Pravda o 11. septembri - Fakty o zločinoch 11. septembra 2001 v USA

Je tu opäť výročie (15.) najohavnejšieho štátneho zločinu na vlastnom obyvateľstve v najnovších dejinách.

Ide o všeobecne známe zločiny  spáchané uvedeného dňa v New Yorku, vo Washingtone, B.C. a v Pennsylvánii v Spojených štátoch amerických. Oficiálna vládna propaganda, zdôraznená väčšinou hlavných oznamovacích prostriedkov, tieto akty terorizmu, vrážd a ničenia vysvetľuje tak, že boli spáchané devätnástimi cudzími teroristami z Afganistanu. Títo vraj uniesli štyri komerčné lietadlá, ktoré úmyselne narazili do veží-Dvojičiek Svetového obchodného strediska – WTC  a do budovy Ministerstva obrany, Pentagonu, a štvrté lietadlo padlo do poľa v Pennsylvánii. Pri týchto akciách boli zničené Dvojičky WTC a poškodená budova Pentagonu a zahynulo veľa ľudí na všetkých troch miestach. Do podrobností tejto oficiálnej klamnej propagandy nezájdem, lebo predpokladám, že ju verejnosť, čitatelia, dostatočne poznajú. Mojou úlohou bude poukázať na  nepravdy, ba vyslovené klamstvá v oficiálnej verzii výkladu udalostí, tak ako ich podáva tzv. Národná vyšetrovacia  komisia vo svojej správe: The 9/11  Commission Report. Obmedzený rozsah tohoto článku dovolí uviesť len niektoré podstatné, najdôležitejšie fakty. Mnohé ďalšie údaje, podrobnosti, môže čitateľ nájsť v mojej knihe Žalujem, 2. vydanie, 2015, 290 strán.

Čo v tom čase na tých miestach lietalo je dosť nejasné, ale jedno je naprosto isté. Neboli to dotyčné komerčné lietadlá, prepravujúce cestujúcich, ako tvrdí oficiálna propaganda. Nevyvrátiteľným dôkazom toho je fakt, že dve v Správe uvedené lietadlá American Airlines, lety čís. AA11 a AA77, v ten deň  z príslušných letísk v Bostone a Washingtone nevzlietli. To je uvedené v úradnom dokumente amerického Úradu dopravnej štatistiky (BTS) pod „Detailná štatistika“. Tento dokument bol určitý čas dostupný verejnosti na internete a ja ho mám vo svojom archíve. Keďže tieto lietadlá neodleteli, nemohli sa dostať na miesta udalostí, do New Yorku k Dvojičkám, resp. do Washingtonu k Pentagonu. Do nich teda muselo vraziť čosi iné než čo tvrdí oficiálna správa. Lietadlá United Airlines, lety č. UA175 a UA93, ktoré mali naraziť do južnej veže WTC, resp. spadnúť v Pennsylvánii síce odleteli (nevedno kam) ale ešte 27. júna 2005 boli registrované, teda v službe, v používaní. Ich zistené registračné čísla (na chvoste) boli N612UA (UA175) a N591UA (UA 93). Takže ani tieto lietadlá neboli v kritický deň zničené tak, ako to tvrdí úradná správa.

Pokiaľ ide o údajných únoscov, v tejto veci vládne istý chaos ohľadne ich počtu a mien. Skutočnosťou však je, že Hani Hanjour, udajný  pilot Boeingu 757, let č.AA77, ktoré vraj udrelo do Pentagonu, nevedel riadiť ani malé lietadlo Cessnu a nemal príslušný preukaz pilota. O tom, aby pilotoval také obrovské lietadlo ako Boeing 757 sa mu ani snívať nemohlo. To  potvrdili Hanjouroví inštruktori z leteckej školy vo Phoenixe, Arizona, aj riaditeľka tej školy pani Marilyn Ladnerová. O nemožnosti aby Hanjour pilotoval Boeing 757 sa vyslovilo viacero odborníkov – pilotov ako napr. dlhoročný pilot spoločnosti Pan Am a United Airlines, kapitán amerického letectva Guss Wittenberg. Ten okrem iného povedal, že to čo mal spraviť Hani Hanjour by ani on nevedel spraviť. Aby to spravil pilot, ktorý trénoval na Cesne 172 (Hanjour): „taká možnosť nie je ani jedna ku tisíc“. Takže tvrdenia, že predmetné lietadlá riadili cudzí teroristi, ako napr. Hanjour, sú báchorky. Veľmi zaujímavá je skutočnosť, že po tej udalosti, v ktorej mali zahynúť všetci devätnásti teroristi, ôsmi ešte stále žijú, resp. po udalosti žili. Ako príklad uvediem zopár mien: Waleed M al-Shehri, Saeed al-Ghamdi, Salem al Hazmi i hlavný „organizátor“ Mohamed Atta. Ak teda po tom všetkom ešte žijú resp. žili, nemohli zomrieť v nimi unesených lietadlách ako tvrdí klamná oficiálna propaganda.

Ako a prečo sa zrútili veže Dvojičiek WTC? Oficiálna správa hovorí, že v dôsledku nárazu lietadiel a vysokej teploty spôsobenej požiarom v budovách. V skutočnosti však náraz lietadiel nemohol narušiť, a nenarušil, statiku tých budov natoľko, aby sa zrútili. To je potvrdené mnohými odborníkmi, inžiniermi z oblasti stavebníctva. A každý, kto videl fotografie alebo videá horiacich Dvojičiek sa o tom sám presvedčil, keďže Dvojičky po náraze lietadiel, počas požiaru, stáli rovnako ako predtým, ba pri náraze lietadiel sa ani nezatriasli. Požiare v budove boli, ale nie také intenzívne ako ich falošne vykresľuje vládna a mediálna propaganda. Boli menšie ako pri mnohých iných požiaroch výškových budov, napr. budove Windsor v Madride v roku 2005 (horela 20 hodín) a viacerých iných. Ani jedna taká budova sa v dôsledku veľkého požiaru, väčšieho ako vo WTC, nikde nikdy nezrútila.  Požiar vo WTC bol v konečnom dôsledku obyčajný tzv. domový (residenčný) požiar, ktorý hasiči vedia zahasiť. Že to bol taký oheň, skoro len tlenie, s malým prísunom kyslíka, dokazuje aj veľký čierny dym ktorý sa valil z budov. Počas celej doby boli ľudia v budovách, či už pracovníci alebo záchranári, hasiči a policajti. Tí tam mali dostatočné množstvo kyslíka, čo dokazujú početné správy z horiacich budov. Zahynuli pri páde budov.  Oheň spôsobený leteckým  palivom, benzínom, mal teplotu 600-950° C. Väčšina benzínu sa však vyliala pri náraze vonku z budovy a tam aj okamžite zhorel vo forme ohnivého výbuchu, ktorý bol každému viditeľný. Vo vnútri budov horel oheň bežného požiaru, ktorý má teplotu 500-650°C. Pri tejto teplote, až 650°C, oceľ pri dlhšom horení stráca polovicu svojej sily, avšak len ak ide o požiarne neizolovanú oceľ, čo v prípade WTC nebolo: konštrukčná oceľ bola protipožiarne izolovaná. Okrem toho, táto znížená sila ocele ešte neznamená, že sa oceľová konštrukcia rúca. Muselo by ísť o dvoj až trojnásobne väčší stres, čo v tomto prípade nebolo. Teda požiar, ako taký, ako sme ho zvonku videli, nemol byť, a ani nebol, príčinou pádu Dvojičiek. Poznámka: žiadne dokázateľné trosky Boeingu sa v New Yorku nenašli. Jeden malý motor na ulici Murray mal rozmery asi 90X40 cm; motory Boeingu majú 2.2 m.

Čo sme videli pri páde Dvojičiek? Budovy sa rúcali zhora, poschodie za poschodím. Nešlo teda o búranie, demoláciu klasickým spôsobom, pri ktorom budovy padajú zdola, pekne na jednu kopu. Ešte pred zosutím Dvojičiek, aj počas rúcania, z budov vyšľahovali červené „jazyky“- výbuchy. Tie išli následne zhora dolu, zo všetkých strán budov, čo potvrdili video záznamy a mnohí očití svedkovia. Zo všetkých strán vyšľahovali mračná rozdrveného stavebného materiálu, betónu, ale aj oceľovej konštrukcie a vnútorného zariadenia. Výbuchy bolo také silné, že kusy stavebnej ocele, vážiace niekoľko ton, boli vymrštené do vzdialenosti 200 metrov. To dokazuje, že v budovách boli naložené a odpálené výbušniny. Rozborom prachu, ktorý sa rozsypal po okolí, kvalifikovaní odborníci zistili, že išlo o modernú výbušninu, doteraz prístupnú len armáde: nanotermit. Teplota pri jeho použití dosahuje až neuveriteľných 2,200°C, takže veľmi ľahko taví oceľ, ktorej bod tavenia je len okolo 1,200°C. Nanotermit efektívne reže aj najtvrdšiu oceľ, takže pri WTC bol použitý na porezanie oceľových trámov konštrukcie tak, že sa potom, po páde, ľahko nakladali na autá pri odvoze. Ako dôkaz o použití nanotermitu slúži skutočnosť, že trámy boli prerezané v 45° uhle, čo by sa nestalo keby boli Dvojičky spadli „len-tak“, bez predchádzajúceho ľudského zásahu, ako tvrdí oficiálna propaganda. Budovy sa zrútili za 9-10 sekúnd rýchlosťou voľného pádu. Toto by bolo bývalo nemožné, keby sa nebolo jednalo o vopred odborne pripravené búranie (termitom) pretože podmínované muselo byť každé poschodie, ktoré sa zrútilo vždy v predstihu“, teda skôr, než naň padlo vyššie poschodie. Inak by bol pád budov omnoho dlhší. Ide o mechanický princíp, fyzikálny zákon zachovania „momentu", energie. Okrem toho treba spomenúť výbuchy (nonotermitu)                       v prízemí a v podzemí Dvojičiek, a tým spôsobenú úžasnú teplotu, taviacu konštrukčnú oceľ              a betón, (!) čo dokumentovali viacerí spoľahliví svedkovia. O výbuchoch vo WTC svedčili mnohí ľudia, napr. aj skúsení záchranári, hasiči a policajti, medzi inými slávny záchranca, domovník WTC  William Rodriguez.

V rámci WTC bola riadenou demoláciou za 10 sekúnd  „strhnutá“ aj budova čís. 7, hoci do nej nevrazilo žiadne lietadlo, ani ináč neutrpela v dôsledku pádu Dvojičiek. Na objasnenie tejto záležitosti by bolo treba viac miesta než poskytuje tento článok. V knihe sa o tom píše na dvadsiatich dvoch  stranách. Správa vyšetrovacej komisie o tomto zločine/podvode mlčí ako ryba.

Do budovy Pentagonu malo naraziť lietadlo, ktoré spôsobilo následné škody a straty na životoch. To je však absolútny nezmysel. Kto videl fotografie budovy spravené hneď po udalosti vidí trochu poškodenú budovu, ale pred budovou, ani v priečelí budovy, žiadne trosky lietadla. Diera v priečelí budovy, predelená pilierom na dve časti, kde čosi narazilo, je najviac 6X8 metrov. Azda netreba udávať rozmery  lietadla Boeing 757 aby bol každý presvedčený, že tam také obrovské lietadlo nemohlo udrieť, tým menej tadiaľ preniknúť. Stačí hádam uviesť rozpätie krídel: 38m. Keby do fasády budovy vrazil Boeing 757 tak by na nej musel zanechať jasnú stopu, ktorá však tam nie je. Po takom lietadle nebolo na fasáde najmenšej stopy, žiadne trosky, nič. Po spadnutí časti priečelia a po odstránení tých sutín sa ukázal priestor, ktorý od vonkajšej časti priečelia k  zadnej časti predného  prstenca  Pentagonu meral asi 16m. Za ním stála stena budovy, za ktorú, očividne, nič nemohlo preniknúť a ani nepreniklo. Keďže dĺžka Boeingu 757 je 47.3m a do budovy mohol preniknúť len 16m (po vyššie uvedenú stenu) väčšina lietadla, 31.3 metrov, by musela zostať zakliesnená v troskách budovy a prečnievať von. To znamená, že každý by videl z budovy trčať časť lietadla, ale v skutočnosti nevidel. Preto, lebo nič také sa tam nebolo. Žiadny Boeing 757 v budove Pentagonu nebol, ale niečo iné. Nepriamym dôkazom tohoto tvrdenia je skutočnosť, že oficiálna verzia/propaganda na dôkaz svojho tvrdenia nepredložila ani jedno jediné video, ktoré by jasne preukázalo, že do Pentagonu vrazil Boeing 757; hoci  podľa vyhlásenia federálnej polície FBI táto z miesta činu, teda z Pentagonu a jeho okolia, zhabala najmenej 84 video nahrávok. Stačila by jedna, ktorá zaznamenala útočiaci Boeing, a oficiálnej verzii by sa dalo veriť. Nič také sa však nestalo, takže tvrdenie vládnej propagandy možno považovať za hlúpy podvod. Podľa niektorých výskumníkov-odborníkov, do Pentagonu vrazil asi vojenský dron Global Hawk, ktorý je okrem mechanických častí celý z umelej hmoty. Tá pri náraze do Pentagonu väčšinou zhorela, alebo sa roztrieštila na maličké kúsky, ktoré potom zamestnanci Pentagonu zbierali a vo vreciach odnášali. Toto je dokumentované fotografiami a videom. Vládni činitelia takto páchali ďalší trestný čin, zahladzovali stopy krvavého štátneho zločinu.

Boli aj iné skutočnosti súvisiace s pentagonskou tragédiou. Najzávažnejšou je asi to, že už pred nárazom letúňa (nie Boeingu) boli v budove viaceré veľké výbuchy, ktoré zabili istý počet ľudí. O výbuchoch, okrem výpovedí svedkov, svedčí aj stav mnohých konštrukčných pilierov budovy ktoré vykazujú znaky po výbuchu vojenskej výbušniny, pravdepodobne napalmu. Tieto piliere stáli aj na druhom a treťom poschodí, kam žiadne lietadlo nemohlo dosiahnuť, keďže letúň priletel na úrovni zeme a poškodil iba prízemie a najviac ak prvé poschodie.  Oheň v budove bol veľmi intenzívny, ale trval krátko, čo je charakteristika výbuchu napalmu. Viaceré telá boli spálené na nepoznanie.

Na opis tretej udalosti, pádu čohosi v Pennsylvánii nám v tomto článku nezostáva miesto. Stačí hádam povedať, že po nejakom lietadle, Boeingu, tam nebolo najmenšej stopy, žiadne trosky,  a neboli ani nejaké pozostatky  údajných obetí. Toto miesto sa vládnym činiteľom podarilo zneužiť na teatrálne „vlastenecké“ účely. Ak bude záujem poskytnem bližšie informácie aj o tejto záležitosti.

JUDr. Ján Zvalo, Ottava

11. sept. 2016

 

 

Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Z osudov slovenských geografických názvov (16)

Vývoj názvov obcí na Slovensku po zániku Rakúsko-Uhorska

RUSKO MENÍ PRAVIDLÁ HRY!

Rusko mení pravidlá na geopolitickej šachovnici a preberá iniciatívu do vlastných rúk. Definitívne sa tak udialo 17.decembra, keď boli USA a NATO odovzdané tzv. návrhy zmlúv o vzájomných bezpečnostných zárukách, v ktorých v podstate Rusko požaduje vrátiť situáciu vo svete ohľadom rozširovania a aktivít NATO do roku 1997.

Môžeme sa iba kochať plodmi ekonómie

Nadpisom myslím to, že na hlboké poznatky ekonómie sa dnes zabudlo, či urobilo sa všetko, aby ňou odhalené vzťahy a zákonitosti boli pošliapané.

Trvalá vojenská neutralita Slovenska