Preniknime do ekonomickej reality cez poznanie pojmov

Zvolil som si tento názov, hoci som príspevok  mohol  nazvať aj takto: a už ich tu opäť máme. Myslím tým hodnotovo a odborne nepríslušných poslancov.

Chcem však konkrétne poukázať na ekonomické problémy a ich riešenie, ktoré by mal parlament zabezpečiť a preto ten názov. Poslanci a ministri zabúdajú, že po voľbách reprezentujú všetkých občanov SR, teda aj mňa a mne sa nepáči, keď poslanec, a ešte do menovania novej vlády minister hospodárstva, povie v TV, že ho nezaujíma kosť, ktorú ponúkol opozícii pán doc. Fico, predseda SMERu. On to povedal dehonestujúco. Naozaj pokladá post predsedu výboru pre hospodárstvo za kosť? Ak si mnyslí, že je svojou kvalifikáciou pripravený na vnímanie a osvojenie si informácií z oblasti riadenia ekonomiky, tak by si to mal premyslieť. Aj ministrom hospodárstva by mal byť makroekonóm, alebo absolvent Fakutly výrobných odvetví. A takým absolventom by mal byť aj predseda výboru pre hospodárstvo. Ten musí vedieť, čo je pre ekonomiku nutné urobiť a teda aspoň pri diskusii o rozpočte odborne zasiahnúť? Nemal by ponúknúť nový aspekt, iné preniknutie do ekonomickej skutočnosti ako čo núka vláda? Ale to by musel vedieť! Musel by vedieť vypočítať aký bude efekt zmeny marginálnej propenzity k spotrebe domácnoastí (túžba kúpiť si tovar) či rastu investícií podnikov na výšku HDP. V ekonomike SR je zamestnaných veľa ekonómov, ktorí sa to učili a teda právom očakávajú odbornú odpoveď poslancov (nie bolo by, by bolo). Mal by povedať, že ak budeme predpokladať, že v rovnici rovnováhy ekonomiky SR budeme mať iba jedinú funkciu soptreby obyvateľstva s marignálnou spotrebou 0,5, potom pri výdavkoch podnikov na investície vo výške 40 jednotiek a autonómnych výdavkoch domácností na spotrebu vo výške 20 jednotiek (ostatné veličiny budú tiež známe), hodnota HDP bude 120 jednotiek. Zmena propenzity z 0,50 na 0,80 (napr. známe šrotovné) vyvolá zmenu HDP na 300 jednotiek. To nie je „bybolovanie”. N. Tesla v roku 1919 napísal: „Sotva existuje niečo, čo sa nedá matematicky opísať a na základe dostupných teoretických a praktických údajov vopred vypočítať účinok alebo určiť výsledky“ (podčiarkol J. Husár a je to v knihe R. Lomasa). Tak ako máme v elektrine Ohmov zákon, máme ho aj my v ekonómii.

Z hmloviny, ktorú šírili Havel, Gál a iní treba urobiť tvar, a to oni nedokázali. Veda nie je iba cesta k nekonečnému pokroku a pravde, ale je skvelým nástrojom ku zabráneniu nekonečných omylov. Vnímate to politici? Vidíme, kde ste to za 20 rokov dotiahli. Rozdávajú múku a chlieb chudobným, nemáme vajíčka a nefunguje nám ekonomický systém; ba ani v EÚ. V ekonómii musíme dokázať veličiny odmerať (ich hodnoty) a objektívne sa podľa nich riadiť. To je pevná opora poznávania ľudských duchovných hodnôt. Teraz je teória ekonómie, žiaľ, rozhľodávaná. Umenie čarodejníkov a kúzelníkov akými sú mnohí, aj spomenutý poslanec bažiaci po funkcii predsedu výboru. Nevedia však vziať do ruky "ekonomický kľúč" a povoliť, či pritiahnuť príslušný "ekonomický šroub". Kde získali návod na pochopenie ako funguje ekonomický systém? Nevedia ho nakresliť, ale vedia si nárokovať funkcie. Jadrový fyzici si krelia aj atóm. Základom preniknutia do hĺbky fungovania ekonomického systému je poznanie pojmov. A tie, žiaľbohu, hlavne SaS nepozná - viď rovná daň, či super hrubá mzda. Ak Vám poviem, že Jano je dyslektik, musíte vedieť, čo je dyslektik. Inak Vám to tvrdenie neposkytuje informáciu (že Jano má problémy s čítaním). Poslanci musia vedieť, čo je HDP, akými spôsobmi je definovaný a čo vyplýva z dvoch definíci HDP. Nielen to, musia vedieť, aké sú jeho zložky a čo opisujú; ako umožňujú povedať prečo sa HDP mení a čo sa robí s rovnováhou ekonomiky, aj jej dlhmi. Musia poznať jeho všetky vzťahy a príčiny. Ekonómia je veda, nie ideológia (neoliberalizmus SaS), ktorá dnes je a zajtra sa „rúca pri rachote zbraní” spolu s politickou mocou, ktorú živila.

prof. J. Husár, CSc.

30/3/2012

COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Slováci rozdelením ČSFR získali sebavedomie i vieru vo vlastné sily

Bratské národy Čechov a Slovákov sa nerozdelili preto, že by jeden na druhého ekonomicky doplácali. Na rozdelení ČSFR sa podľa Ľuboša Juríka nepodpísala ani silná centralizácia z Prahy. “Kľúčovým motívom bolo pre Slovákov zavŕšenie emancipačného vývoja, túžba mať vlastný štát a ukázať sa ako národ, ktorý dokáže spracovať svoje veci,” povedal pre TASR

Ó, skrotená si, túha? Ó, žezlo zvieram rukou!

Ak nadpis čitateľovi pripomenul operu Macbeth od G. Verdiho, som rád. To bol môj zámer, a v nasledujúcich riadkoch sa to pokúsim zdôvodniť a objasniť. Blížia sa voľby. Stál pred nimi aj Verdi. Velikán Verdi získaval renomé, stretával sa s miestnou elitou, bol vítaným hosťom v salónoch po celom Taliansku.

17. november – zápas za slobodu pokračuje

ĽS Naše Slovensko poslala do RTVS predžalobnú výzvu kvôli cenzúre.

PF 2016

PF 2016

captcha