Génová vakcína s nanočasticami: Stále viac ľudí má obavy

Nemecko: Štartovací signál padne krátko po prelome roka. Potom by malo byť čo najviac ľudí, v čo najkratšom čase očkovaných proti „koronavírusu“ v očkovacích centrách, ktoré nebudú poznať deň odpočinku. Ministri vnútra spolkových krajín naliehajú na to, aby boli uprednostnení policajti.

Vakcína „BNT162b2“ vyvinutá spoločnosťami Pfizer a BioNTech je takzvaná mRNA vakcína, vyvinutá v zrýchlenom postupe, ktorá sa uvádza na trh s podmienečným schválením a je zásadne odlišná od všetkých doteraz používaných vakcín. Podmienečné schválenie je platné jeden rok a umožňuje začať očkovanie pred dokončením úplného klinického skúšania.

 
Po očkovaní: Vlastné telo produkuje bielkoviny cudzieho organizmu

Vakcína obsahuje genetickú informáciu o proteíne, ktorý sedí na povrchu Sars-CoV-2 a dokuje sa na hostiteľské bunky očkovanej osoby. Táto genetická informácia slúži ako stavebný plán, pomocou ktorého majú bunky očkovaných osôb samy produkovať vírusový proteín – produkt cudzieho organizmu.

Imunitný systém má potom rozpoznať cudzie, ale vlastným telom produkované proteíny ako „telu nie vlastné“ a vytvárať protilátky ako aj pamäťové T-bunky, ktoré tieto proteíny zničia a imunizujú proti „korone“. Aby to fungovalo, musí byť mRNA, ktorá je obsiahnutá vo vakcíne zapuzdrená do lipidových nanočastíc. Po podaní vakcíny sa lipidový obal spojí s bunkovou membránou a uvoľní mRNA.

 
Masový génový experiment s neistým výsledkom

Zamýšľané „preočkovanie“ populácie teda podľa mnohých odobrníkov nie je nič iné ako masový génový pokus „okorenený“ nanočasticami, ktorých účinky na organizmus tiež ešte neboli definitívne objasnené.

U doteraz uskutočňovaných klinických testov s novou vakcínou nezaznamenalo 43 538 testovaných osôb žiadne závažné vedľajšie účinky, oznámili ešte pred niekoľkými dňami korporátne médiá.

Avšak pred pár dňami informovali noviny „ÄrzteZeitung“, že viacero ľudí očkovaných vo Veľkej Británii malo alergickú reakciu na vakcínu. Takáto reakcia môže viesť až k anafylaktickému šoku, ktorý je životu nebezpečný.

Niektoré vedľajšie účinky sa navyše často objavia až po dlhšej dobe. Vo Švédsku sa u najmenej 475 pacientov vyvinula neliečiteľná spánková choroba narkolepsia, po očkovaní proti prasacej chrípke v rokoch 2009/2010 vakcínou „Pandemrix“, ku ktorej vyzývala vtedy švédska vláda. V Nemecku bolo tiež 81 podozrivých prípadov. Súvislosť s očkovaním sa zistila až po rokoch.

Sú lekári, ktorí sa obávajú, že mRNA vakcíny by mohli spustiť autoimunitné procesy, a nie je jasné, či sa miera určitých druhov rakoviny nezvýši.

 
Swissmedic zatiaľ schválenie vakcín odmieta

„Zatiaľ nemôžeme udeliť schválenie“, uviedol 1. decembra Claus Bolte, vedúci v oblasti schvaľovania Švajčiarskeho úradu na kontrolu liečiv Swissmedic na tlačovej konferencii v súvislosti s vakcínami proti koronavírusu. Rýchly prístup je dôležitý, ale nie na úkor starostlivosti. Predložené priebežné výsledky od rôznych výrobcov zatiaľ neumožňujú rozhodnutie o prínose a riziku, pokračuje Bolte. Stále chýbajú údaje o bezpečnosti, účinnosti a kvalite.

K tomu je potrebné vedieť, že Švajčiarsky úrad na kontrolu liečiv je nezávislý od Európskej agentúry pre lieky (EÚ). Je zvláštne, že Švajčiari doteraz klasifikovali stav údajov na schválenie vakcíny ako nedostatočný, zatiaľ čo v EÚ sa očkovanie už čoskoro začne.

 
Profesor Hockertz varuje pred vakcínou

Veľmi informatívne sú aj výklady profesora Stefana Hockertza o vakcíne proti koronavírusu v rámci 30. zasadnutia takzvaného koronavírusového výboru. Od roku 2003 do konca roku 2004 bol Hockertz riaditeľom a profesorom Inštitútu experimentálnej a klinickej toxikológie na univerzitnej klinike Hamburg Eppendorf. Jeho výklad pre „koronavírusový výbor“ vyvrcholil konštatovaním:

  „Robíme ľudské experimenty bez toho, aby sme vedeli o bezpečnosti produktu.“zdroj: https://www.hlavnespravy.sk/genova-vakcina-s-nanocasticami-stale-viac-ludi-ma-obavy/2378610
zdroj - obrázok: https://vedanadosah.cvtisr.sk/svet-ma-dalsiu-vakcinu-proti-ochoreniu-covid-19
COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Valné zhromaždenie Slovensko-ruskej spoločnosti 2020

Vo štvrtok, 30. januára 2020 o 15:00 hodine.

Dožinky v Breznici

Aj keď dnes pôdu zanedbávame, predsa len tradícia dožiniek sa zachovala na celom Slovensku.

Vedia čo chcú?

Čitateľ sa môže spýtať, že kto. Myslím na politikov, či politické strany. Nadpis by mohol znieť aj takto:  čo nás vedú, nech to vedia.

Keď sa nedarí povedať pravdu

 ... už aj ekonomickú. Dnes nevieme ako funguje ekonomika, nemáme teóriou obsiahnutú obsahovú bohatosť vzťahov, súvislostí a javov ekonomického vývoja posledných 30 rokov. Konkrétne, nemáme vedecké zdôvodnenie podmienok realizácie pracovnej sily v EÚ (naši šoféri platili vo Francúzsku pokuty).