SANCTA CAECILIA VII

Projekt SANCTA CAECILIA VII už siedmy rok oživuje tradíciu vďakyvzdania patrónke hudby a hudobníkov. Úcta k sv. Cecílii sa šírila od jej mučeníckej smrti v 3. storočí, jej patronát nad hudbou sa datuje od 15. storočia. Atribútom svätice sa stal hudobný nástroj portatív, prenosný organ, ktorý držala v rukách, alebo bol zobrazovaný vedľa nej, či dokonca v zmenšenej podobe ho mala ako šperk.


Na Slovensku sa ceciliánska tradícia najväčšmi rozvinula v 19. storočí, až do takmer polovice 20.storočia. V Dóme sv. Martina v Bratislave sa pravidelne konali – aj v stredoeurópskych reláciách ojedinelé – ceciliánske slávnosti, ktorých rozkvet súvisel so založením Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv. Martina, hoci ich korene sú ešte staršieho dáta.

 

22. november 2022 Katedrála sv. Martina o 18:00

 

Program:

Arcangelo Corelli: Concerto grosso op.6, č.4 D dur

Alessandro Scarlatti: Messa di Sancta Cecilia

 

MUSICA AETERNA

Umelecký vedúci Peter Zajíček

 

VOX AETERNA

Zbormajsterka Zuzana Buchová Holičková

Helga Varga Bach – soprán

Michaela Kušteková – soprán

Judita Andelová – alt

Matúš Šimko, – tenor

David Harant – bas

 

 

Vstupné je dobrovoľné, možné zabezpečiť aj na www.ticketportal.sk

Usporiadateľ: MUSICA AETERNA, o.z.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner a Nadácia SPP.

 

Eva Slaninková
 

COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Kráčame do neistoty? Pokrok a perspektívy ekonómie

Už aj preto, že nás dnes okrádajú o niečo cennejšie ako peniaze.; okrádajú nás o nádej, že môže byť lepšie, že politika sa dá robiť aj systémovo, systematicky, vedecky, poctivo a tak, aby z nej mala prospech celá spoločnosť.

Protipandemické opatrenia sú viac o biznise, ako o ochrane zdravia ľudí a verejného záujmu

Vyhlásenie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského o tom, že na Slovensku nemieni rozvíjať vlastnú politiku, ale bude slepo poslúchať „vedecké názory, fakty a doporučenia farmafiriem“ už zdvihlo zo stoličky nie jedného Slováka.

Z osudov slovenských geografických názvov (17)

Vývoj nesídelných geografických názvov po zániku Rakúsko-Uhorska

Kto nám to vyčíta komunistickú minulosť

Nemecká kancelárka podráždene reagovala na odpor štátov Vyšegrádskej štvorky voči prijímaniu arabsko-afrických migrantov pričom si dovolila netaktne poukazovať na komunistickú minulosť týchto štátov.