Maďarskí iredentisti postriekali budovu Matice v Štúrove

Takmer dvadsaťročný sen slovenskej časti obyvateľstva mesta Štúrovo sa naplnil.

Matica slovenská spolu s ďalšími vlasteneckými spolkami tu osadila národný pamätník Ľudovítovi Štúrovi. Konečne tento velikán ponad Dunaj hľadí na ostrihomskú baziliku, ktorej iniciátorom výstavby bol ďalší významný Slovák – kardinál Alexander Rudnay.

Konkrétne kroky na osadenie busty kodifikátora spisovnej slovenčiny vykonala Matica pred piatimi rokmi. Odhaleniu pamätníka museli matičiari prekonať mnohé peripetie – od otázok financovania diela až po stavebné povolenie. Samozrejme, samospráva mesta, v ktorom žije 70 percent Maďarov a 30 percent Slovákov vyjadrila s umiestnením nesúhlas. Vraj, matičiari postupovali necitlivo a národnostné vášne sa môžu v meste rozhorieť...

Deň pred odhalením maďarskí iredentisti zorganizovali v Štúrove pochod proti buste. Zišlo sa ich niekoľko desiatok. Žiaľ aj počas odhalenia sa snažili príjemnú atmosféru narušiť veľkým transparentom na moste Márie Terézie. Vraj, Matica zneužila meno Ľudovíta Štúr, ktorý do Štúrova nepatrí, lebo v ňom nikdy nepôsobil. Ako keby Lajoš Košút pôsobil v Rožňave, kde má sochu v nadľudskej veľkosti... „Bohužiaľ, na maďarskej strane sa opäť našli aktivisti, ktorí rôznymi formami útočia na tento legitímny prejav štúrovských Slovákov vrátane poškodenia matičnej budovy v Štúrove posprejovaním. Ukázali krajný šovinizmus, pošliapanie občianskeho princípu, trvalé nepochopenie a nepoučenie zo spoločných dejín aj protieurópskosť. V slovenských obciach v Maďarsku a takmer vo všetkých obciach na juhu Slovenska existujú maďarské symboly a pamätníky. V Štúrove, ale aj inde sú dokonca pamätníky vojnového zločinca Jána Esterháziho, no Slováci sa proti týmto pamätníkom protestne nezhromažďoval,“ uviedla Matica slovenská vo svojom stanovisko.

Odhalenia pamätníka som sa zúčastnil osobne. Žiadne národnostné vášne som nezaregistroval. Ani občianske provokácie. Štúrovčania boli pokojní. To len hŕstka zblúdených iredentistov sa snaží tie nenávistné emócie prebúdzať. Treba im jasne odkázať, že žijeme v Slovenskej republike a na jej zvrchovanom území má Ľudovít Štúr svoje miesto všade.


Maroš Smolec

zdroj: https://snn.sk/news/madarski-iredentisti-postriekali-budovu-matice-v-sturove/
COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Naše vzdelávacie tradície

Veľmi staré sú naše vzdelávacie tradície. Koncertom na Bratislavskom hrade 13. júna 2017 si Štátny pedagogický ústav pripomenul 70. výročie svojho vzniku.

Nádeje a riziká

Milujem svoj malý národ, o tom nech nikto nepochybuje. Milovať vie iba ten, kto sa narodil milujúcej matke.

Terorismus 'Made in France'

Bezpečnostná situácia vo Francúzsku svedčí o odovzdanosti a bezmocnosti ....

Kapitalizmus musí mať iné pokračovanie

Verím, že aj čitateľ už čítal nadpisy v tlačených médiách, že svet už nikdy nebude taký ako býval pred pandémiou.