V Lučenci sa 29. septembra 2015 konala matičná konferencia

V Lučenci sa 29. septembra 2015 konala matičná konferencia Národnostné a kultúrne vzťahy v Slovenskej republike - dejiny a prítomnosť.

 V ôsmich referátoch odzneli informácie o Štúrovi a jeho postoju k maďarizácii, o význame Trianonu pre Slovensko, o problematike spolunažívania Slovákov a Maďarov počas druhej svetovej vojny, o vzdelávaní a používaní štátneho jazyka a jazyka menšín na jazykovo zmiešaných územiach, ako aj o činnosti Matice na  tomto území. Účastníci prijali Vyhlásenie, s ktorým oboznámia štátnu správu a samosprávu. Po skončení konferencie položili veniec k hrobu Štúrovej sestry Karolíny na lučenskom cintoríne.

 

 

zdroj: youtube.com, Marián Tkáč

 

 

Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Deň slovanského písomníctva a kultúry

V Ruskej federácii a v ďalších slovanských krajinách si 24. mája pripomínajú Deň slovanského písomníctva a kultúry.

Interaktívna mapa pozitívnych vzoriek na Slovensku

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.

Je potrebné prehodnotiť, či Európa nemá priveľa kompetencií na úkor národných štátov

Mnohí ľudia ho poznajú ako bývalého predsedu Matice Slovenskej a viceguvernéra Národnej banky Slovenska.

Peter Weiss: Vláda si zahráva s ohňom

V štúdiu eReportu sa s redaktorkou Mimi Šramovou rozprávali o (ne)zvládaní pandémie koronavírusu na Slovensku aj o celkových náladách a polarizácii spoločnosti na očkovaných a neočkovaných.