Ochrana slovenskej identity

Agresívnym liberálnym extrémistom na Slovensku narástlo sebavedomie. Po prezidentských voľbách a po eurovoľbách neuveriteľným spôsobom vyrástla ich vôľa k moci.


Netušia, či nechcú vedieť, že liberálny poriadok sa v skutočnosti prežil a preto konajú tak, ako keby slniečkárska liberálna demokracia bola najlepšou a nevyhnutnou budúcnosťou Európy. Sú presvedčení, že majú patent na rozum a intolerantne odmietajú každý iný názor – presne ako boľševici. Navyše viacerí z nich absolvovali školenia v USA a tak pracujú aj pre tamojšie záujmy a takpovediac pre cudziu slávu.

V období tlaku extrémneho liberalizmu a eurohujerského federalizmu, nosnou a zjednocujúcou ideou vlasteneckých politických subjektov, môže byť myšlienka ochrany slovenskej identity. V neďalekej minulosti bola úspešnou nosnou ideou slovenská štátnosť (samostatné Slovensko).

Ochrana Slovenskej identity organicky nadväzuje na ideu slovenskej štátnosti a je určite blízka všetkým slovenským vlastencom, ktorí pochopili, že téza „Mať svoj štát, znamená život“ stále platí.

Treba hovoriť o slovenskej a nie o národnej identite. Ak by sme hovorili o národnej identite, tak by vlastne išlo len o identitu etnických Slovákov, z hľadiska ochrany slovenskej štátnosti je však vhodnejšie hovoriť o slovenskej identite. Slovenská identita je identitou národného štátu založeného štátotvorným slovenským národom. Nesmie nám preto ísť len o identitu vyjadrovanú folklórom, či kultúrou.

Kolíska slovanskej kultúry je na Slovensku, sme Slovania a preto naša identita je z princípu slovanská. Súčasťou slovenskej identity sú však, okrem štátotvorného národa slovenského, aj národnostné menšiny žijúce na našom území niekoľko storočí.

Slovenská spoločnosť je heteronormatívna. to znamená, že rodina je tradične založená na vzťahu muža a ženy, čo je zárukou zachovania rodu. Tento stav sa v slovenskej spoločnosti od vekov považuje za normálny. Súčasťou slovenskej identity síce je aj menšina inak sexuálne orientovaných jednotlivcov, avšak títo jedinci nikdy u nás nemali oprávnenia, ktorých uplatňovanie by ohrozovalo zdravú slovenskú rodinu, zdravú výchovu slovenských detí a zdravý vývoj slovenskej spoločnosti.

Slováci sú v absolútnej väčšine kresťania, avšak súčasťou slovenskej identity sú aj židia, pretože, spolu s nami, žijú u nás niekoľko stáročí. Súčasťou slovenskej identity sú však tiež ateisti, ktorých rozhodne nie je zanedbateľné množstvo. Súčasťou slovenskej identity však nie sú moslimovia, budhisti, hinduisti, scientológovia, či príslušníci ďalších konfesií, ktoré na Slovensku nemajú žiadnu tradíciu.

Súčasťou slovenskej identity je tiež naše hmotné i nehmotné národné dedičstvo, teda najmä pôda, voda, nerastné suroviny, kultúra a rodina. Naši predkovia sú spätí s pôdou už od neolitických čias, preto slovenská pôda je súčasťou našej identity a nesmieme ju odovzdávať do cudzích rúk.

Súčasťou slovenskej identity je aj náš, slovenský štát, na obnovenie ktorého sme, po smrti kráľa Svätopluka I., čakali vyše tisíc rokov. Nevzdávajme sa zvyškov štátnej suverenity. Jasne sformulujme slovenský národnoštátny záujem – slovenskú štátnu doktrínu.

Súčasťou slovenskej identity je aj naša história, ktorú cudzie záujmy často zamlčovali a deformovali a ktorú ešte stále musíme objavovať a žiaľ aj obhajovať. Musíme ju dokumentovať a vysvetľovať našej mladej generácii. Buďme hrdí na svoju minulosť, veď naši predkovia mali svoje Písmo sväté a svoj liturgický jazyk v čase, keď o tom predkovia absolútnej väčšiny európskych národov ani len nesnívali.

Súčasťou slovenskej identity je aj štátny jazyk, ktorého postavenie a funkciu v spoločnosti musíme chrániť. Aby sme si mohli porozumieť, musíme sa najprv dorozumieť. Zoberme si príklad z USA. Američania v žiadnom prípade nie sú len potomkami etnických Angličanov, či Írov. Politický americký národ tvoria aj Nemci, Poliaci, Taliani, Hispánci a ďalší. Všetky tieto etniká majú vlastný jazyk, ktorý si priniesli zo starých vlastí a predsa v USA vládne jeden dorozumievací štátny jazyk – angličtina. Hovoria ňou aj Afroameričania, ktorí tvrdo odmietli návrhy na zavedenie španielčiny ako druhého úradného jazyka USA. Ak ustúpime tlaku maďarskej iredenty, bude to znamenať oddelený vývoj maďarskej menšiny na Slovensku, teda zavedenie apartheidu.

Nedovoľme, aby Slovensko v zoskupení V4 zohralo úlohu Trójskeho koňa. Proti tlaku amerických záujmov a tiež proti náporu extrémneho liberalizmu by sme mali dôsledne chrániť svoju identitu. Nekompromisne vyžadujme rešpektovanie slovenského právneho poriadku v tejto oblasti. Možno bude potrebné prijať novú deklaráciu zvrchovanosti a to aj formou ústavného zákona a podriadiť viaceré oblasti slovenskej identity pod výlučnú jurisdikciu Slovenskej republiky. A to aj v prípade, že sa dostaneme do konfliktu s bruselskými štruktúrami.

Ten kto si svoje záujmy nechráni si nezaslúži, aby ich iní rešpektovali a stáva sa vazalom.


JUDr. Milan Janičina


Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Budeme sa zaoberať ekonomikou?

Nadpis som si zvolil na základe protestu proti chudobe, ktorý sa konal 8/10/2022 v Prahe a aj v Bratislave a očakáva sa, že taký protest bude aj v Madride aj v Lisabone. Nazval by som to neželaným dianím na pozadí našej existencie a to nielen na Slovensku, ale aj V Španielsku a Portugalsku, či v EÚ. 

Ktorým smerom sa vydáme?

Čitateľ sa môže spýtať prečo som si zvolil taký nadpis. Odpoveď je jednoduchá. Kúpil som si Denník N, ktorý má nadpis Čo nesedí na vojne policajtov a na mail som dostal Uznesenie o obvinení J. Čurill, P. Ďurka, M. Sobotu a Š. Mašina. A nakoniec SME má nadpis Očistec v štáte pokračuje s podnadpisom Všetci zadržaní vyšetrovatelia idú do väzby, polícia chce kauzy stíhať ďalej. Tak vyzerá Slovensko?

Ukazuješ do tmy

Názov dnešnej úvahy mi vnukol priateľ, ktorý číta moje úvahy, a takto mi to už dvakrát napísal. Priznám sa, zamrzelo ma to. Prečo? Veď píšem o fungovaní ekonomiky, jej „stroji“, ktorý ju ženie, či má hnať vpred v prospech ľudí, ktorý na území daného štátu žijú.