Kríza demokracie

Čo sa môže myslieť, keď sa povie , že niečo je v pravý čas.
                                                         
Čo rozumieť ak sa povie, prišlo to v pravý čas? Treba sa opýtať čo je podmetom týchto slov. Pre dnešnú dobu sú dôležité aj tieto slová Evanjelia: Tešte sa keď budú o vás všetko zle hovoriť Vaša odmena v nebi je veľká. Ak trpíte netrpte ako zlodej, či vrah... Toto je sprievodný znak oddeľovania kultúry od kresťanstva. Myslí sa tu trpieť ako kresťan. Tento jav na ktorý poukazujú tieto slova  je jedným z rozpoznávajúcich javov tejto doby aj na Slovensku. Súvisí s potieraním kresťanstva na Slovensku. Všimnime si ako sa nediskutuje o názoroch, ale ako je snaha diskvalifikovať nositeľa názoru. Cieľom je pripísať nositeľom opačného názoru nejakú deviáciu. Najčastejšie počujeme, že dotyčný má zlú diplomovku, oponenti a komisie boli zrejme hypnotizovaní. Namiesto toho aby sa diskutovalo o prípadne zlom názore dotyčného. Alebo dobrom názore. To by malo byť súčasťou kultúry. Ale je tu strach diskutovať o tom. Príčinou je, že sila lobistických skupín je omnoho väčšia ako sila tých zoskupení, ktoré sú volené v demokratických voľbách. Medzi voliča a voleného vstupujú lobistické skupiny. Je to znakom krízy kultúry v ktorej chýba angažovanosť za iného človeka . Angažovanosť má svoje korene v živote pre verejnosť v antike a v kresťanstve To sú miery  toho povestného pohára vody, ktoré potreboval človek v núdzi. Teda v praví čas. To je o samaritánovi  z evanjelia. Ale lobistické skupiny majú  za sebou ešte silnejších patrónov. A tí majú za sebou veľa zlých vecí na svete. A tými zastrašujú. Ak neurobíte to a to stane sa vám to a to. Inými slovami sociotechniky sa stali silou a názor na veci je podružná záležitosť. Všimnime si ako demonštranti za slušné Slovensko nevedia sformulovať názor. Opakujú frázy podľa sociotechniky. Nemonitorujú zlé skúsenosti ľudí v ich každodennom živote.
Vezmime si exekúcie. Nemal by byť exekútor, ak už musí byť, štátny úradník? A nie podnikateľ. Aký majú názor na toto tí čo demonštrujú za slušné Slovensko? Ako sa na toto pozerá  kultúra, ktorá koexistuje s kresťanstvom? Ako sa na toto už nepozerá kultúra bez koexistencie s kresťanstvom? Majú demonštranti za slušné Slovensko na mysli aj koexistenciu kultúry a kresťanstva? Zásadná otázka. Alebo nemali by mať názor na skutočnosť, že živnostník platí dane či má, alebo nemá prácu? Teda či zarába, alebo nie. Cestoval som s jedným elektrikárom, ktorý pracoval vo Francúzku. Ak má živnostník prácu odvádza dane. Ak nemá ide na úrad práce a dostáva podporu. Je to tak? Majú to „slušní“ zmonitorované?  Je to želanie či realita? Slušnosť štátu asi zaväzuje k slušnosti občana. Demonštrovať za slušné Slovensko bez poznania tém, ktoré traumatizujú ľudí v ich každodennom živote je neslušné. Nemá nič s kultúrou, ktorá koexistuje s kresťanstvom.
To je dôsledok toho, že mať názor je nebezpečné. A toho, že sa oddeľuje nanovo kultúra od kresťanstva. A tak sa vynárajú ľudia, ktorí nie sú schopní mať názor. Tí získavajú na sile. Dostávajú sa do vedenia. A počúvajú hlas z lobistických skupín. A to tak, že sa vynoria , sondujú kde je väčšina a potom sa s krikom k nej pridajú , akoby tam odjakživa patrili. Aby ich bolo vidieť a zase druhá skupina sú ostatní občania, potláčajú svoje názory, aby sa neohrozili. Aj preto toľko samovrážd. Toľko depresie. Napríklad strach mladých ľudí s osudnými úvermi za byty. Monitorujú toto „ slušní“? Ako to vlastne je, idú eurofondy aj na dotácie na byty a nie iba developerom? Ako to len ten Havel s posmechom hovoril o holubníkoch, panelákoch na sídliskách. A čo taký holubník teraz stojí . Drahé byty stoja prázdne. 
Názory na javy sa neformulujú. Nepremýšľa sa. Nastupuje opäť autocenzúra a samota. Je enormne veľa samovrážd, depresii. Tá bude zrejem na poprednom mieste práceneschopnosti. A depresia je nedostatok seba úcty, neustále seba prežúvanie, strata seba dôvery, oslabené myslenie. Nie je  Ideálom pre lobostické skupiny  vnútorne vyprázdnený človek?  Aby to nezbadal je neustále povzbudzovaný k zábavám. Ale koľko je tých, ktorí sa do toho“ raja“ nevošli? Ale píše sa o nich?  Anonymita trpiacich, ktorí mohli uveriť falošnému prorokovi. Trauma sa lepí na nás od čias šokovej terapie, ako sa hovorilo transformačnému procesu. Významný americký ekonóm  M. Freidman v roku 2002 pripustil, že sa mýlil v začiatkom deväťdesiatich rokov. Rada Európy sa ho opýtala čo s nami s postkomunistickými krajinami. Nepýtali sa nás. Už nás podceňovali. A on, že privatizovať, privatizovať, privatizovať. V roku 2002 povedal, mýlil som sa, bolo treba najprv transformovať právny systém. Desať rokov bez právnej transformácie založilo dnešnú dobu.

Stredná Európa nesmie mať názor.  Ale jej osud je v tom či ten názor bude mať, alebo bude čakať na svoj koniec. Či rázne odmietne skutočnosti, na ktoré poukazujú už zmienené slova z Evanjelia, alebo nie.  Centrá v Brusely sa nepýtajú čo si kto v strednej Európe, alebo aj inde v regiónoch myslí , aké sú dôsledky ich rozhodnutí. Aké modely života zakladajú, ako to je s hodnotami, úrovňou stresu. M. Friedman si to aspoň priznal. Pracuje na svojom názore. Ale byrokratický Brusel nie. A traumatizovaný človek potrebuje, aby niekto s morálnym kreditom povedal, že pravda je na jeho strane. Potom síce bude platiť, že pravda nevyhrala, ale bude platiť aj to, že celkom neprehrala. Takže ak niekto povie, že prehovoril  v pravý čas, tak a treba opýtať, či to bol aj čas tých traumatizovaných.
 
Počul som príbeh z dolného Zemplína. Pilčík, robotník v lese, je chápaný zákonom ako živnostník. Má to ťažké. Nestačil platiť odvody. Zárobky sú slabé. Rodina potrebovala príjem. Náhle zomrel a vdovu prekvapil exekútor a išiel jej vziať dom. Samospráva, starostka odkúpila od exekútora dom, aby mohla vdova aspoň v dome bývať ako nájomníčka. Toto bolo o angažovanosti.  Nepodľahnúť zlému duchu dnešnej doby. Takéto a podobné skutočnosti idú v podprahovom režime. Neuvedomované. Stredná Európa potrebuje svoje centrum, ktoré je bližšie k jej regiónom ako to centrum v Brusely.  Ale potrebuje aj angažovaných ľudí. Koľko tém je tu pre psychológiu, nie pre tu iba biopsychoógiu, ale tú bio psycho duchovnú psychológiu. Bez tejto trijády sa nepodarí obhájiť vedeckú pravdu o človeku. Nie azyl pred morom , ktorý všade dokola kosí, ale angažovanosť. Na programe dňa je obhájiť vedeckú pravdu . Naozaj si niekto môže myslieť, že liečba šokom bola vedecká metóda? Čo na to spoločenské vedy?

 Okrem západnej Európy je to aj stredná Európa a východná Európa. Oni potrebujú svoje centrá. Tie tri časti Európy lepšie počujú svojich občanov. Musia si vytvoriť svoje reprezentácie. To je na programe dňa. Referenčným bodom by mala byť osoba, osobnosť človeka. Môže sa tak vytvárať pravdivejšia agenda aj života národov strednej Európy.  Čo je predpokladom vzájomného poznania. A potom aj užitočnej jednoty. Ak sa vyhneme historických chýb. Stredoeurópske národy sú počtom menšie národy. Doteraz sa stredoeurópanom nedarilo. Pretože poniektoré menšie národy sa pokúsili veci riešiť tým čo by som nazval „symptóm mačacieho chrbta“.  Ak má mačka strach naježí sa, aby vyzeral väčšia a sinejšia. Pokusy o asimiláciu Slovákov , ale aj iných malých národov, zase iným malým národom sú toho príkladom.  Slovensko je taký lakmusový papier. A ten ukazuje zlé sfarbenie. Na bratislavskom hrade je Svätopluk, k tomu poniektorí politici odobrali titul Rex, kráľ, ktorý mu patrí. Prečo nemôže byť medzi Prahou, Krakovom a Budíno aj kráľ Svätopluk.?  Rešpekt k slovenskej štátnosti je mierou aké procesy sa v strednej Európe vynárajú. Či sa darí spolupráca na spoločnom osude. Aj Veľká Morava bol pokus o strednú Európu s kráľom Svätoplukom, ale nevydaril sa. Aj Uhorsko bolo takým pokusom a malo stredoeurópske poslanie, ale nevydarilo sa pretože, že v kritickom momente popieralo svoje národy. Aj Rakúsko Uhorsko malo svoje stredoeurópske poslanie. Nevydarilo sa.  Rakúšania  sa starali o zjednotenie Nemcov viacej ako o stredoeurópske národy. Aj Poľsko litovská únia mala ašpirácie udržať strednú Európu, ale jej kráľ zahynul pri Moháči. Stredná Európa potrebuje objaviť ľudskú osobnosť  , ľudskú osobu a jej nároky. Toto je potrebné monitorovať. A to by mala byť analýza neúspechov doterajších pokusov o strednú Európu bez tých chýb, ktoré spôsobili nezdar týchto pokusov. A odvahu k pravde pre novú syntézu. Predpokladom tejto analýzy a syntézy je kvalitný názor a nároky v tejto oblasti. Rešpekt k pravde. Opustiť heslo, sme  takí malí, že pravdu si nemôžeme dovoliť povedať. Stredná Európa musí odmietnuť vojnové prípravy proti Rusku. Veď toto je jej časť . To je antisociálne. Musí odmietnuť byť figúrkou na šachovnici  Nezávisle či zo západu, alebo z východu. A toto bude možné iba spoluprácou  národov strednej Európy.  Strednú Európu a cez ňu Európu môže zachrániť iba kresťanstvo.  Má pre rozdiely vopred určené vzdialenosti. Miery. Potom to že je niekto muž a niekto žena, neprekáža. Naopak utvára potrebný celok. Že je niekto rodič a niekto dieťa zakladá vzťahy, ktoré sú nenahraditeľné. Je to o hierarchii, ktorá utvára bezpečie pre dieťa.  Kresťanstvo zachováva potrebné vedomie, že človek má okrem tela aj dušu. Ona oživuje telo. Kresťanstvo potvrdzuje poriadok vo vzťahu biologického psychologického a duchovného v hierarchii, že vyššie riadi nižšie. Kresťanstvo treba hlásať všade tam kde ho niet.  

A tu netreba čakať na nejaký „ pravý čas“. Ale hlásať ho v každý čas. Tak ako to robil Andrej Hlinka.


Stanislav Hvozdík


COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Harabin prijal ponuku Kotlebu

Predseda Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba pred pár dňami oslovil lídra novovzniknutej strany „Vlasť“ Štefana Harabina s naliehavou výzvou zjednotiť sily, aby Slovensko zostalo národné a kresťanské.

ODVÁŽNA SNS

Súhlasíte s odmietnutím 105 miliónov dolárov (93 miliónov eur) od USA na obnovu letísk Malacky-Kuchyňa a Sliač, pretože SNS má podozrenie, že prijatím finančných prostriedkov sa SR zaviaže vybudovať americké vojenské základne na našom území?

Aliancia za rodinu pozýva ...

Milí priatelia, dnes neburcujem, len povzbudzujem. Láska sa skladá z maličkostí. Urobte si čas na seba, svoje deti svoju manželku, či svojho manžela.

 
Odber noviniek na stránke