Vyrovnaný rozpočet budeme mať v roku 2019

Dnes nás potešilo Ministerstvo financií SR, že hoc pôvodne plánovalo vyrovnaný rozpočet na rok 2020, budeme ho mať vyrovnaný už v roku 2019.


Občan sa nemôže nespýtať, a čo robili ministri financií po roku 1989? Veď je to 30 rokov, a ekonomika SR vykazovala iba deficit!

Ktorá rodina by si mohla dovoliť mať 30 rokov deficit, teda žiť na dlh? Banky by mu to iste nedovolili, neposkytli by mu úver! A kto poskytoval úver našej republike? A aké boli úroky? Nebudem klásť ďalšie otázky. Chcem totiž čitateľovi pripomenúť, ako sa po roku 1989 neustále opakovalo, že ekonomická teória, ktorá dostala meno keynesiánstvo, je základom dobrého fungovania ekonomiky a čaká nás rozkvet. Ba hanlivo sa vyjadrovalo o komunistickej ekonomike – budovali sme však socialistické hospodárstvo. Hoc vraj ponovembroví ekonómovia uplatňovali J. M. Keynesa, ekonomika trpela na mnohé choroby. Už som spomenul deficity vlády. Ale pozrime si aj bilanciu zahraničného obchodu. Koľkokrát sme mali deficit zahraničného obchodu, a to až hrozivý! Deficit v zahraničnom obchode je mimoriadne závažný, lebo ho ovplyvňuje manipulácia s výmenným kurzom a aj protekcionistická politika (Trump a clá). Nemôžem nepoukázať na veľmi nepriaznivú situáciu v našom poľnohospodárstve;  budem to ilustrovať dovozom a vývozom do tohto odvetvia,  a to v období január až august 2017 a január až august 2018. Dovoz v roku 2017 bol 2 749,3 a vývoz bol 1 884,5,  a teda deficit – 864,8 mil. eur. V roku 2018 bol dovoz 2 961,5 a vývoz 1 815,1 čiže deficit – 1 146,4 mil. eur. Ak by sme dovážali banány, či citróny, ekonomika nemá problém. Avšak ak dovážame pšenicu, jačmeň či mäso, ekonomika má  veľké problémy; tieto výrobky si môžeme dopestovať, či dochovať. A teda dovoz vyraďuje celé odvetvia rastlinnej či živočíšnej výroby. Nehovoriac o kvalite mlieka či mäsa. Čitateľ si iste pamätá problémy s kuracím mäsom z Brazílie. V mojej rodnej dedine už nemajú chov sliepok a ani chov dojníc. Slovensko  sa muselo zbaviť dojníc a odpredať ich na Ukrajinu. To však v pojme vyrovnaný rozpočet, či aj deficitný rozpočet nevidieť, hoc je to vlastne veľká ekonomická choroba. To nám odhalia iba poznatky ekonomických vied, hlavne makroekonómie. Veď EÚ vyžaduje konštrukciu input/output tabuliek.

Totiž, jedine starostlivá a dokonalá znalosť makroekonómie poučuje o spôsobe, akým sa dejú ekonomické fakty, javy, o tom či je ekonomické zdravie hospodárstva stále, alebo vrtkavé. Len ona vysvetľuje, z ktorej časti ekonomiky pochádza choroba, pre aké príčiny, a ako sa rozmáha. Ona ukazuje cestu k liekom, len za jej vedenia sa stávajú zreteľnými ostatné fakty, jednotlivosti, takže, ak niekto nepozná túto hlavnú časť ekonomických vied, priam nie je prospešné poznať ostatné.  Jej poznatky hovoria ako má fungovať ekonomika.  Jej úlohou je vedecky obsiahnuť obsahovú bohatosť vzťahov, súvislostí a javov ekonomicko-spoločenského vývoja krajiny. Nerešpektujeme ju. Preto dnes narážame na protirečenia medzi ekonomickou realitouekonomickou teóriou.

Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že negatívny rozdiel medzi exportom a importom v poľnohospodárstve, a to dlhodobo (ba aj za SR) je ekonomickou chorobou, nazývam ju ekonomickou žltačkou. Ale ak sa pozrieme na náš ekonomický rozvoj, ktorý ťahá automobilový priemysel, opäť si musíme uvedomiť, že je to iná ekonomická choroba a síce ekonomická cukrovka, teda jednostranná orientácia ekonomiky. Obsahovú bohatosť vzťahov, súvislostí a javov ekonomiky nám odhaľuje ekonomický mikroskop, ktorý sa volá input/output model. Práve z neho by vyplynulo, že ak chceme rozvíjať automobilový priemysel, aké profesie budeme potrebovať, čo teda  už vopred musíme urobiť (vychovať), ba aj aké negatívne účinky prídu. To sa netýka, iba našich oblastných problémov, teda medzioblastného vývoja v SR. To sa týka aj vývoja viacerých národnopolitických oblastí, teda štátov EÚ. To musí EK vedieť vopred. Musí však skonštruovať medziodvetvovú tabuľku za celú EÚ a to zato, že za jednotlivé krajiny ju Eurostat konštruuje. Ale pre nás to znamená aj to, že predovšetkým musíme preskúmať naše vlastné praktické skúsenosti a len na základe podrobného preštudovania  príslušných ekonomických faktov odporúčať nápravu chýb, zlepšenie hospodárskej politiky a aj štátneho rozpočtu.

Prof. J. Husár
ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Iba rast priemernej mzdy?

Pred dvomi dňami podpísali predstavitelia vlády nariadenie o zvýšení minimálnej mzdy v roku 2018, ktorá vzrastie zo 435 eur na 480 eur.

Sloboda slova už neexistuje

Kádrovanie, šikanovanie a vyhadzovanie z práce ako za najhlbšieho socializmu

Dulovce slovenský diamant na Juhu

Južnoslovenské detské a mládežnícke folkórne slávnosti v Dulovciach, pri zrode ktorých stála aj Matica slovenská, sa dožili svojho dvadsiateho ročníka.

Slovania a Veľká Morava

Všeobecná charakteristika

captcha