Maďarskí iredentisti postriekali budovu Matice v Štúrove

Takmer dvadsaťročný sen slovenskej časti obyvateľstva mesta Štúrovo sa naplnil.

Matica slovenská spolu s ďalšími vlasteneckými spolkami tu osadila národný pamätník Ľudovítovi Štúrovi. Konečne tento velikán ponad Dunaj hľadí na ostrihomskú baziliku, ktorej iniciátorom výstavby bol ďalší významný Slovák – kardinál Alexander Rudnay.

Konkrétne kroky na osadenie busty kodifikátora spisovnej slovenčiny vykonala Matica pred piatimi rokmi. Odhaleniu pamätníka museli matičiari prekonať mnohé peripetie – od otázok financovania diela až po stavebné povolenie. Samozrejme, samospráva mesta, v ktorom žije 70 percent Maďarov a 30 percent Slovákov vyjadrila s umiestnením nesúhlas. Vraj, matičiari postupovali necitlivo a národnostné vášne sa môžu v meste rozhorieť...

Deň pred odhalením maďarskí iredentisti zorganizovali v Štúrove pochod proti buste. Zišlo sa ich niekoľko desiatok. Žiaľ aj počas odhalenia sa snažili príjemnú atmosféru narušiť veľkým transparentom na moste Márie Terézie. Vraj, Matica zneužila meno Ľudovíta Štúr, ktorý do Štúrova nepatrí, lebo v ňom nikdy nepôsobil. Ako keby Lajoš Košút pôsobil v Rožňave, kde má sochu v nadľudskej veľkosti... „Bohužiaľ, na maďarskej strane sa opäť našli aktivisti, ktorí rôznymi formami útočia na tento legitímny prejav štúrovských Slovákov vrátane poškodenia matičnej budovy v Štúrove posprejovaním. Ukázali krajný šovinizmus, pošliapanie občianskeho princípu, trvalé nepochopenie a nepoučenie zo spoločných dejín aj protieurópskosť. V slovenských obciach v Maďarsku a takmer vo všetkých obciach na juhu Slovenska existujú maďarské symboly a pamätníky. V Štúrove, ale aj inde sú dokonca pamätníky vojnového zločinca Jána Esterháziho, no Slováci sa proti týmto pamätníkom protestne nezhromažďoval,“ uviedla Matica slovenská vo svojom stanovisko.

Odhalenia pamätníka som sa zúčastnil osobne. Žiadne národnostné vášne som nezaregistroval. Ani občianske provokácie. Štúrovčania boli pokojní. To len hŕstka zblúdených iredentistov sa snaží tie nenávistné emócie prebúdzať. Treba im jasne odkázať, že žijeme v Slovenskej republike a na jej zvrchovanom území má Ľudovít Štúr svoje miesto všade.


Maroš Smolec

zdroj: https://snn.sk/news/madarski-iredentisti-postriekali-budovu-matice-v-sturove/
Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Fakty z čísel trochu inak a hlbšie

Čitateľ sa môže spýtať prečo som si zvolil taký nadpis dnešnej úvahy. Pochopiť zmysel čísla je veľmi náročné ale aj veľmi potrebné. Dôvodov mám veľa. Jedným z nich je zbožňovanie číselnej hodnoty HDP (hrubý domáci produkt). A orgány EÚ ho využívajú (zneužívajú) aj na rozdeľovanie, teda ako kritérium preto, čo dostane niektorá krajina, napr. z financií EÚ.

V čom je nespravodlivá dnešná doba?

V ekonomike v mnohom. Každý začiatok je ťažký a takým bol aj náš začiatok po roku 1989. Mnoho ľudí sa uplo na heslá, ktoré hlásali Milan Kňažko, či Ján Budaj. Nepoznali ekonomický zákon pohybu modernej spoločnosti. Ten sa nedá odhlasovať ani oddekrétovať. A tak sme zažili a zažívame, obrazne povedané, pôrodné bolesti.

Priznajme sa k slovenskej šľachte

Náš svet, v ktorom žijeme si vytvoril viaceré obmedzenia, a v nich sa pomerne zložito cíti umenie aj kultúra a osobitne zložito najmä história a historici.

Ekonomické dôsledky summitu

Bratislavský summit ma presvedčil, že nikto, kto chce získať predstavu o tom, ako politické kroky a prístupy ovplyvňujú chod hospodárstva a aké opatrenia treba zvoliť, sa nemôže vyhnúť štúdiu národohospodárskych vied.