KSI odmieta dvojjazyčné tabule na železnici

Kongres slovenskej inteligencie (KSI) vo svojom vyhlásení 7. 2. 2017 v Ružomberku konštatuje, že s pohoršením prijal informáciu o nariadení ministra dopravy zaviesť dvojjazyčné tabule na železničných staniciach na tzv. menšinových územiach.

„V praxi ide – ako vlastne vždy – o menšinu maďarskú, keďže žiadna iná podobné (nad)práva nežiadala a nežiada,“ uvádza.

Maďarskí politici majú podľa KSI dnes v rukách miestnu samosprávu, kultúru i školstvo v južných oblastiach a svoj „vykolíkovaný“ priestor pomaly ale isto zo zvrchovanosti SR vyčleňujú.

Nastolenie dvojjazyčnosti na železniciach KSI pokladá za jeden z posledných krokov, ktoré „maďarská politika na ovládnutie svojho záujmového teritória potrebuje“. Označuje ho nielen za hrubé porušenie zákona o štátnom jazyku, zákona o používaní jazykov národnostných menšín a nariadenia vlády SR o zozname obcí, ale aj štátnej suverenity SR.

Na margo načasovania dodáva, že je „trpkým paradoxom, že prichádza v predvečer 25. výročia vyhlásenia zvrchovanosti Slovenska. A priam šokujúce, že v čase, keď súčasťou vládnej koalície je SNS, ktorá svoju politiku od roku 1990 stavala na ochrane národnoštátnych a jazykových práv Slovákov“, stojí vo vyhlásení. KSI má preto „odôvodnené obavy o hodnotovú i morálnu orientáciu súčasných vládnych predstaviteľov“. Dôsledkom takýchto krokov je podľa KSI i to, že preferencie „vládnych tzv. slovenských politických strán budú klesať“.

V závere zástupcovia KSI vyzývajú vládu SR, poslancov NRSR i všetkých kompetentných, „aby prijatiu tohto nehorázneho maďarizačného nariadenia zabránili a svoju pozornosť začali konečne venovať zlepšeniu ťaživej situácie Slovákov na juhu“.

 

Zdroj: http://www.hlavnespravy.sk/kongres-slovenskej-inteligencie-odmieta-dvojjazycne-tabule-na-zeleznici/895619

 

 

COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Prieskum verejnej mienky MediaT

Agentúra deklaruje, že nie je členom profesijných organizácií, ktoré podobné agentúry združujú.

Zmarený odkaz Brexitu

Potom, čo sa milióny občanov Veľkej Británie rozhodli odísť z Európskej únie, vo zvyšku európskeho kontinentu, a u nás priam vzorne, nastalo hlboké mlčanie nad logickou otázkouprečo?!

Z osudov slovenských geografických názvov (6)

Poznáte slová lokločkať?

Predpokladám, že každé slovenské dieťa rozumie, keď sa mu povie, že „voda ločká v pohári“. Ale iba jazykovedec, špecialista na históriu slovnej zásoby slovenčiny, vysvetlí, čo znamená slovo „lok“.

Londýn oslavuje odchod z EÚ - naživo

LIVE: Oslava Pro-Brexit, ktorá sa koná na parlamentnom námestí, keď Spojené kráľovstvo opúšťa EÚ