Ochrana slovenskej identity

Agresívnym liberálnym extrémistom na Slovensku narástlo sebavedomie. Po prezidentských voľbách a po eurovoľbách neuveriteľným spôsobom vyrástla ich vôľa k moci.


Netušia, či nechcú vedieť, že liberálny poriadok sa v skutočnosti prežil a preto konajú tak, ako keby slniečkárska liberálna demokracia bola najlepšou a nevyhnutnou budúcnosťou Európy. Sú presvedčení, že majú patent na rozum a intolerantne odmietajú každý iný názor – presne ako boľševici. Navyše viacerí z nich absolvovali školenia v USA a tak pracujú aj pre tamojšie záujmy a takpovediac pre cudziu slávu.

V období tlaku extrémneho liberalizmu a eurohujerského federalizmu, nosnou a zjednocujúcou ideou vlasteneckých politických subjektov, môže byť myšlienka ochrany slovenskej identity. V neďalekej minulosti bola úspešnou nosnou ideou slovenská štátnosť (samostatné Slovensko).

Ochrana Slovenskej identity organicky nadväzuje na ideu slovenskej štátnosti a je určite blízka všetkým slovenským vlastencom, ktorí pochopili, že téza „Mať svoj štát, znamená život“ stále platí.

Treba hovoriť o slovenskej a nie o národnej identite. Ak by sme hovorili o národnej identite, tak by vlastne išlo len o identitu etnických Slovákov, z hľadiska ochrany slovenskej štátnosti je však vhodnejšie hovoriť o slovenskej identite. Slovenská identita je identitou národného štátu založeného štátotvorným slovenským národom. Nesmie nám preto ísť len o identitu vyjadrovanú folklórom, či kultúrou.

Kolíska slovanskej kultúry je na Slovensku, sme Slovania a preto naša identita je z princípu slovanská. Súčasťou slovenskej identity sú však, okrem štátotvorného národa slovenského, aj národnostné menšiny žijúce na našom území niekoľko storočí.

Slovenská spoločnosť je heteronormatívna. to znamená, že rodina je tradične založená na vzťahu muža a ženy, čo je zárukou zachovania rodu. Tento stav sa v slovenskej spoločnosti od vekov považuje za normálny. Súčasťou slovenskej identity síce je aj menšina inak sexuálne orientovaných jednotlivcov, avšak títo jedinci nikdy u nás nemali oprávnenia, ktorých uplatňovanie by ohrozovalo zdravú slovenskú rodinu, zdravú výchovu slovenských detí a zdravý vývoj slovenskej spoločnosti.

Slováci sú v absolútnej väčšine kresťania, avšak súčasťou slovenskej identity sú aj židia, pretože, spolu s nami, žijú u nás niekoľko stáročí. Súčasťou slovenskej identity sú však tiež ateisti, ktorých rozhodne nie je zanedbateľné množstvo. Súčasťou slovenskej identity však nie sú moslimovia, budhisti, hinduisti, scientológovia, či príslušníci ďalších konfesií, ktoré na Slovensku nemajú žiadnu tradíciu.

Súčasťou slovenskej identity je tiež naše hmotné i nehmotné národné dedičstvo, teda najmä pôda, voda, nerastné suroviny, kultúra a rodina. Naši predkovia sú spätí s pôdou už od neolitických čias, preto slovenská pôda je súčasťou našej identity a nesmieme ju odovzdávať do cudzích rúk.

Súčasťou slovenskej identity je aj náš, slovenský štát, na obnovenie ktorého sme, po smrti kráľa Svätopluka I., čakali vyše tisíc rokov. Nevzdávajme sa zvyškov štátnej suverenity. Jasne sformulujme slovenský národnoštátny záujem – slovenskú štátnu doktrínu.

Súčasťou slovenskej identity je aj naša história, ktorú cudzie záujmy často zamlčovali a deformovali a ktorú ešte stále musíme objavovať a žiaľ aj obhajovať. Musíme ju dokumentovať a vysvetľovať našej mladej generácii. Buďme hrdí na svoju minulosť, veď naši predkovia mali svoje Písmo sväté a svoj liturgický jazyk v čase, keď o tom predkovia absolútnej väčšiny európskych národov ani len nesnívali.

Súčasťou slovenskej identity je aj štátny jazyk, ktorého postavenie a funkciu v spoločnosti musíme chrániť. Aby sme si mohli porozumieť, musíme sa najprv dorozumieť. Zoberme si príklad z USA. Američania v žiadnom prípade nie sú len potomkami etnických Angličanov, či Írov. Politický americký národ tvoria aj Nemci, Poliaci, Taliani, Hispánci a ďalší. Všetky tieto etniká majú vlastný jazyk, ktorý si priniesli zo starých vlastí a predsa v USA vládne jeden dorozumievací štátny jazyk – angličtina. Hovoria ňou aj Afroameričania, ktorí tvrdo odmietli návrhy na zavedenie španielčiny ako druhého úradného jazyka USA. Ak ustúpime tlaku maďarskej iredenty, bude to znamenať oddelený vývoj maďarskej menšiny na Slovensku, teda zavedenie apartheidu.

Nedovoľme, aby Slovensko v zoskupení V4 zohralo úlohu Trójskeho koňa. Proti tlaku amerických záujmov a tiež proti náporu extrémneho liberalizmu by sme mali dôsledne chrániť svoju identitu. Nekompromisne vyžadujme rešpektovanie slovenského právneho poriadku v tejto oblasti. Možno bude potrebné prijať novú deklaráciu zvrchovanosti a to aj formou ústavného zákona a podriadiť viaceré oblasti slovenskej identity pod výlučnú jurisdikciu Slovenskej republiky. A to aj v prípade, že sa dostaneme do konfliktu s bruselskými štruktúrami.

Ten kto si svoje záujmy nechráni si nezaslúži, aby ich iní rešpektovali a stáva sa vazalom.


JUDr. Milan Janičina


COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Ekonómia bez pravidiel

Ekonómia bez pravidiel vedie k zmiznutiu ekonómie.

Komentár Ronalda Ižipa: Putinov gambit

Gambitom sa v šachu označuje zámena krátkodobej (väčšinou materiálnej) nevýhody za výhodu dlhodobú (pozičnú). Gambitom môžeme nazvať napríklad aj Aljechinovu obranu, podľa slávneho ruského šachistu. Nikto nebol šachovým majstrom tak dlho ako práve Aljechin.

Deň hvezdární a planetárií - podujatie sa ruší - aktualizácia

Tradičný Deň hvezdární a planetárií, ktorý sa koná vždy v nedeľu pred jarnou rovnodennosťou, v rámci ktorého bude vo vestibule hvezdárne odhalená socha gen. M. R. Štefánika.

Dlh máme aj my a aj EÚ

V posledných dňoch som dostal dva maily, ktoré bilancovali dlh krajín na celom svete. Graf nemôže povedať, prečo v krajinách vzniká dlh. Môže ho iba konštatovať. V EÚ platia Maastrichtské kritériá a predsa máme dlh. Práve jedna z príčin sú práve Maastrichtské kritériá.