Monetárna ilúzia

Takéto tvrdenie mi napadlo síce už dávnejšie, ale pritvrdil to fakt, keď ECB nedávno oznámila, že mesačne bude vtláčať do ekonomík EU nie 80 ale 60 mld. eur!

Kto to vypočítal?

Moja úvaha vychádza z toho, že Európska centrálna banka je orgán s najvyššou rozhodovacou právomocou v rámci eurosystému. ECB vznikla za účelom udržiavania cenovej stabilitystability finančného systému cez dohľad nad finančnými trhmi a inštitúciami. K jej úlohám patrí stanovovanie kľúčových úrokových sadzieb pre eurozónu, kontrola peňazí v obehu, riadenie devízových rezerv, vydávanie eurobankoviek, ako aj dohľad nad finančnými trhmi a inštitúciami, či zabezpečovanie hladkého chodu platobných systémov. Európska centrálna banka je nezávislou inštitúciou Európskej únie.

Verím, že táto charakteristika postačuje čitateľovi na posúdenie úvah, ktoré uvádzam nižšie. Nemôžem nespomenúť tvrdenia nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu prof. J. K. Galbraitha. On vo svojom diele Spoločnosť hojnosti píše, že v Británii počas 19. storočia bola Bank of Englad schopná zvyšovaním, či znižovaním úrokovej miery vplývať na britský bankový systém. Aj preto, ako píše, že svet zažíval mierové časy. Neboli žiadne obmedzenia na medzinárodný pohyb kapitálu. Bankári prostredníctvom centrálnej banky boli na vrchole vplyvu na ekonomický život krajiny. Ich sila bola vlastne odmenou za úspechy finančného sektora a bohatstva krajín, ktoré dosiahli. Prišla však prvá svetová vojna, ktorá by bola mala devastujúce účinky na nemecké hospodárstvo nebyť J. M. Keynesa, ktorý nedovolil, aby Nemci splácali vojnové reparácie vo výške, ktorú určili na Vesaislesskej konferencii. Vypočítal, že to bude iba ¼. Nielen to. Po druhej svetovej vojne bolo treba vzkriesiť všetky meny. Totiž už v roku 1943 sa konala Bretton-Woodska konferencia (Keynes sa zúčastnil na rokovaniach). Ekonómovia sa zaujímali o bázický problém monetárnej politiky nielen Európy, o zdokonalenie usporiadania svetových mien. Velikán Keynes dal návrh na  zriadenie Medzinárodnej únie zúčtovania vzájomných pohľadávok (International Clearing Union), teda prístup k medzinárodným menám a k medzinárodnej banke. Bretton-Woods však akceptoval Amerikou sponzorovaný International Monetary Fund. Ako píše R. Lekachman: „Keynesa nepotešil tento výsledok“. Dnes sa ukázalo, že to bolo mýtické riešenie. Myslím, že dnes si to uvedomujú mnohí (ex post!, treba byť múdry ex ante). A predsa sa pri vzniku eura problémy neriešili komplexne, skôr to boli vybájené predstavy. A už náš prof. I. Karvaš, guvernér SNB, vo svojej 640 stranovej knihe Základy hospodárskej vedy z roku 1947 hovorí: „Najaktuálnejším prípadom je práve európsky kontinent. Snahy po vytváraní hospodárskeho spoločenstva niektorých štátov európskych, prípadne celej Európy nie je ničím iným, ako výrazom snahy po vytvorení veľkého hospodárskeho priestoru“. Peniazom, menovým sústavám a úverom a burzám venuje 140 strán. Priam logicky vzniká otázka ako to, že nám dnes robí problémy riešenie bázických monetárnych problémov ekonomík EÚ?  Ba je dnes ilúziou. Zato iba tlačíme peniaze. Kto je zato zodpovedný? (Mali sme optimálne využiť ekonomické podmienky EÚ v prospech blahobytu jej národov.) Dnes nám  robí problém mzda našich vodičov medzinárodnej prepravy, pretože je menšia ako v Nemecku.

Verím, že peniaze nie sú v ECB vnímané ako kúsky paiera či kovu (a ich hodnota môže byť tak veľká?) a, že nie sú rezervoárom mystérie ECB, a teda necenenia si ich? Monetárnu politiku si máme ctiť efektami, ktoré vyvoláva (mala by) a teda nebyť iba mystériou a magickou tajnosťou bankárov, ktorí sú na vrchole pyramídy.

Monetárna politika sa stala formou ekonomickej expanzie vyvolených. Nielen to, nemala by vyvolávať nedôveru v banky, či bankárov. Ak sa to deje; je to príznak zla. Monetárna politika nemá hrať druhé husle. Nerobme z monetárnej politiky to, že nemá efektívny vplyv na spotrebiteľa, na jeho blahobyt, či je už ním občan, živnostník a či podnik. Hovorí o tom Draghiho rozhodnutie? Čo ten jeho model prináša? Prečo sa deje, že reakcia ekonomiky nie je taká ako chceme, hoc úrokové miery sú nulové, či až záporné? Prečo naša vláda akoby indikovala, že jedinou dobrou zbraňou je fiskálna politika? Neustále mení daňový systém, teda jeho štruktúru, ba vymýšľa také dane, ktoré občana ožobračujú. Nie je to nejaká Potemkinova dedina? Prečo sa neustále menia zásahy vlády, ba až tak že každú chvíľu sa zasahuje dokonca aj do ceny športky. Či sa seklo ministerstvo financií a chytá sa slamky? A neustále sa seká iba smerom hore z pohľadu občana? Aj na európske fondy budeme prispievať viac? A to už na budúci rok? A to, čo nám hovoria pred voľbami je rozprávka? Nemáme tvorcu monetárnej politiky? A nemá ho ani EÚ? Alebo inak, ako to hovorí starý vtip? „Stará mama vždy hovorievala: človek môže minúť len toľko, koľko sám zarobí. EÚ asi nemá starú mamu“. Nespôsobila dnešná monetárna politika EÚ hospodársky kolaps Grécka? Hospodársky ideál je iba mýtus. Kto rozumie dnešným zložitým finančným inštitúciám a ich funkciám, báze monetárnej politiky? Aj v monetárnej politike platí, že niektorí ľudia sú jednoducho vybavení zvýšeným zmyslom pre správny úsudok a iba niektorí ľudia môžu posúdiť, čo je „pravé portské“ (a iní „nemôžu“). Múdrosti vekov dávno minulých a stále živé!

Prof. J. Husár

Bratislava 27/12/2016.

 

 

 

Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Aliancia za rodinu pozýva ...

Milí priatelia, dnes neburcujem, len povzbudzujem. Láska sa skladá z maličkostí. Urobte si čas na seba, svoje deti svoju manželku, či svojho manžela.

Protirečivá jednota celoúniového a národného

Nadpis je zovšeobecnením mojich skúseností, hlavne zato, že som sa zaoberal ekonomickou analýzou mnohých krajín; ich optimálnym fungovaním. Totiž v roku 1988 európske vlády vytvorili Delorsov výbor, ktorý mal preskúmať problém ekonomickej a monetárnej únie. Delorsova správa vyústila do Maastrichtskej zmluvy o EÚ a vzniku EÚ v novembri 1993.

Protikorupčné fiasko

Revolúcia ani slovenský majdan sa nekonal. Toľko propagovaný protikorupčný pochod, (Denníkom N a SME), ktorý údajne naplánovali dvaja stredoškolskí študenti Karolína a Dávid na 18. apríla, sa skončil fiaskom. 

Za čím smútia Maďari

Príde namyslený Maďar na Slovensko a hovorí: My sme už oslávili 1000 rokov svojho príchodu na toto územie a Vy kedy budete oslavovať? Slovák sa usmeje a hovorí: My nemusíme, my sme tu doma.