Finančné zdroje Slovenskej republiky na vybudovanie „Moderného Slovenska“

V príspevku je cieľom uviesť problematiku, respektíve mechanizmus využívania finančných zdrojov, ktoré majú členské štáty k dispozícii z Európskej únie, z pohľadu Slovenska.


Jednoducho povedané ide o to, ako ich dokážeme využiť, bez rozboru vecných konkrétnosti čo je iná téma. K tejto problematike, ktorá bude uvádzaná sú zverejňované  informácie nie často a skôr čiastkovo. Z príspevku ďalej vyplynie prečo je to asi tak.

Finančné prostriedky EÚ môžu byť využívané na základe schválenia predložených dokumentov zo strany jednotlivých krajín Európskou komisiou. V tomto prípade v súčasnosti pôjde o Plán obnovy a odolnosti (POO), kde máme určených 6,3 mld €. a Partnerskú dohodu (PD), kde je alokovaných 12,8 mld €. Pre lepšie pochopenie súvislosti treba uviesť, že Slovenska republika využívala finančné zdroje EÚ už od svojho pristúpenia do EÚ v roku 2004 na základe príslušných dokumentov schválených EÚ.

Pre úplnosť treba poznamenať, že aj keď sme tzv, „čistí prijímatelia“ zdrojov z rozpočtu EÚ, musíme povinne aj odvádzať do jeho rozpočtu. Podľa schváleného záverečného účtu SR, bolo za roky 2004-2020 prijatých z rozpočtu EÚ celkom 28,6 mld € a odviedli sme 11,6 mld €, čo pre Slovensko v salde bolo k dispozícii  netto 17 mld €.

Poďme ale k súčasnosti a k budúcemu vývoju využívania finančných zdrojov z EÚ v SR. Ide o nasledujúcich 10 rokov do roku 2030, kedy ma byť podľa deklarácie vlády SR Slovensko „Modernou európskou krajinou“ za výraznej pomoci finančných prostriedkov z EÚ. Zdroje 6,3 mld € z POO musia byť využité aby neprepadli do konca roka 2026. Z PD na programové obdobie 2021-2027 s využitím pravidla n+3, teda využívanie fondov EÚ je možné ešte do konca roka 2030 12,8 mld €, spolu na pre obidva programy je to 19,1 mld €.

K ním je nutné pripočítať nevyužité finančné prostriedky z predchádzajúceho programového obdobia 2014-2020. Podľa údajov z 30.6.2021 z príslušného ministerstva MIRI je objem využitia eurofondov za programové obdobie len 7,3 mld € z alokovaných 15,9 mld € čo je 45,69 %. Zostava podľa spomínaného pravidla n+3 využiť , aby neprepadli do konca roka 2023 objem 8,6 mld €. Slovensko dostane z REACT-EU odhadom až 780 miliónov eur. Je to vlastne navýšenie eurofondov ešte na programové obdobie 2014 – 2020. Sú to rýchle peniaze, ktoré musíme využiť do troch rokov. Určené sú nielen na boj s dopadmi pandémie, ale tiež pomôžu rozvoju Slovensku v rôznych oblastiach,“ uviedla ministerka investícií Remišová. Prvá tranža v čiastke 597 mil € je už alokovaná do spomínaného programového obdobia. Zostava druhá tranža  283 mil €. Po pripočítaní tejto čiastky je to spolu 8,9 mld € eurofondov, ktoré treba využiť.

Do konca roka 2026 bude potrebné ešte využiť aj eurofondy z nového programového obdobia 2021-2027 podľa pravidla n+3, aby neprepadli minimálne v tretinovej čiastke z alokovaných 12,8 mld € čo je cca 4,3 mld €.

Sumarizácia finančných prostriedkov z  EÚ eurofondov, ktoré musíme využiť v rokoch 2021-2026 je celkom 8,9 + 4,3 = 13,2 mld €. Pripočítať musíme 6,3 mld € z Plánu obnovy a odolnosti pre celkové zdroje, ktoré je potrené využiť v termíne do konca roku 2026. Tie nie sú síce eurofondami, ale podmienky pre ich využívanie sú zo strany EÚ rovnako náročné. Potom do konca roku 2026 máme k dispozícii finančné prostriedky: 13,2 + 6,3 = 19,5 mld €.

Aby sme si urobili objektívny obraz resp. mohli prognózovať budúci vývoj využívania je potrebné  vychádzať z  využívania roka 2020, kedy je obdobie „finišu“ využívania prostriedkov EÚ v programovom období 2014-2020. Za spomínaný rok 2020 bolo využitie 1,7 mld €. K tejto čiastke sa priblížime podľa údajov ministerstva aj v roku 2021. Podľa skutočných údajov k 30.6.2021 za polrok je využitých 850 mil €.  Tento stav ukazuje, že naša absorpčná hospodárska schopnosť SR využívania eurofondov je aj na ďalšie roky podobná. Pre prognózu do konca roka 2026 vychádzajúc z čiastky 1,7 mld € využijeme cca 9,5 mld €. Podľa tohto tempa využívania alokovaných zdrojov z EÚ by zostalo nevyužitých za toto obdobie 2021-2026 v rozsahu 19,5 – 9,5 = 10 mld €!

Ak by sme modelovali využívanie fondov EÚ v rokoch 2021-2026, že by sme zohľadnili veľmi optimisticky možne opatrenia zo strany vlády SR na zlepšenie využívania prostriedkov z EÚ ( aj keď sú tu zjavne negatívne okolnosti, že ani v prípade POO a PD nie sú zatiaľ pripravene konkrétne projekty pre využívanie finančných prostriedkov a v roku 2024 príde nová vláda SR) použijeme predpoklad, že ročne bude využitie na úrovni cca 2, 5mld€. Tak za obdobie 2021-2026 by sa využilo zdrojov z EÚ cca 12,5 mld €. Zostalo by aj tak nevyužitých 19,5 – 12,5 = 7 mld €.  Predpokladáme, že roky 2027-2030 budú využité.

Určite by k tomuto optimistickému cieľu prispelo a možno ešte vylepšilo prognózu využitia zdrojov z EÚ jedno významné opatrenie. Ak by vláda SR ešte v tomto roku vypracovala konkrétnu stratégiu rozvoja SR do roku 2030 a konzensom ju prerokovala naprieč politickým spektrom ( veď do konca roka 2030 budú ešte ďalšie dve vlády SR), s tripartotou , územnou samosprávou, akademickou obcou a profesnými komorami a následné by stratégia bola schválená v Národnej rade SR, tak ako je to napr. v Rakúsku.

Na záver, prídu zodpovedajúce opatrenia vlády SR pre efektívny rozvoj SR, alebo zostanú k tomu nevyužité finančne zdroje a s koncepcie „Moderného Slovenska“ zostane len konštatovanie a výhovorky o jeho nesplnení? Tieto otázky by si už mali zodpovedať čitatelia, na základe uvedených skutočnosti.

 

Ing. Ondrej Barič, PhD.

Predseda OZ NCEGŠ

 

 

COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Blackout - ako sa naň pripraviť?

Ako sa pripraviť na Blackout, čo dokáže fotovoltaická elektráreň na rodinnom dome.

Národná pieseň pod Devínskou kobylou

Pozrite si reportáž z 24. ročníka Festivalu slovenskej národnej piesne, ktorý zorganzoval miestní matičiari v spolupráci s devínskonovoveskou mestskou časťou a farnosťou.

Otvorený list predsedovi vlády SR

Vážený pán predseda vlády Mgr. Igor Matovič,

obaja sme ekonómovia. Preto očakávam, že máte skúšku buď z Teórie štatistiky, alebo z Matematickej štatistiky.

Jak se stát užitečným skotem

Francouzský prezident Macron má nové líbivé heslo: „Více Evropy“. Zní to tak pěkně! Skoro až hipísácky – cítíte v tom takové to „více lásky, více míru, více porozumění, více spolupráce mezi národy...,“ že?