Naozaj sa Medzinárodný monetárny fond mýli?

Nedávno svetová tlač, a aj tlač na Slovensku, uverejunili správu, že traja ekonómovia Medinárodného monetárneho fondu (MMF), a to Jonathan Ostry, Prakash Loungani a David Furceri napísali, že v mnohých krajinách dobre známa fiskálna konsolidácia robená MMF negatívne vplýva na ekonomický rast a aj na zamestnanosť. Úžasný objav!

Dnes pod kuratelou MMF investori hľadajú také príležitosti, ktoré vyhovujú ich preferenciám týkajúcich sa výnosov, rizikalikvidity. Dobre známa ekonomkická teória blahobytu je na periférii záujmu kapitálu. Ale pozrime si podstatu MMF. Medzinárodný monetárny fond bol zriadený v decembri v roku 1945 a to z popudu Monetárnej a finančnej konferencie Spojených národov, ktorá sa konala v Bretton Woods. Stal sa špecializovanou agenciou Spojených národov v roku 1947. Účelom MMF bolo podporiť medzinárodnú monetárnu kooperáciu, uľahčiť expanziu a vybilancovaný rast medzinárodného obchodu, pomáhať členským krajinám pri korekcii deficitov platobnej bilanciepodporiť stabilitu zahraničnej výmeny. Spočiatku sa opieral o politiku fixných výmenných kurzov. Výmenné kurzy boli založené na tom , že členské krajiny majú zamedzovať fluktuácii ich výmenných kurzov, a to v hraniciach viac ako jedno percento. Ideu MMF kritizival J. M. Keynes, ktorý bol pri jeho zrode (mal svoj návrh riešenia ekonomických problémov po druhej svetovej vojne) a ktorý vystihol jeho slabosti a neveril v jeho trvácnosť. Nakoniec  ho politici presvedčili. Upozorňoval na problémy s produkciou zlata a fixnými výmennými kurzami, na problémy s váženým košom 16 mien podľa podielu významu ich mien. Historický vývoj potvrdil obavy J. M. Keynesa a vrcholom bola hotelová aféra  D. Strausa Kahna, riditeľa MMF pred niekoľkými rokmi. Mnoho ekonómov mimo MMF urobilo hlboký rozbor fungovania monetárneho saystému a hlavne aj jeho tzv. schémy SDR (Special Drawing Rights), ktorý sa využíva na vyrovnávanie dlhov krajín. A tak hlas spomenutých troch ekonómov je iba potvrdením očakávaní Keynesa a zbytočným úsilím naberať vodu sitkom. Úžasný objav! A čo 100-ky makroekonomických kníh a tisícky článkov renomovaných ekonómov? To neboli byrokrati MMF, ale vedci, ktorí videli do útrob fungovania ekonomického systému, do hlbín a nástrah fianančného systému každej krajiny a zvlášť medzinárdného finančného systému. Avšak  ekonomiky mali aj veľké skúsenosti s devalváciami mien krajín (napr. Nemecko v roku 1924, či Maďarsko po druhej svetovej vojne) a aj hosdpodárskymi krízami. Traja ekonómovia MMF teda priznali, že MMF sa mýlil pri realizácii jeho ekonomickej politiky. Ale čo teraz? Aj ekonomický priebeh udalostí  je ireverzibilý. To nič! Ľudia znesú všetko.

Nemôžem nespomenúť, že v Európe viac ako 350 členov EuroGroup už 22 rokov posiela svoje memorandá vládam krajín Európy. Spravidla majú 42 strán, na ktorých je zhodnotená ekonomická situácia podľa krajín. Odozva je minimálna. Ale je. Prof. M. Gärtner vo svojom diele z roku 1997 v duchu záverov EuroGroup uvádza ako hrozivý vývoj štátneho dlhu Grécka. Ten už v roku 1994 dosiahol hodnotu 14 % HDP. MMF to  prijal iba ako fakt. V roku 2006 na konferencii EuroGroup vo Viedni som predniesol v sekcii Pakt stability a rastu referát na tému Podiel dlhu na HDP a jeho náročné a závažné vzťahy. Skonštruoval som dva modely na báze diferenciálnych rovníc a ukázal dve možné cesty správania sa dlhu – raz, keď dlh predbehne rast HDP a druhý, keď dlh bude menší ako HDP a to v dlhodobom vývoji. Oba modely som publikoval aj vo svojom diele. Ekonómovia Európskej komisie realitu ignorovali. Pred 2 rokmi konečne začali problémy vnímať aj ministri financií a lietali do Bruselu každý mesiac a debatovali a debatovali. Grécko však už malo veľké problémy v roku 2011. Nedávno sme sa dozvedeli, že podiel dlhu na HDP v Grécku dosiahol hodnotu 180 %.  A našlo sa aj riešenie. Dlh odpustíme a tak vlastne každý občan EÚ prispeje Grékom na ich blahobyt. Nikoho to však nemrzí. Ba to už vošlo do dejín zabudnutia. Otvorme si oči a priznajme, že Grécko očakáva katastrofu, možno ešte horšie načasovanú ako predtým, lebo tu sú utečenci. A naviac to, že Európa sa posúva doprava, ako hovoria politológovia – Rakúsko a N. Hofer, získal takmer polovicu hlasov; Francúzsko – Marine le Penová, favoritka budúcich prezidentských volieb; Holandsko a Geert Wilders, chce zakázať imigráciu moslimov a korán a Nemecko? Predsedníčka AfD Frauke Petryová presadzuje , aby mala polícia právo strielať na nelegálnych migrantov. Ako hovorievame – všetko so všetkým súvisí – že by spomenutý vývoj súvisel s ekonomickou politikou MMF? A na Slovensku sa rodiny bezhlavo zadlžujú – berú si lacné hypotéky, aj keď ich platy na to nestačia. Zopakuje sa neslávny rok 2006? Politici hovoria o roku 2008 ako o roku začiatku krízy.

 

Prof. Jaroslav Husár

COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Dulovce slovenský diamant na Juhu

Južnoslovenské detské a mládežnícke folkórne slávnosti v Dulovciach, pri zrode ktorých stála aj Matica slovenská, sa dožili svojho dvadsiateho ročníka.

Slovensku vládnu posluhovači

Spojené štáty americké, Veľká Británia a Francúzsko uskutočnili 13. apríla vojenský útok na Sýriu ako suverénny štát bez predchádzajúceho súhlasu Bezpečnostnej rady OSN.

Ochrana slovenskej identity

Agresívnym liberálnym extrémistom na Slovensku narástlo sebavedomie. Po prezidentských voľbách a po eurovoľbách neuveriteľným spôsobom vyrástla ich vôľa k moci.

Údel ekonómov

Veľkým údelom,  povinnosťou ekonómov je aj vychovávať, ekonomicky vzdelávať občanov.

captcha