Pripomenieme si 30. výročie vyhlásenia zvrchovanosti SR - aktualizované

Dňa 17. júla 1992 Slovenská národná rada prijala Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Bol to dôležitý krok k vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ktorá bola vyhlásená o necelého pol roka neskôr.

V parlamentných voľbách, ktoré sa v Českej a Slovenskej federatívnej republike (ČSFR) konali začiatkom júna 1992, na Slovensku jasne vyhralo Hnutie za demokratické Slovensko, ktoré následne vytvorilo vládu so Slovenskou národnou stranou.

Oba tieto subjekty mali vo svojom volebnom programe také riešenie štátoprávneho usporiadania Slovenska, ktoré predpokladalo výrazné zväčšenie jeho samostatnosti a zvrchovanosti. To sa následne nová slovenská reprezentácia rozhodla vyjadriť aj deklaratívne a pripravila na hlasovanie v Slovenskej národnej rade (SNR, predchodca Národnej rady SR) dokument Deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky s týmto znením:

 
Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky

 Schválené Slovenskou národnou radou uznesením zo 17. júla 1992 číslo 26

<o>

 
My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada,slávnostne vyhlasujeme, že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo.V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie tak, ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov na sebaurčenie.Uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasujeme, že aj my si chceme slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života, pričom budeme rešpektovať práva všetkých, každého občana, národov, národnostných menšín a etnických skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta.Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa. Bratislava 17. júl 1992
 

<o>


Zo 150 poslancov SNR vtedy za vyhlásenie zvrchovanosti hlasovalo až 113, proti bolo 24, desiati sa zdržali a traja chýbali. Na pamiatku tejto udalosti Slovenská republika prijala 17. júl ako svoj pamätný deň. Večer toho istého dňa, keď bola Deklarácia o zvrchovanosti prijatá, občania na celom Slovensku to oslávili zapálením „Vatier zvrchovanosti“. Na mnohých miestach sa táto tradícia 17. júla udržiava dodnes.

Tridsiate výročie tohto významného medzníka v histórii slovenského národa a jeho štátnosti si Slováci pripomenú viacerými spoločenskými udalosťami. Prinášame Vám pozvánku aspoň na dve z nich.

 

Pozvánka na XVIII. ročník Osláv zvrchovanosti Slovenska

Pozývame Vás na kultúrno-spoločenské podujatie „Oslavy zvrchovanosti Slovenska“, ktoré má v obci Stará Bystrica dlhoročnú tradíciu a každoročne sa ho zúčastňujú tisíce návštevníkov.

Podujatie organizujeme v období okrúhleho 30. výročia schválenia Deklarácie zvrchovanosti Slovenska za účasti viacerých politických predstaviteľov a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky naprieč politickým spektrom. Zúčastňujú sa ho pravidelne významní predstavitelia spoločenského a politického života. V tomto ročníku pozývame tiež všetkých poslancov Slovenskej národnej rady, ktorí v roku 1992 hlasovali za prijatie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky.

Účasť zároveň prisľúbil aj bývalý prezident ČR prof. Ing. Václav Klaus, CSc., bývalý prezident SR doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., Dr. h. c. a bývalý premiér doc. JUDr. Robert Fico CSc.


V tomto roku sa oslavy v obci Stará Bystrica uskutočnia v sobotu 16. júla 2022

Hlavný program Osláv zvrchovanosti SR začne o 17.30 h na Rínku sv. Michala pri Slovenskom orloji. V slávnostnom galaprograme sa predstaví viacero účinkujúcich a v priebehu dňa bude v priestoroch vestibulu základnej školy na námestí prebiehať konferencia na tému slovenských dejín a súčasného spoločenského vývoja na Slovensku a v Európe, kde sa bude konať diskusný klub za účasti poslancov Národnej rady SR, politológmi a vzácnym hosťom, bývalým prezidentom ČR Václavom Klausom.

 
Slávnostná akadémia na počesť 30. výročia vyhlásenia zvrchovanosti SR

Združenie slovenskej inteligencie a Spoločnosť Andreja Hlinku Vás srdečne pozývajú na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti 30. výročia prijatia Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční 17. júla 2022 v Kultúrnom dome v Černovej.

Slávnostnou akadémiou nás bude sprevádzať sólista Opery Slovenského národného divadla Ivan Ožvát.

 

Program:


17:00 Začiatok programu v Kultúrnom dome v Černovej (Andreja Hlinku 1, 034 06 Ružomberok)

Hymna Slovenskej republiky (Ivan Ožvát)

Otvorenie slávnosti a privítanie hostí

Prednes textu Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky (Peter Babala)

Cesta Slovákov k zvrchovanosti – prednáška historika (Martin Lacko)

„Nepoznám inú takú zem…“, pieseň Andreja Lieskovského (Ivan Ožvát)

Po tridsiatich rokoch – slávnostný prejav (Vladimír Mečiar)

Prednes básne „17. júla 1992“ od Blaženy Krivošíkovej (Peter Babala)

„Rodný môj kraj…“, pieseň Gejzu Dusíka (Ivan Ožvát)

Prezentácia zbierky poézie Zápas o domovinu (1989 – 1993) k 30. výročiu vyhlásenia zvrchovanosti Slovenskej republiky (Martin Lacko, Jozef M. Rydlo)

Prednes básne „Slovenský Otčenáš“ od Ladislava Ťažkého (Peter Babala)

Požehnanie účastníkom slávnosti (Ján Košiar)

„Nad Tatrou sa už viac neblýska, nehrmí…“ (Ivan Ožvát)

 

19:00 Kladenie vencov k Pamätníku černovských martýrov, krátke zastavenie pri rodnom dome Andreja Hlinku

Presun do Čutkovskej doliny (30 minút)

 

20:30 Zapálenie Vatry zvrchovanosti v Čutkovskej doline pri Kolibe u dobrého pastiera (ul. Čremošná 8684, 034 06 Ružomberok)

– občerstvenie, neformálne stretnutia, zábava

 

Hostia:

Vladimír Mečiar, vtedajší predseda vlády Slovenskej republiky

Ivan Ožvát, sólista Opery Slovenského národného divadla

Martin Lacko, historik

Jozef M. Rydlo, člen Slovenského ústavu v Ríme

Peter Babala, recitátor, rodák z Černovej

Ján Košiar, katolícky kňaz


Aktualizácia pozvánky:


                                                               Mapka s vyznačením miestom osláv podľa programu
Doprava na miesta osláv:

Autobusové spoje - nedeľa 17. júla, autobus č. 3

Železničná stanica - Kultúrny dom Černová

14:33 14:50

15:33 15:50

16:33 16:50Kultúrny dom Černová - Železničná stanica

19:08 19:25

20:08 20:25

21:08 21:25Čutkovská dolina - Železničná stanica

21:12 21:25

22:12 22:25Stanovisko taxíkov je pred železničnou stanicou. Odvoz do Černovej stojí okolo 4,00 eur.

Taxi tel.: 0907 330 022, 0905 331 551, 0905 323 528, 0908 900 800, 0908 407 107Podrobné informácie nájdete aj na stránke mesta Ružomberok.Ivan Lehotský

zdroj: https://www.hlavnespravy.sr/v-nedelu-si-pripomenieme-30-vyrocie-vyhlasenia-zvrchovanosti-sr/2885714

Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Bieda makroekonomických poznatkov našej vlády

Už viac ako tri mesiace denne počúvame od našej vlády o koronavíruse. Ne však o tom, čo zaujíma každého občana. Tou otázkou je aké budú dôsledky COVI-19 na ekonomický život ľudí. Za ten zodpovedá vláda.

Richard Sulík: “Zatvorenie hraníc – jediné riešenie pre Európu”

Zatvorenie hraníc podľa vzoru Macedónska je jediný možný spôsob, aby sa Európa pohla ďalej.

Silové zložky si sviatky neužijú: „Polícia aj armáda je už pripravená dozerať na zákaz voľného pohybu“, avizuje minister vnútra

Polícia je pripravená kontrolovať dodržiavanie obmedzení voľného pohybu osôb počas Veľkej noci v prípade, ak ich na pondelkovom rokovaní schváli vláda.

Fakty z čísel trochu inak a hlbšie

Čitateľ sa môže spýtať prečo som si zvolil taký nadpis dnešnej úvahy. Pochopiť zmysel čísla je veľmi náročné ale aj veľmi potrebné. Dôvodov mám veľa. Jedným z nich je zbožňovanie číselnej hodnoty HDP (hrubý domáci produkt). A orgány EÚ ho využívajú (zneužívajú) aj na rozdeľovanie, teda ako kritérium preto, čo dostane niektorá krajina, napr. z financií EÚ.