Nenávisť hustne

Presne pred rokom som svoje úvodné slovo nazval: „Lož hustne“. Okrem spomienky na lži okolo „Víťazného februára 1948“ bola reč o tom, ako rozkladne na každú spoločnosť – či už na jej kultúru alebo ekonomiku – pôsobí, keď sa nevysporiada so lžou.

Naopak, keď nám tu lož opäť hromadne šíria komunistické detičky zo všetkých masmédií. Keďže však hrôzy komunizmu boli také obrovské, že ani najväčšia lož ich nedokáže prekryť úplne, čím ďalej tým viac siahajú k extrémistickým nenávistným praktikám.

Veľký závan protislovenskej nenávisti sme zacítili hneď 1. januára, ktorý zavial priamo z prezidentskej kancelárie. Vyznamenania, ktoré prezident udelil ľuďom, aktívne ba až fanaticky bojujúcim proti slovenskej samostatnosti práve pri príležitosti jej výročia, berú väzni československého komunizmu ako potupu. Potupu nielen samostatnosti, ale aj demokracie, za ktorú si odsedeli dlhé roky, pretože boli pošliapané všetky jej atribúty a procedúry. Od volieb až po parlamentné hlasovanie. Vôľa ľudu bola jednoducho vykydnutá do kanála, kvôli nárekom malej hŕstky večne včerajších. Malá poznámka pre najväčších fanatikov, ktorí dodnes (!) nezmyselne operujú referendom, hoci sami dobre vedia, ako by dopadlo: áno, aj referendum je demokratický prostriedok, ak sa na ňom demokraticky dohodne demokraticky zvolený zákonodarný zbor. To je demokracia, vážení, hoci viem, že proti nej bojujete všetkými prostriedkami.


Politickí väzni neuspeli

Začiatkom minulého roku sme na celorepublikovej výkonnej rade PV ZPKO diskutovali o tom, či navrhneme na štátne vyznamenanie aj niekoho z vlastných radov. Veď politickí väzni tvorili to hlavné nezlomné jadro našej spoločnosti, ktorá si napokon vynútila pád totality a nastolenie aspoň akej-takej demokracie. A pri takejto príležitosti by si určite zaslúžili nejaké ocenenie. Bolo veľa hlasov, ktoré sa vyjadrili v tom zmysle, že od súčasného prezidenta by vyznamenanie neprevzali. Veď na rozdiel od ostatných prezidentov, ešte sa nezúčastnil ani len na jednej našej pietnej spomienke. Napokon však prevládlo také kresťansky zmierlivé stanovisko - veď dajme mu ešte šancu, navyše, tu ide skôr o úrad ako o pominuteľnú osobu, a navrhli sme troch našich členov, z toho jedného in memoriam. Dobre vieme, ako to dopadlo. Samozrejme, že po tomto škandále a pri tejto zostave v prezidentskom paláci už ďalšie návrhy podávať nebudeme. A ani pozývať na pietne spomienky na ľudí umučených komunistickým režimom, aby sa nemuseli obracať v hrobe. Politickí väzni, ako aristokracia tejto spoločnosti, majú nielen svoju hrdosť, ale aj vkus.

Aj na tomto príklade vidno, ako určitá časť našej spoločnosti zavrhla kresťanskú tradíciu a podstatu Európy. A ako to chýba. Veď voľakedy aj ten najväčší gadžo z tej najzastrčenejšej dediny, hoci sa na smrť nenávidel so susedom, ba aj keď mu v náhlom záchvate nenávisti podusil nejaké sliepky, určite mu však nevtrhol do domu a neopľul podobizeň jeho nebohých rodičov. Pre kresťansky vychovaného Európana sú určité civilizačné hranice, ktoré sa jednoducho neprekračujú. Nuž ale, čo by sme chceli od človeka, ktorý vyrastal v rodine funkcionára zločineckého, navyše ateistického režimu a vyhlásil, že bol jeho vzorom?


V Česku nenaleteli

Keď sme už pri tých prezidentoch - minule sa ma opýtal jeden náš člen, čo poviem na české prezidentské voľby. Tak som mu popravde povedal, že nerád by som sa na túto tému púšťal do nejakých úvah, pretože to nijako zvlášť nesledujem. Neskôr som si však uvedomil, že táto odpoveď bola z určitého pohľadu výstižná. Na jednej strane je to konštatovanie, že českých kolonizátorov chvalabohu už máme z krku a tak ich voľby nie sú pre nás nijako zvlášť zaujímavé. Navyše, keď ani u nich nemá prezident nijaké veľké mocenské páky. Na druhej strane - len sa pozrime na nášho, koľko vody dokáže namútiť aj z toho nič. A tak môjmu spolubesedníkovi odkazujem, že napriek tomu, že práve Zeman je taký typický český plebejský typ, akých dosť neznášam, navyše, ešte si vždy rád rypne aj do Slovákov spôsobmi zo IV. cenovej skupiny, teraz ide žiaľ, o vážnejšie veci. Európa sa totiž nachádza vo vojne s agresívnou islamistickou inváziou a tak každý, kto je na strane Európy, je na mojej strane. Aj Miloš Zeman. A je úplne jedno, či vie jesť rybu príborom, alebo len rukou párky. No tu predsa len vyvstáva otázka a obava, čo bude s kresťanskou Európou, keď obrovské peniaze vrhnuté do masmédií dokážu, tak ako teraz v Čechách, obalamutiť skoro polovicu voličov, aby volili v konečnom dôsledku kindžal? Tento katastrofálny problém, žiaľ, máme aj u nás.

Preto musíme napnúť všetky naše, aj keď obmedzené sily, aby sme sa vymanili z lživej a hlavne nenávistnej moci masmédií. A predovšetkým, strážili si demokraciu. Nech je aká je.


Ján Litecký Švéda
predseda PV ZPKO


zdroj: http://www.pv-zpko.sk/wp-content/uploads/SVEDECVO-2-2018.pdf

COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Marián Kuffa o Istanbulskom dohovore a účasti na voľbách

Vo svojej kázni v Levoči z 9. februára kňaz Marián Kuffa hovorí o tom, prečo neoliberálni aktivisti boli proti kompromisnej verzii Istanbulského dohovoru, ktorá obsahovala takmer všetko z pôvodného návrhu

Vedecký časopis spochybnil efektívnosť vakcín

Britský medicínsky žurnál publikoval článok na základe dnes známych podrobnejších dát – konkrétne ide o 400 stranové zhrnutie údajov, ktoré je dostupné vo forme viacerých správ/reportov americkej liekovej agentúry FDA prezentovaných pred núdzovým schválením oboch mRNA vakcín.

Jaroslav Kuracina: Slovensko je nesvojprávna koloniálna dielňa nadnárodných korporácií

Pochádza z Oravy, ale od siedmich rokov žije v Banskej Bystrici. Vyštudoval konštrukciu zbraní a munície na Vojenskej akadémii Antonína Zápotockého v Brne.

Text kázne poľského prímasa pána arcibiskupa Henryka Muszyńského

Takmer týždeň sa Poľsko a Poliaci, pohrúžení v bolesti a smútku, lúčia so svojím prezidentom pánom Lechom Kaczyńskim i s jeho manželkou Máriou, ďalej s bývalým prezidentom v exile pánom Ryszardom Kaczorowskim, ako aj s vysokými predstaviteľmi verejného života, ktorí zahynuli pri tragickej havárii prezidentského lietadla pri Smolensku.