“Vaše rodiny budú roztrhnuté a rozohnané”

Český kňaz a profesor Piťha neustupuje v kritike Istanbulského dohovoru.

Katolícky kňaz Petr Piťha po svojej nedávnej kázni o tradičnej rodine, ktorá upútalo pozornosť mnohých ľudí a médií, poskytol ďalšie vyjadrenia denníku MF Dnes, aby tak svoj názor podložil konkrétnymi príkladmi.


Katolícky kňaz a profesor Petr Piťha
Katolícky kňaz a profesor Petr Piťha

Počas kázne, ktorú predniesol 28. septembra pri príležitosti štátneho sviatku svätého Václava, Piťha oznámil: “Vaše rodiny budú roztrhnuté a rozohnané. Bude k tomu stačiť, že deťom poviete, že muž a žena nie sú to isté. Vezmú vám deti a zataja vám, kam ich zašantročili, kam ich predali, kde ich väznia. Postačí k tomu krivé obvinenie.”

V komentári pre MF Dnes uviedol, že jeho tvrdenie vychádza z Istanbulského dohovoru, podľa ktorého môže dôjsť k odňatiu rodičovských práv, a to v rámci najlepšieho záujmu dieťaťa.

Pojem “najlepší záujem dieťaťa” sa dá ale ľahko zneužiť. Podľa prof. Piťhu by ako názorný príklad mohla poslúžiť kauza Strand Lobben. V rámci tohto prípadu je žalovaný nórsky štát za odobratie novorodenca a jeho následnú nútenú adopciu. Piťha vysvetľuje, že nórska rodina už požiadala o preskúmanie daného rozhodnutia Európsky súd pre ľudské práva.

“Nový prístup k detským právam mení poňatie tradičnej rodiny, systém kladie dôraz na dieťa v neprospech práv rodičov,” zdôrazňuje Piťha. Podľa portálu profesor na základe ďalších príkladov trvá na tom, že dohovor umožňuje odobratie dieťaťa.

Ďalším bodom kázne bolo varovanie kňaza o určení pohlavia novorodencov. “Určenie pohlavia vašich novorodencov podľa pohľadu do ich lona bude zrušené. O svojom pohlaví rozhodne dieťa samo, a preto budete povinné ho vychovávať bezpohlavne a vlastne mu nebudete môcť dať ani meno,”vyhlásil tiež profesor Piťha.

V rozhovore vysvetlil, že jeho slová vychádzajú z výkladu Istanbulského dohovoru, ktorý podľa kňaza definuje kategórie jedincov, ako sú transgender či transsexuálne osoby, crossdresserové, transvestité a ďalšie skupiny ľudí, ktoré nekorešpondujú s tým, čo spoločnosť radí do kategórie “muž” či “žena”.

Piťha dokladá svoje slová aj príklady z legislatívy iných štátov. Ako príklad uvádza austrálsky štát Nový Južný Wales, ktorý už prijal zákon kriminalizujúci násilie založené na rodovej identite a výslovne chrániace intersexuálov.

Profesor ďalej dodal, že v septembri švajčiarska snemovňa zahrnula do trestného zákona homofóbiu a transfóbiu, ale aj diskrimináciu založenú na rodovej identite či sexuálnej orientácii.

“Homosexuáli budú vyhlásení za nadradenú vládnucu triedu, vy budete patriť k podradnej výpomocnej triede a pracovať podľa pokynov mocných elít, ktoré budú určovať, čo sa smie a čo sa nesmie hovoriť. Budete postavení pod všetky živočíchy, ktoré sa pohlavne rozmnožujú, pretože pre mačky, žaby ani hmyz zavádzané zákony neplatia,” zaznelo vtedy vo sviatočnej kázni kňaza.

Na záver svojej kritiky Istanbulského dohovoru označil za akúsi snahu o udržanie výlučnosti rodiny, ochranu práv dieťaťa, obranu človeka pred jeho degradáciou a spoločnosti pred jej rozvratom. “A tiež o zachovaní práva na slobodu prejavu a slobodu vierovyznania a možnosti slobodného fungovania cirkvi v Česku,” doplnil svoje slová.

Istanbulský dohovor čiže Dohovor Rady Európy o predchádzaní a boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu bol prijatý Výborom ministrov pri Rade Európy dňa 7. apríla 2011. Dokument nadobudol platnosť ratifikáciou desiateho členského štátu Rady Európy, a to 1. augusta roku 2014. portál rovnesance.cz uviedol, že za Českú republiku podpísal Istanbulský dohovor dňa 2. mája 2016 stály predstaviteľ pri Rade Európy JUDr. Emil Ruffer, PhD. Je potrebné poznamenať, že Česká republika pripojila svoj podpis ako jedna z posledných krajín Európskej únie.zdroj: https://www.hlavnespravy.sk/cesky-knaz-profesor-pitha-neustupuje-v-kritike-istanbulskeho-dohovoru-vase-rodiny-budu-roztrhnute-rozohnane/1590000


COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

25. marca 2017 – spomienka na 29. výročie sviečkovej manifestácie

Spomienka na 29. výročie sviečkovej manifestácie, ktorá sa uskutočnila v roku 1988 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave

Slovensko – Svetlo pre Európu tretieho tisícročia

Doba, ktorú momentálne žijeme, je často rôznymi autormi charakterizovaná ako obdobie morálneho úpadku. Strata ľudských hodnôt čoraz častejšie privádza ľudí do bezvýchodiskových životných situácií.

Demise Západu

Politika identity je nyní definující charakteristikou liberální/progresivní/levicové a politické ideologie Demokratické strany. Je to ideologie nenávisti, hlásaná proti lidem, jejichž kůže je bílá. Politika identity je zcela v rozporu s multikulturní společností.