Globalizácia je vlastne likvidácia našich národných hodnôt

Zachovajme si slovenskú kultúru

Milan Kupecký, publicistaV rámci vytvorenia národných spoločenstiev v procese európskej integrácie sa bude čoraz väčšmi tlačiť do popredia nutnosť zachovania si národnej kultúry, pretože tie spoločenstvá, ktoré si nedokážu zachovať svoje národné kultúrne bohatstvo, stratia postupne svoju historickú identitu a sú odsúdené doslova na zánik. Aby neboli pohltené týmto trendom, nemôžu sa striktne dodržiavať jednotného bruselského scenára, pretože kultúra, to je jedna z mála sfér možnej identity a odlišnosti od ostatných kultúr, je to oblasť zachovania si svojbytnosti. Žiaľ, tento názor sa sem tam verbálne pertraktuje, no málo sa preň robí. Vrátane zo strany našich multi europoslancov.

Sú to najmä známe folklórne aktivity, tvorba nových umeleckých hodnôt, ako sú literatúra, filmy, pamiatky, hudobná, výtvarná a tanečná tvorba, tvorba architektúry a podobne. Ďalej je to kultúra jazyka a reči a tiež komplex aktivít osvetového charakteru. Dnes u nás existuje ešte zopár nadšených ochotníkov, ktorí motivačne vyvíjajú s dávkou entuziazmu aj nekomerčnú činnosť, iba za tzv. vatikánsku menu - Pánboh zaplať! Zoberiem si na pomoc slová Miroslava Bielika predsedu Slovenského zväzu spisovateľov, ktorý nedávno, okrem iného povedal: "Žiaľ, vlastenectvo a patriotizmus, vlastnosti imanentne späté so spoločnosťami v okolitých štátoch, sa mnoho ráz chápu ako nenáležité a nekompatibilné s europeizáciou a to nielen na poli literatúry a umenia, lež i v spoločenskom živote dnešného Slovenska; spisovatelia či umelci s národným ukotvením sú v mnohých prípadoch mediálne nežiaduci, takmer ako za starých kádrových čias."

Tieto výstižné a pravdivé slová treba len podčiarknúť a plne s nimi súhlasiť. Je to nezanedbateľný poznatok hodný nielen povšimnutia. O tom, že existujú ešte aj slušní ľudia, autori, ktorí sú ochotní vytvoriť kus umeleckej roboty bez nároku na odmenu, prípadne za znížené honoráre, svedčí množstvo organizovaných akcií a podujatí, ako sú napríklad výstavy, na ktorých prezentujú pôvodnú slovenskú tvorbu. Osobne dobré skúsenosti mám s niekoľkými humoristami, ktorí svojimi aktivitami úspešne reprezentujú Slovensko až vo vzdialenom zahraničí, pritom bez akejkoľvek podpory zo strany, od ktorej by sa to najviac očakávalo (napríklad z ministerstva kultúry) a na vlastné náklady. Naviac, neraz bez adekvátneho povšimnutia tzv. slovenských médií, propagácie, reklamy a podobne.
Kultúra, okrem už spomínaných aspektov v úvode, navyše prispieva k potenciálu pokladu národného bohatstva a preto by mala nájsť plnú podporu od kompetentných orgánov! Veď ako sa vraví v jednom zo známych slovenských prísloví, človek nie je živý iba chlebom.

Preto treba vykonať maximum na záchranu našich kultúrnych hodnôt, najmä teraz v čase spomínanej pohlcujúcej európskej integrácii. Ak už vôbec nie je neskoro.Milan Kupecký
publicistaCOVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Rozhovor s europoslancom Milanom Uhríkom

Milan Uhrík, nezaradený poslanec Európskeho parlamentu.

NATO pripravuje novú provokáciu v Kerčskom prielive

Novembrová provokácia Ukrajincov v Kerčskom prielive potvrdila, že Ukrajinci sú pripravení zúčastniť sa každej provokácie, ktorú vymyslia ich americkí páni.

V Bratislave cudzinec na smrť dobodal 37-ročného muža

Polícia vyšetruje prípad vraždy a pokusu o ťažkú ujmu na zdraví. Incident sa odohral počas dnešnej noci na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, kde v dôsledku bodného zranenia zomrel 37-ročný Bratislavčan a 33-ročný cudzinec bol zranený.

Slovensko na prvom mieste!

Kedy sa národ spamätá, pretože vláda to nebude ....