Hospodársky ideál

Nedávno sme ocenili ľudí Krištáľovým krídlom. Je to splnenie cieľa ekonomickej vedy.

Ale najskôr pár iných viet. V novinách a aj iných médiách sa čitateľ dozvedá, že svet sa rúti do záhuby, že vojna je na spadnutie, globálne oteplovanie vyvoláva tiež katastrofické vízie, zločin a agresia sa na nás, povedal by som, denne valia nielen z médií, ale aj z vyjadrení politikov. Češi chcú vybudovať najväčší a najluxusnejší bunker pre milionárov. Týchto pár viet nie je v súlade s nadpisom mojej úvahy. Prečo? Lebo politici a súčasní tvorcovia ekonomickej politiky, alebo lepšie hospodárskej politiky, zabudli (nevedeli) na dobre známe myšlienkové základy hospodárskej vedy, ekonómie.

Naši veľkí ekonómovia R. Briška a I. Karvaš vo svojich dielach, keď píšu o ekonomike, sústave národného hospoárstva tak vedu o ekonomike definujú, že je to veda o poriadku, v ktorom sa jednotlivec a národ strajú o udržnie a zlepšenie života ľudí. Hovoria aj o tom, že existuje hospodársky ideál. Iba sme na to zabudli, lebo sa sústreďujeme na ideál krásy a tak v televízii každú chvíľu vidíme súťaže o Miss. Poznáme aj slovné spojenia ideálny muž, ideálna žena, ideálne počasie. Iste aj v týchto pojmoch je zabudované hodnotenie; často ide o subjektívne hodnotenie, ideálne miery ženy sú 90-60-90. Do hospodárskej vedy, do ekonómie prirodzene patrí len hospodárske hodnotenie. To sa líši od spomenutého hodnotenia krásy. Totiž hospodárskym ideálom je uspokojovanie ľudských potrieb.

Hospodárske hodnotenie sa vzťahuje na uspokojovanie ľudí v tovaroch a službách, ktoré vplývajú na blahobyt človeka. O tom hovorí časť ekonomickej vedy známej ako teória spotreby a či časť teórie známa ako teória výroby. Aby som podporil tieto myšlienky spomeniem, že iba nedávno sme oceňovali našich ľudí a to Krištáľovým krídlom. Teda, ak za hospodárstvo dáme krídlo podnikateľovi, potom čo sme urobili? Ukázali sme hospodársky ideál, konkrétmneho jednotlivca. Ale mohol by ním byť aj podnik, či ekonomika krajiny. A tak už v roku 1952 J. Nash, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu, hladal hospodársky ideál a povedal, že ekonomika nemá byť založená na konkurencii. Podľa neho pojem konkurencia indikuje použitie rôznych nečestných zbraní, teda aj reálnej zbrane. A koľko sme ich v SR od roku 1989 mali. Jeho hospodársky ideál spočíval na pojme ekonomická súťaž. A sprímeroval to tak, že povedal, že pri hraní šachu vyhrá ten, čo má lepšiu stratégiu. Ale tým to nekončí. On definoval aj ekonomickú rovnováhu – iný ideál, nie rast HDP - pretože dovtedy, a stále uznávaná rovnováha definovaná Keynesom: (S – I) + (T – G) = (X – M); Nash ukázal, že nie je jediná. On navrhol rovnováhu, ktorá v odbornej literatúre dostala názov Nashova rovnováha.

Čitateľ sa o nej dozvie v diele Čistá duša, prípadne z filmu o tomto velikánovi. Hospodársky ideál musíme chápať tak, že má poskytnúť ideálny efekt uspokojovania potrieb a ideálnu štruktúru ekonomiky. Nie utópiu, ktorú ekonomická teória dobre pozná. Samozrejme, že existuje aj subjektívny hospodársky ideál, ak máme na mysli ako cieľ uspokojenie osobnej spokojnosti. Avšak ten ideál zvyčajne rodí ekonomickú pliagu, teda tú plodí osobný záujem, ktory tak zbožňujú naši kontaminovaní ekonómovia. Svojrázna povaha „látky obsahu súkromný záujem“ môže a zobúdza najzúrivejšie a najzlomyselnejšie vášne ľudskej duše, fúrie súkromného záujmu. Nebol to však iba J. Nash. Musím spomenúť aj dielo Public Choice Policy, teda Politika voľby občanom. Autorom tejto teórie je James Buchanan, tiež nositeľ Nobelovej ceny. Nebudem analyzovať jeho dielo, lebo priam z nadpisu srší podstata jeho nielen ekonomických myšlienok. Aj jeho myšlienkové základy, základy vlastnej teórie vychádzajú z toho, že ekonomický systém má odpovedať na otázky čo vyrábať, ako vyrábať a pre koho vyrábať. A dobre vieme, že takto ostro to nastoli veľký ekonóm P. A.Samuelson, opäť nositeľ Nobelovej ceny.

Všetci vlastne potvrdili to, čo už v roku 1943 napísal prof. R. Briška o hospodárskom ideáli. Do nášho ekonomického systému po roku 1989 jeho „konštruktéri“ nevedeli čo do neho zabudovať, alebo inak, aký systém je chcený. Ich zaujímalo v diskusii na úrade vlády „artikulujte svoje predstavy“. Že ich oni nemali, to nebol problém. Nepoznali diela ekonómov Slovenska. Nevedeli nakresliť hospodársky ideál. A tak sa stalo, že ani EU nemá hospodársky ideál. Po škandáloch so sexuálnym obťažovaním EÚ obmedzuje počty prijatých utečencov. Éra vítania sa skončila.

 

Prof. Jaroslav Husár

COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Z osudov slovenských geografických názvov (2)

Naozaj neostala ani stopa po zaniknutom vodnom toku Plazov?

Väčšina štandardných máp alebo mapových diel obsahuje zložku polohopisnú a zložku popisnú, ktorej súčasťou je aj názvoslovná zložka.

Matica v Gorazdovom rodisku

 V Múzeu a galérii svätého Gorazda v Močenku konala sa oslava 25. výročia oživenia Matice slovenskej v tejto obci, čo sa udialo z 22. júla 1990.

Utečenci, utečenecké tábory a kvóty

 10.9.2015, Berlín - Richard Sulík vystúpil ako hosť v nemeckej politickej talkshow Maybrit Illner v diskusii na tému utečenci, utečenecké tábory a utečenecké kvóty, pod názvom “Nemecko pomáha utečencom – ale kto mu pomôže pomáhať?”

captcha