobe hádzania a paľby v dave, bol som kontaktovaný rotmajstrom národnej polície (vyčiernené). Obaja sme posúdili, že situácia, ktorá sa nám naskytla (chaos) by mohla viesť k vážnym zraneniam, ak nie dokonca k smrteľným. Kompetentný veliteľ roty (vyčiernené) už na mieste potvrdil naše zhodnotenie situácie. Po konzultácií s celkovým operačným velením národnej polície sme sa rozhodli na základe výrazného ohrozenia osôb a majetku, ktoré vzniklo, evakuovať priestor smerom od hlavnej katedrály cez staničné námestie v smere Domprobst-Ketzner-Str.

(Vyčiernené) požiadal o pomoc v súvislosti s evakuáciou priestoru smerom od hlavnej katedrály cez staničné námestie v smere Domprobst-Ketzner-Str., ktoré bolo schválené (vyčiernené). Vysťahovanie začalo okolo 23:30 nad budovou hlavnej katedrály smerom k nádvoriu. Keď boli posily pri vysťahovaní vo výške (vyčiernené), došlo k uzatvoreniu hlavného východu A-tunela pre všetku osobnú dopravu. V priebehu opustenia priestoru smerom od hlavnej katedrály cez staničné námestie v smere Domprobst-Ketzner-Str. boli na záchranárov opakovane hádzané petardy a fľaše.

Na základe tejto situácie sme popri zátarasách (uzavretí ulíc, vypratanie priestoru, zásahu s masívnym tlakom) podporili vynútené nasadenie vo forme jednoduchého fyzického násilia. Sťažujúce situáciu pri vypratávaní boli popri dorozumeniu sa fyzické stavy osôb, ktoré boli pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok (napr. Joint ).

Koniec vypratávania cca okolo 00:15.

V ďalšom priebehu tohto zásahu došlo opakovane k viacnásobným fyzickým konfrontáciám ojedinelých osôb, ako aj skupín osôb, krádežiam, ale aj k trestným činom na viacerých miestach súčasne. V priebehu zásahu sa objavili početné plačúce a šokované ženy/dievčatá, obťažované viacerými mužskými migrantami/skupinami. Identifikácia nebola žiaľ už možná.

Jednotky nasadenia nemohli byť pánom situácie pri všetkých udalostiach, útokoch a trestných činoch, pretože ich bolo príliš veľa v rovnakom čase.

Popri vyššie zmienených situáciách došlo ešte k ďalším udalostiam/incidentom, ktoré tu nie sú všetky uvedené:

Roztrhanie povolenia na pobyt s úškľabkom na tvári a vyhlásením: „Vy mi nemôžete nič, zajtra si zoženiem nový.“

  1. Ja som Sýrčan, musíte so mnou zaobchádzať priateľsky! Pani Merkelová ma pozvala.
  2. Dohovory na mieste boli zvyčajne vykonané s nátlakom. Dotknuté osoby sa znova objavili a robili si z danej situácie zábavu. Opatrenie vo forme väzenia resp. zadržania neprichádzalo v danej situácií vzhľadom na kapacitné možnosti do úvahy.
  3. Uzávera nástupišťa kvôli preplneniu. Reakcia: cez vedľajšie nástupište a cez koľajnice sa dostať na uzavreté nástupište. To viedlo aj k uzávere kolajiska.
  4. Nástup do vlakov iba cez fyzické spory – zákon džugle.
  5. V celej stanici „zvratky“ a miesta, ktoré boli použité ako toaleta.
  6. Veľa mužov (migrantov), ktorí bez zámeru cestovať, vo všetkých zónach železničnej stanice šírili zápach alkoholu a vyspávali svoju opitosť (banková prepážka, čakáreň a pod.).
  7. Boli vnímané volania o pomoc zo strany obetí. Zásahu poriadkových síl bolo bránené okolo stojacími (členmi?). Napríklad zhustením kruhu ľudí bolo bránené dostať sa k dotyčným (obeti/svedkovi/páchateľovi)
  8. Poškodení/svedkovia, na mieste, boli pri zmienke o páchateľoch ohrození alebo následne prenasledovaní.

A pod.

Vďaka stálej prítomnosti ozbrojených zložiek a pozorných okoloidúcich na železničnej stanici sa zabránilo dokončeniu znásilnení. Opatrenia poriadkových síl sa stretli s nedostatkom rešpektu, aký som za 29 služobných rokov ešte nezažil. Zásahové sily absolvovali celý zásah v ťažkej ochrannej výbave a majúce helmy v čase od 21:45 do 07:30 hodiny, bez toho, aby stratili vôľu a pracovitosť.

Táto chaotická a zahanbujúca situácia počas silvestrovskej noci, priviedla k ďalšej motivácií jednotiek zabezpečujúcich dôkazy a zaistenie zločincov v spolkovej oblasti St. Augustin, služobného predpisu policajného prezídia v Kolíne nad Rýnom a nasadených ozbrojených zložiek národnej polície.”

 

 

 

COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Z osudov slovenských geografických názvov (15)

Pestoval sa v stredoveku kávovník pri Komárne?

Stredná Európa nachádzaná a opätovne strácaná

Národy strednej Európy čelia viacerým paradoxom. Na jednej strane sú svojim obyvateľstvom otvorené ku spolupráci, ale na druhej strane, politiky strednej Európy nie sú otvorené tejto stredoeurópskej spolupráci, ktorá by mohla dať  strednej Európe potrebnú váhu.  Dôsledkom toho je, že tieto politiky pravidelne hľadali oporu vo veľmociach. Neraz medzi sebou aj súperiac, pokiaľ ide o voľbu patronátnej veľmoci.  Ako je to aj v súčasnosti.  Neraz obetujúc to, čo by nikdy nemalo byť obetované. Napríklad mier. A to napriek skúsenosti, na ktorú sa poukazovalo už celé minulé storočie, že veľmoci nikdy nedostali svojho záväzku. Namiesto toho aby založili účinné formy stredoeurópskej spolupráce. Namiesto  toho aby prehodnotili minulé chyby v pokusoch o strednú Európu.

Richard Sulík: “Zatvorenie hraníc – jediné riešenie pre Európu”

Zatvorenie hraníc podľa vzoru Macedónska je jediný možný spôsob, aby sa Európa pohla ďalej.

PIETNA SPOMIENKA NA SRBSKOM VOJENSKOM CINTORÍNE

V čase I. svetovej vojny bol vojenský cintorín vo Veľkom Mederi súčasťou zajateckého tábora. Je na ňom pochovaných 5017 Srbov, 447 Čiernohorcov a 72 Rusov.