KSI odmieta dvojjazyčné tabule na železnici

Kongres slovenskej inteligencie (KSI) vo svojom vyhlásení 7. 2. 2017 v Ružomberku konštatuje, že s pohoršením prijal informáciu o nariadení ministra dopravy zaviesť dvojjazyčné tabule na železničných staniciach na tzv. menšinových územiach.

„V praxi ide – ako vlastne vždy – o menšinu maďarskú, keďže žiadna iná podobné (nad)práva nežiadala a nežiada,“ uvádza.

Maďarskí politici majú podľa KSI dnes v rukách miestnu samosprávu, kultúru i školstvo v južných oblastiach a svoj „vykolíkovaný“ priestor pomaly ale isto zo zvrchovanosti SR vyčleňujú.

Nastolenie dvojjazyčnosti na železniciach KSI pokladá za jeden z posledných krokov, ktoré „maďarská politika na ovládnutie svojho záujmového teritória potrebuje“. Označuje ho nielen za hrubé porušenie zákona o štátnom jazyku, zákona o používaní jazykov národnostných menšín a nariadenia vlády SR o zozname obcí, ale aj štátnej suverenity SR.

Na margo načasovania dodáva, že je „trpkým paradoxom, že prichádza v predvečer 25. výročia vyhlásenia zvrchovanosti Slovenska. A priam šokujúce, že v čase, keď súčasťou vládnej koalície je SNS, ktorá svoju politiku od roku 1990 stavala na ochrane národnoštátnych a jazykových práv Slovákov“, stojí vo vyhlásení. KSI má preto „odôvodnené obavy o hodnotovú i morálnu orientáciu súčasných vládnych predstaviteľov“. Dôsledkom takýchto krokov je podľa KSI i to, že preferencie „vládnych tzv. slovenských politických strán budú klesať“.

V závere zástupcovia KSI vyzývajú vládu SR, poslancov NRSR i všetkých kompetentných, „aby prijatiu tohto nehorázneho maďarizačného nariadenia zabránili a svoju pozornosť začali konečne venovať zlepšeniu ťaživej situácie Slovákov na juhu“.

 

Zdroj: http://www.hlavnespravy.sk/kongres-slovenskej-inteligencie-odmieta-dvojjazycne-tabule-na-zeleznici/895619

 

 

Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Matica v Gorazdovom rodisku

 V Múzeu a galérii svätého Gorazda v Močenku konala sa oslava 25. výročia oživenia Matice slovenskej v tejto obci, čo sa udialo z 22. júla 1990.

Prečo by nemal byť 28. október štátnym sviatkom Slovenskej republiky

Tak ako Maďari a maďaróni sa len ťažko zmierovali so skutočnosťou, že ich cca 200-ročný sen o vytvorení etnicky čistého, maďarského národného štátu sa stal po skončení prvej svetovej vojny viac-menej skutočnosťou, avšak v inej podobe, ako si to predstavovali, nevedia sa so zánikom Česko-Slovenska v roku 1993 zmieriť ani pohrobkovia čechoslovakizmu.

Mobilizujeme „armádu“ záchrancov a ochrancov zdevastovanej vlasti

Pridať sa môže každý, kto má srdce, dušu a hlavu na mieste.

Ekonomické križovatky EÚ

Za posledných 81 rokov bola Európa na križovatke viackrát. V roku 1938 sa zmenšili územia aj Čiech aj Slovenska. Po vojne bolo rozdelené Nemecko. V roku 1990 sa zjednocovalo a nerešpektovali sa výpočty ekonómov. Vypočítali, že západná a východná marka sa majú vymieňať v pomere 1 : 2. Kancelár H. Kohl rozhodol politicky, že to bude  1 : 1! Veda dostala úder a ekonomiky Európy zažili zmätok.