Vývoj po roku 1980 – pohrebisko ekonómie.

Denníky,  časopisy a televízie v posledných dňoch píšu o Mossack Fonseca.

Ľudia sú zdesení, čo sa vo svete deje. I napriek tomu, že mnoho významných ekonómov už dlho píše o úmyselných deformátoroch ekonomického života, bežní občania nemali predstavu, čo sa skrýva vo fungovaní ekonomických svetov vyspelých ekonomík. V roku 2011 som napísal list vtedy ministrovi financií p. Miklošovi a v ňom bola tato posledná veta: „Pán minister, potrebujeme zvýšiť ekonomické znalosti a debordelizovať finančné toky. Použil som termín, ktorý pokladám za rovnocenný rovnej dani. Debordelizáciu finančných tokov potrebuje aj EÚ“. Rozposlal som ho na rôzne inštitúcie, aj do novín. Boli takí, čo ma podozrievali z ohovárania a uberania na cti. Ale lož nemôže byť prameňom informácií a tým kŕmiť ľudí. Už sme neraz zistili, že malý detail a má veľké a katastrofálne súvislosti a následky. A tak sa dozvedáme, že americké štáty sa predbiehajú v tom, kto poskytne firmám viac utajenia a nižšie dane. Na založenie firmy netreba ani preukaz. Engliš, Karvaš či Briška, veľkí ekonómovia z Česka a Slovenska vo svojich dielach hovoria, že ekonómia je veda o poriadku, v ktorom sa jednotlivci a národy starajú o udržanie a zlepšenie života. Definovali hospodársky ideál.

Už v roku 1980 začala bastardizácia ekonomických vied. Pozrime si ako. Píše o tom veľký ekonóm USA T. G. Buchholz: „V osemdesiatych rokoch vzrástla popularita tzv. špekulatívnych výkupov – laveraged buyouts. V prípade mnohých špekulatívnych výkupov si manažéri požičiavajú peniaze, skúpia celý balík akcií – a prevezmú tak vlastníctvo podniku. Viceprezidenti spoločností hádžu svoje kľúče na stôl podnikovým šťukám“. Tento systém volám finančnou pákou – cudzí majetok založím a získam úver a odkúpim od vlastníka jeho továreň. Veľké lákadlo. Pilier kapitalizmu vlastníctvo sa lámalo ako tenký ľad. Vznikalo pohrebisko ekonómie. Výsmech poučiek ekonomie. Kto viac hrabal, nahromadil bohatstvo; žiaľ aj spoločenského uznania. Prišla ostentatívna spotreba a ostentatívne povaľačstvo. A čím viac sa ostentatívnosť šírila a zmocňovala sa spoločnosti ako infekcia, začala upadať poctivá práca a tvorivosť podnikového sektora. U podnikateľov zavládla davová psychóza, ako to dokumentuje správa o úniku informácií Panama papers. Iba intelektuálni trpaslíci, ktorých pohľad nedosahuje výšky okennej parapety, môžu popierať hrozivú moc General Motors, General Electric, Goldmen Sachs,..., Microsot a i. Voľná súťaž v duchu A. Smitha prehrala s obrými lúpežnými korporáciami. Pliaga sa šíri ekonomickými systémami Európy a sveta. A v podnikoch trestajú trestné činy z nedbalosti. Skutočná znalosť je absolútnou prekážkou úspechu. Veľké myšlienky ekonómov o ekonomickom poriadku sa stali mŕtvimi. Odumrel aj konflikt svedomia. Ani veľké osobné zlyhania sa netrestajú. Dôvera vo finančné riadenie hospodárstva zmizla; predsa dôležitá je zakryvenosť uhoriek, ako nás učí EÚ. A tak ECB „nalieva“ do ekonomky EÚ 60 mld. eur mesačne. Pohrebisko ekonomických zákonov monetárnej politiky. Príroda síce vykonáva tlak na zloduchov v podnikaní tým, že im obmedzuje dĺžku života. Akosi pomaly. Nálepka „Ralph Lauren“ zvestuje svetu, že nositeľ odevu si môže dovoliť drahé oblečenie. V Beverly Hills všetci vážení občania vlastnia Mercedes-Benz. Cadillac  je niečo nepatričného. Mark Zuckerberg má 31 rokov a 99% dá na charitu. Zdravý základ fungovania ekonomického systému – pohrebisko ekonomických vied!! Burza a NASDAQ v chaotickej dramaturgii pádov a oživení nielen ekonomiky krajiny, ale aj Afriky sa stali svetlom prozreteľnosti. Za normálnych okolností, ako hovorí aj ekonómia aj právo, by sa človek za primitívny podvod mal dostať do väzenia, u nás a aj v EÚ, ako to vidíme v zoznamoch, je z neho úspešný finančný génius. Bežný človek má problém ako sa postarať o seba, ako vychovavať deti, ako si plánovať budúcnosť a ako nemať zlý pocit na verejnosti. Dnešné pohrebisko ekonómie mu sľubuje radostnú pochmúrnosť. Panama Papers je hospodársky ideál. To čo učili Briška,  Karvaš či Engliš je lož.

Prof. J. Husár

 

 

 

 

Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Blackout - ako sa naň pripraviť?

Ako sa pripraviť na Blackout, čo dokáže fotovoltaická elektráreň na rodinnom dome.

Predlžuje sa dĺžka výnimky po prekonaní ochorenia COVID-19

Výnimka týkajúca sa časového intervalu po prekonaní ochorenia COVID-19 sa predlžuje z troch mesiacov na 180 dní.

Vzdelaní ekonómovia nám chýbajú

K nadpisu ma inšpirovalo dielo Vzdelaní príbuzní od V. Leksu- Pichaniča. Dovolím si odcitovať z poslednej strany obalu diela:

Ako to bude s Európskou úniou?

Hospodárske zbližovanie východnej a západnej Európy sa prakticky zastavilo, čo môže byť potenciálnou hrozbou pre Európsku úniu.