Demografická samovražda Európy?

V 14. storočí zastihla Európu morová katastrofa, ktorá vyhubila viac než tretinu obyvateľstva. Mnohé mestá ako Paríž, Benátky, Hamburg boli viac než spolovice vyľudnené.

Trvalo takmer dve storočia, kým sa Európa zotavila z tejto pohromy. Túto tragédiu nedávno pripomenul európskej verejnosti britský historik Niall Ferguson, keď varoval pred následkami demografickej krízy, ktorou prechádza súčasná Európa. Tu od polovice 20. storočia sme svedkami sústavnému poklesu domáceho obyvateľstva. Viac ľudí umiera než sa rodí.

Pôžitkárstvo, sebeckosť, pohodlnosť a nezodpovednosť – pod novými a pekne znejúcimi menami – sa stali modernými a prijateľnými návykmi v živote súčasného Európana. Tisícročné kresťanské tradície nahradila zásada Carpe diem! – využi dnešok a nestaraj sa o zajtrajšok! Nestaraj sa, aký svet odovzdáš svojim deťom a vnukom, ak vôbec nejaké potomstvo po tebe ostane. A práve v tej otázke potomstva väzia korene terajšej európskej demografickej krízy.

Prognóza Populačného oddelenia Spojených národov UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs) varuje, že ak bude súčasný populačný trend pokračovať do roku 2050, tak potom v priebehu asi 30 rokov v Nemecku počet pôvodného európskeho obyvateľstva poklesne o 16 miliónov; v Španielsku namiesto dnešných 40 miliónov Španielov ostane na Pyrenejskom polostrove iba 31 miliónov; 42 % Talianov bude starších než 60 rokov a takmer 60% talianskych detí nebude mať súrodencov, bratancov, sesternice, ujov, tety, svákov. Kritický nedostatok obyvateľstva v produktívnom veku 20-64 rokov a neúmerne vysoký počet v dôchodkovom veku sa prejaví aj v ostatných štátoch Európskej únie.

Známy americký publicista George Weigel – autor životopisu Jána Pavla II., Svedok nádeje – pred dvomi rokmi poukazoval na neobyčajne zvláštnu skutočnosť, ktorá je akoby symptómom európskej populačnej krízy: ministerskí predsedovia a hlavy hospodársky najsilnejších štátov EU, Angela Merkel (Nemecko), Theresa May (Veľká Británia), Paolo Gentiloni (Taliansko), Emmanuel Macron (Francúzsko) sú bez detí. Bezdetný je aj holandský premiér Mark Rutte a luxemburský premiér Xavier Bettel. Inými slovami: „Zo šiestich štátov, ktoré tvorili základ Európskej únie, päť štátov má na čele bezdetnú osobnosť. Toto je situácia, ktorá bola nepredstaviteľná v čase, keď vznikala moderná Európa, keď jeden zo zakladateľov Európskej únie, Konrad Adenauer, bol otcom ôsmich detí“.

Takáto demografická kríza sa prejavuje nielen v západoeurópskych, ale aj v štátoch Vyšehradskej štvorky. Potešiteľným znakom je, že tam sa začínajú objavovať záchranné kroky. Vládne zásahy a opatrenia na odvrátenia následkov tejto krízy. Príkladom je susedné Maďarsko, kde situácia bola naozaj kritická.

Podľa údajov spomínanej agentúry UNDESA, aby sa počet obyvateľstva udržal na neklesajúcej úrovni, je žiaduce, aby na každú ženu v plodnom veku pripadlo 2,08 detí (tzv. Fertility Rate Index). V Maďarsku bol tento kritický faktor pod minimom od sedemdesiatych rokov minulého storočia a dnes je 1,53. (Na Slovensku: 1,48!). Trošku sa ustálil v tomto storočí, ale od roku 2016 opäť klesá. V roku 2017 sa narodilo 95 361 detí; o 3 000 menej ako v predchádzajúcom roku 2016. Následkom toho počet obyvateľstva v Maďarsku od roku 2007 (t.j. za posledných 12 rokov) poklesol o 290.000. (Na Slovensku v rokoch 2012-2018 počet obyvateľstva mierne vzrástol o 27.000).

V úsilí zastaviť tento neželateľný jav, ministerský predseda Viktor Orban dňa 10. februára 2019 vyhlásil sedembodový plán na ochranu rodiny, v ktorom sa jeho vláda zaväzuje zlepšiť materiálne podmienky a hospodársky zabezpečiť mladé rodiny. Plán má umožniť mladým ľuďom v prvom rade, aby neodkladali vstup do manželského zväzku a neváhali mať deti. Každá žena, mladšia než 40 rokov, pri prvom manželstve má nárok na výhodnú pôžičku na zakúpenie nového domu. Vláda odpíše z pôžičky rodine milión forintov pri narodení druhého dieťaťa (1000 forintov = 3,18 euro). Žena, ktorá porodí štyri deti, nebude už doživotne platiť nijakú osobnú daň. Rodine s tromi deťmi štát poskytne grant vo výške 2,5 milióna forintov na zakúpenie osobného auta pre sedem osôb. Vláda v priebehu troch rokov vytvorí 21.000 nových miest v detských opatrovniach. Tieto výhody sa budú vzťahovať aj na starých rodičov, keď sa namiesto rodičov starajú o malé deti (vnúčatá) oni.

Je to chvályhodný plán a nasledovania hodný príklad aj pre ostatné tri štáty Vyšehradskej štvorky.

Aby sa však úspešne ujal, bude musieť brať do úvahy nielen materiálne ale duchovné a morálne stránky problému. Bude treba zmeniť súčasnú mentalitu ľudí, ich postoje k tým sociálnym neduhom našej doby, ktoré sv. pápež Ján Pavol II. v encyklike Evangelium vitae nazval „sprisahaním proti životu“ a „kultúrou smrti“.


František Vnukzdroj: http://alianciazanedelu.sk/archiv/3185
obrázok-titulka: http://www.czechfreepress.cz
Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Preočkované krajiny s Covid úmrtnosťou vyšsou ako pred rokom, iné s rovnakou či stúpajúcou – no otvárajú!

Stránka Hoaxy a podvody Polície SR šíri zjednodušené vysvetlenie, že viacero krajín Európy, ktoré otvárajú, ruší Covid pasy, lebo dosiahli vysokú zaočkovanosť.

Sloboda slova už neexistuje

Kádrovanie, šikanovanie a vyhadzovanie z práce ako za najhlbšieho socializmu

Slovensko bude mať raritu

Najvyšší most v strednej Európe.

Kauza ochudobnený urán - jasnejšie kontúry

V roku 2001 Carla Del Ponte, vtedajšia hlavná  prokurátorka Medzinárodného trestného Haagskeho tribunálu  pre bývalú Juhosláviu, označila použitie zbraní s ochudobneným uránom zo strany NATO za „vojnový zločin”. Odvtedy sa hovorí o takzvanom „balkánskom syndróme“ – súbore chorôb,  ako sú Hodgkinove lymfómy a iné formy rakoviny. Teraz, keď ich Veľká Británia zvažuje posielať na Ukrajinu, náhle sa stávajú „neškodnými“.