Čaká nás vyrovnaný rozpočet

Vláda nás potešila, že o dva roky budeme  mať vyrovnaný rozpočet.

Minister financií hodlá predbehnúť sľub z programového vyhlásenia. Občana toto splnenie plánu v predtermíne iste veľmi poteší. Avšak už v roku 1925 vydal svoje dielo N. Kundratiev a nazval ho Veľké hospodárske cykly. A v roku 1936, teda presne pred 80 rokmi, vydal najznámejšie ekonomické dielo 20 storočia J. M. Keynes. Požaduje platnosť týchto identít: príjem = spotreba + investície; úspory = príjem – spotreba a preto úspory = investície. R. Briška v diele Národné hospodárstvo z roku 1943 má kapitolu hospodárske vlnenie. Briška podrobne charakterizuje tzv. Harwarský barometer a Berlínsky barometer. Berlínsky barometer je vlastne systém vzájomne závisých barometrov – barometer výroby, barometer zamestnanosti, barometer 3 trhov: cenné papiere, trh tovarov a trh peňazí plus ďaľšie 4 baromnetre. A tak ekonomické vedy musia hvoriť o cyklicky vyrovnanom rozpočte. Verím, že o tom dobre vedia vládni ekonómovia. Dráha ekonomiky vyjadrená napr. hodnotu HDP vykazuje nepravideľnosti v pohybe a tak jej dráha sa podobá známej dráhe pohybu mesiaca, ktorej sa hovorí evekcia. A od toho sú vládny činitelia, aby vo svojich projekciách, ktoré robia či už v programovom vyhlásení a či pri projekciách štátneho rozpočtu tento fakt rešpektovali a teda projektovali nepravideľnosti chodu ekonomikyzabraňovali krízam. Už 10 rokov máme krízu. To teda nerobili, nevedia vládnuť. Iba pripomeniem báseň J. Jesenského: Prežíva domáci pán pohromu; /zlodeji dostali sa do domu. /A nad ním moc si osvojili, /čo bolo cenné, ulúpili, /chceli by vládnuť, /vladáreniu sa nikdy neučili, /vedia len kradnúť.

Súčasná ekonomická veda definuje bázickú rovnicu rovnováhy ekonomiky takto: saldo účtu úspor plus saldo účtu vlády = saldo účtu obchodnej bilancie. Učet vlády má mať podľa systému národných účtov (zostavuje ich EUROSTAT, u nás ŠÚ SR) takúto skladbu:

 

Sektor vlády (účet 3)

Nákup tovarov a služieb

 

 

100

Dane z príjmu fyz. osôb

 

 

48

  Od podnikov

 

60

 

Dane zo zisku podnikov

 

 

20

Od zamestnancov

 

40

 

Nepriame dane

 

 

50

Mzdy a platy

38

 

 

Prísp. na soc. poistenie

 

 

20

Prísp. na soc. poistenie

2

 

 

Príspevky zamestnávateľa

 

12

 

Transférové platby

 

 

26

Od podnikov

8

 

 

Netto platené úroky

 

 

8

Od vlády

2

 

 

Subv. mínus prebytok št. podnikov

 

 

6

Od domácností

2

 

 

deficit

 

 

-2

Príspevky zamestnanca

 

8

 

Výdavky a deficit vlády

 

 

138

Príjmy vlády

 

 

138

 

Účet je každému jasný. Občan musí vidieť aj súvzťažnosti na účtoch: napr. dane fyzických osôb vo výške 48 mld. (sú na účte domácností, účte 2) sa nachádzajú ako príjem na účte vlády vo výške 48 mld.

Iba sústava 5 účtov poskytne obraz o stave ekonomiky a vláda by ich mala zverejňovať po schválerní na zasadnutí vlády. Inak je debata o štátnom rozpočte jalová. Významné ekonomické fakty o ekonomike, ktoré sa týkajú domácností a vlády sú na účte 3 evidentné a usporiadané. Tieto účty sú akýmsi „ekonomickým mikroskopom“. Tvorca hospodárskej politiky má evidentné a usporiadané fakty o ekonomike a môže tvoriť ekonomickú politiku pre nasledujúce obdobie. Ak by vlády publikovali takýto účet, občan by si ho sám preštudoval a nepotreboval by oslavné reči. Inak môže mať dojem, že u nás sa hospodári bez pravidiel, bez dokladov, za peniaze na ruku. Ba aj už predstavený slogan: GOOD IDEA SLOVAKIA by potom daňových poplatníkov nemusel stáť 80 000 eur. V podrobnom účte vlády by si mohol občan hodnutu 80 000 overiť. Systém účtov je medzinárodne uznávaný štandard ako sa majú účty zostavovať, a čo majú obsahovať. Mňa mrzí aj to, že slogan sa nerýmuje, farebne je bez dobrého vkusu, a chýba mu aj, ako sa vraví, zdravý sedliacky rozum. A minister nás presviedča, že samotný slogan je v anglickej verzii jednoduchý, zvukovomalebný, úderný a zároveň vlúdny.

Ako som v úvode naznačil, štátny rozpočet je v dôsledku hospodárskych okolností iba občas vyrovnaný, ale stav ekonomiky cez účty by mal každý občan vidieť každý rok. A odborník by sa mohol presvedčiť, že HDP sa dá vypočítať piatimi splôsobmi a teda nedá sa s jeho hodnotou klamať. Inak sa ľahko objavujú čierne mračná slovenskej ekonomiky: mafia – korupcia – zločin a následne Panama. Potom by sme sa nemuseli pýtať, prečo Slováci odchádzajú do Nemecka, Rakúska a Anglie (ako po roku 1929). A Slovensko stráca kvalifikovanú pracopvnú silu. Ba Slováci hľadajú aj univerzity v zahraničí, lebo chcú mať vyššiu odbornú kvalifikáciu. Po jej získaní majú mzdu štvornásobnú ako na Slovensku. Kde sú sľuby revolucionárov z roku 1989? Kto je za to zodpovedný? Vyrovnaný rozpočet! A na ministerstvách začíname budovať analytické tímy! L. Warls už v roku 1873 napísal dielo o marginalistickej teórii, ktorej základom je diferenciálny počet. A dnes hľadáme múdrosťou obohateného ekonóma pre analytický tím. Zostavia rozpočet podľa iných pravidiel.

 

Prof. Jaroslav Husár

 

 

 

COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Z osudov slovenských geografických názvov (12)

Slovenské geografické názvy a ich prirodzená maďarizácia

Škandalózna privatizácia Slovenských elektrární alebo kostlivec v skrini?

Keď v roku 1998 Dzurinda preberal moc, sotva kto si dokázal predstaviť, aké skazonosné budú dôsledky jeho takmer osemročnej hrôzovlády.

Invázia imigrantov z Afriky sa dá zastaviť, len sa musí chcieť

Európa už dlhší čas čelí nekontrolovanému prílevu imigrantov z krajín tretieho sveta. Minulý rok bolo hlavnou vstupnou bránou pre imigrantov Grécko, ktoré absolútne nezvládlo stráženie svojej námornej hranice.

Matica v Dunajskej Strede? Áno

Názov mesta „Dunajská Streda“ súvisí s trhmi, ktoré sa tu konávali v stredu.

captcha