Hospodársky ideál

Nadpis nie je enigmou. Prinajmenej nie pre ekonómov.

Bol som v rodnej obci. Zostalo mi smutno. Nemajú výkrm ošípaných, nemajú chov dojníc a ani nechovajú kurence. Bývalé družstvo v okrese Levice vyhralo aj súťaž v žatevných prácach a mali dostať Volgu. Avšak, ako malé družstvo ju nemali ako vyzužiť tak súhlasili s výmenou a dali im motocykel. Oni boli hospodárskym ideálom v okrese.

Ekonomická veda pozná pojem hospodársky ideál veľmi dlho. Už v roku 1937 ho hlboko a dôkladne objasnil vo svojom diele Sústava národného hospodárstva prof. Engliš, dvakrát minister financií a aj guvernér Národnej banky Československa. Ekonomické zásady fungovania hospodárstva sú veľmi dávno známe ale dnes ich nemá kto realizovať. Veľké priemyselné podniky na Slovensku sa „modernizovali“ tak, že ich trhy prebrali západní výrobcovia a nám zostali zdevastované areály. Naše podniky nahradili na kvalitnej poľnohospodárskej pôde lacné lepenkové krabice obchodných centier, automobiliek a iných montážnych závodov. Ich odborári  už viackrát hovorili o drsných pracovných podmienkach a nízkych platoch. Stáda hospodárskych zvierat sme buď vypredali alebo vybili, mnohé scelené polia zarástli burinou a máme potravinovú nesebestačnosť. Stačí vbehnúť do Kauflandu. To nechápem ako hospodársky ideál,  ktorý napríklad „nakreslil“ prof. Karvaš,  guvernér SNB.

Rád by som ukázal, že ekonomické vedy dokážu konkrétne povedať, čo je hospodársky ideál. V tabuľke máme 4 ukazovatele o ekonomike (napr. HDP per capita je X1, atď.) V príklade nižšie môžeme urobiť niekoľko poradí a to v závislosti aká bude variabilita, stochastická závislosť,  či asymetria znakov.  Povedzme, že máme údaje o ekonomike ako ich uvádza tabuľka:

 

 

X1

X2

X3

X4

Suma Xi

I

130

120

90

100

440

II

120

100

110

120

450

III

110

110

110

80

410

IV

100

100

100

100

400

V

90

90

100

90

370

VI

80

90

80

120

370

Min. prvok

80

90

80

80

330

variabilita                   5                       5                      10                      20                      rij= 0,5

Máme teda 4 znaky a 6 okresov. Urobme poradie podľa  súčtu hodnôt znakov v tabuľke:

 (1) Okres II, 450,   (2) okres I, 440,  (3) okres III, 410,  (4 ) okres IV, 400, (5,6) je okres V 370 a   (5,6) okres VI   370.

 

Iste aj čitateľ cíti jednoduchosť riešenia. Ba vidíme, že dva okresy majú rovnaký súčet 370. Ekonómia nám ponúka „mikroskop“ na výpočet poradí. Založený je na tom,  že si určí fiktívny,  najslabší kraj, ktorý má v príklade takéto hodnoty znakov (80, 90, 80, 80),  čiže minimálne hodnoty po stĺpcoch.  Ich súčet je 330.  A tak vďaka nemu nám ekonometrická metóda poskytne nové hodnoty a získame:

 

Poradie    Okres        D

1               I           13,375

2               II          10,000

3              III          8,750

4              IV          5,625

5              V           2,653 

6             VI           0,500

 

Vidíme,  že medzi okresmi V a VI je veľký rozdiel.  Okres V  je päťkrát lepší ako Okres VI.  Tento mikoroskop však naši tvorcovia hospodárskej politiky nepoznajú. A dobre vieme, že dnes máme problém ekonomického rozvoja regiónov SR,  ktorý rieši aj vláda SR,  a to priamo akčnými programami regiónov  (rozdáva ? ),  ale neviem ako využíva poznatky vedy na zveľadenie regiónu. Je to akoby sme hovorili: neprijímajte rady, ak môžete,  prijímajte peniaze.  Ekonomický zásah musí byť adresný,  kedy,  čoprečo.  Iba tak sa región môže stať hospodárskym ideálom. Vláda však velebí veľkosť HDP, teda jediné číslo. Ani pri modelkách sa nespoliehame na jediné číslo, a síce jej výšku, žiadame 90-60-90.

Pomocou ekonomickej vedy je treba vyhodnocovať aj stupeň ekonomického rozvoja krajín EÚ a poskytnúť vládam obraz hospodárskeho ideálu ako základu  hodnotenia a posudzovania ekonomík krajín, a teda bázu rozdeľovania eurofondov.  Zabezpečí sa optimalizácia ekonomického rozvoja EÚ.

Na ukončenie mojej úvahy ponúkam takýto vtip. Na skúške: „A teraz by ste sa mohli  pán Mrkvička pokúsiť vysvetliť, kam smeruje naša ekonomika“.  „Pán profesor, ešte pred hodinou som to vedel.“  „Človeče,  ste jediný,  kto to vedel.  A Vy to zabudnete!“ 

 

Prof. J. Husár 

25/11/2016

 

 

 

Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Potreby ľudí ako ekonomický problém

Reality šou nemeckých milionárov má už 20 sérií.

Dnešný Veľký piatok, druhý deň Veľkonočného trojdnia, je pre kresťanov spomienkou na deň utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista

V katolíckych kostoloch sa v tento deň ako jediný deň v roku neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha.

Poľský katolícky kňaz Roman Kneblewski - "Bráňme sa invázii!"

 Poľský katolícky duchovný Roman Kneblewski, známa autorita pre veriacich nielen v Poľsku, už veľakrát hovoril o hrozbách multikulturalizmu, socializmu či islamu.

PÚŤ K SVӒTÝM CYRILOVI A METODOVI

Ordinariát  ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky v spolupráci s Vojenským ordinariátom Maďarskej republiky Vás pozývajú 18. júna 2022 na spoločnú púť k svätým Cyrilovi a Metodovi do Blatnohradu – Zalaváru.