Na myšlienkovom dedičstve a národnej kultúre

Pevná spoločnosť stojí na dejinných základoch. 

V ostatnom čase zaznieva istá nostalgia za spoločným štátom Slovákov a  Čechov   a v praxi sa to prejavuje najmä cez RTVS. Či už z nedostatku finančných prostriedkov, alebo jednoducho z nedostatku profesionality využívajú verejnoprávna televízia a rozhlas stále vo väčšej miere služby českých odborníkov. Ak si uvedomíme, že iba pred  dvoma desaťročiami sme zavŕšili svoj emancipačný proces a stali  sa suverénnym národom s vlastnou štátnosťou, nemusíme si vyčítať isté nedostatky. No keď ich z roka na rok pribúda, už to nie sú nedostatky, ale vedomý proces postupného zbavovania sa vlastnej svojprávnosti.V roku 2018 si pripomenieme jubileum vzniku Česko-Slovenska. Za riekou Moravou to iste bude inak a nepomýlime sa, keď povieme, že budú oslavovať sto rokov českej štátnosti. Avizovali to už pri zmienke o prípadnom prijatí eura, ktoré nemalo byť skôr než po storočnici „českej“ koruny. Pripomínanie českého šovinizmu sa na Slovensku nenosí, hoci by to bolo užitočné. Lebo v kombinácii s komunistickou ideológiou spôsobil Slovákom mnohé príkoria.

ČESKÉ INTRIGY

V týchto dňoch vyšla publikácia Emílie Hrabovec  a kolektívu s názvom Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme (1963 ‒ 2013). Pri uvedení knižky poznamenala, že až do roku 1989 nesmel mať v názve slovenský ani svätý. V Ríme mali svoje ústavy všetky štáty, Česko-Slovensko nevynímajúc. V Pápežskom kolégiu sv. Jána Nepomuckého bývali študenti, ktorí sa pripravovali na kňazské povolanie alebo aj študujúci novokňazi. Mnohí Slováci ušli pred komunistickým režimom a zakladali tzv. národné osady. Duchovná služba vysťahovalcom dostala dobrý základ, keď v roku 1952 pápež Pius XII. ustanovil, že pre vysťahovalcov sa majú zriadiť misie v každej krajine, kde žijú, na národnostnom, resp. jazykovom princípe. Na riadenie  misií i pre potreby duchovného života na Slovensku, prenasledovaného komunistickým režimom,  už nestačil viac-menej český Nepomucenum.  Slováci sa rozhodli vybudovať vlastný ústav.

Už pri zriaďovaní misií sa český misionár vo Francúzsku zasadzoval za zriadenie česko-slovenskej misie. Márne. Podstatne agresívnejšie si viedla česká strana voči zriadeniu Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Najvyšším vatikánskym kruhom podsunula informácie, že ide o útok na Nepomucenum, inšpirovaný politickými úmyslami – separatizmom Slovákov. Keď Slováci napokon svoj zámer obhájili, mohli si svoj ústav vybudovať iba za hranicou  Rímskej diecézy.          

■  ZNIČUJÚCE ÚTOKY

Je evidentné, že Slováci sa pod tlakom pražského mocenského aparátu mali  vytratiť ako národ. Zo štátneho znaku bol odstránený dvojkríž a vyvíjalo sa  nesmierne úsilie na  zlikvidovanie vedomia kresťanskej a národnej dimenzie slovenských dejín. Dokonca sa spochybňovala i spätosť cyrilo-metodskej misie s Veľkou Moravou. Z knižky o dejinách ústavu sa čitateľ dozvie viac o položení slovenského národa v povojnovom období než z učebníc dejepisu. A azda aj pochopí, prečo sme sa ani za vyše dvadsať rokov štátnej samostatnosti nespamätali  zo zničujúcich útokov voči našej duchovnej a národnej identite.  Pápež Pavol VI., ktorý už v šesťdesiatych rokoch počas audiencie pobozkal slovenskú zástavu, adresoval Slovákom tieto slová: „Pevnú spoločnosť nemožno vybudovať bez ohľadu na dejinné základy, myšlienkové dedičstvo a národnú kultúru.“

Nepochybne budú Česi v roku 2018 oslavovať vznik českej štátnosti. To, čo nám nikdy nedopriali. Aj preto by sme im pri tom nemali asistovať.

 

Text a foto: Eva ZELENAYOVÁ

 

zdroj: http://snn.sk/news/na-myslienkovom-dedicstve-a-narodnej-kulture/

 

 

 

Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Srbsko oznámilo začiatok náboru dobrovoľníkov na pomoc Rusku

Iniciatívy zo srbskej parlamentnej strany Zavetniki oznámili začiatok náboru dobrovoľníkov, ktorí budú vyslaní na Ukrajinu s cieľom viesť nepriateľské akcie na strane spojeneckých síl.

Slovensko bude mať raritu

Najvyšší most v strednej Európe.

NATO pripravuje novú provokáciu v Kerčskom prielive

Novembrová provokácia Ukrajincov v Kerčskom prielive potvrdila, že Ukrajinci sú pripravení zúčastniť sa každej provokácie, ktorú vymyslia ich americkí páni.