Národná slávnosť na Devíne 2017

Podujatie pod záštitou Andreja Danka, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. 

 

V sobotu 22. apríla 2017 sa v Bratislave-Devíne už po šiesty raz uskutoční matičná Národná slávnosť na Devíne. Toto podujatie sa koná ako výročná pripomienka pôsobenia sv. Cyrila a sv. Metoda a vychádzky Štúrovcov na hrad Devín, ktoré majú v dejinnej tradícii slovenského národa trvalé a nezastupiteľné miesto. Ročník 2017 špecificky pripomenie pobyt Antona Bernoláka na devínskej fare a výročie smrti sv. Metoda 6. apríla 885.

 

 

Organizátorom podujatia je už tradične Dom Matice slovenskej v Bratislave, no podieľajú sa na ňom aj iné štátne, regionálne, mestské, obecné a cirkevné inštitúcie. V tomto roku bude hlavným organizátorom liturgickej časti podujatia Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha Gréckokatolíckej eparchie, pod ktorého vedením bude zabezpečovaná slávnostná ekumenická bohoslužba, na ktorej bude zastúpená väčšina slovenských cirkví.

V rámci Národnej slávnosti na Devíne sa uskutoční i II. folklórny festival Matice slovenskej, na ktorom sa predstavia:
folklórny súbor ZEMPLÍN Michalovce z Košického samosprávneho kraja, Banícky spevácky zbor Špania Dolina a detský folklórny súbor PRVOSIENKA z Banskobystrického samosprávneho kraja, divadelno-hudobná skupina zastupujúca Oravský hrad – Oravské múzeum a folklórny súbor ORAVAN Nižná nad Oravou zo Žilinského samosprávneho kraja, súbor LIMBORA Prečín z Trenčianskeho samosprávneho kraja, mládežnícky a detský folklórny súbor MATIČIARIK Nové Zámky z Nitrianskeho samosprávneho kraja, detský a mládežnícky súbor KRPČIARIK Dunajská Streda a spevácky súbor PUSTAKERČANKA z Trnavského samosprávneho kraja a folklórny súbor KARPATY z hostiteľského Bratislavského samosprávneho kraja.

DEVÍN 2017_bilbord_NS- matica_2017

 

Časový a miestny harmonogram jednotlivých častí podujatia

Vstup na podujatie i do ostatných častí Devínskeho hradu je zadarmo.

 

9:30 - 9:40

 

Obsah: Príhovor, kladenie vencov a kytíc k súsošiu sv. Cyrila a sv. Metoda

Miesto: Priestranstvo pri Súsoší sv. Cyrila a sv. Metoda pri Farskom kostole Svätého kríža, Námestie sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Devín

9:45 - 9:55

 

Obsah: Príhovor, kladenie vencov a kytíc k pamätnej tabuli Antona Bernoláka

Miesto: Priestranstvo pred pamätnou tabuľou Antona Bernoláka na budove R.k. farského úradu, Štítová 1, Bratislava-Devín

10:30 - 10:45

 

Obsah: Príhovor, kladenie vencov a kytíc k pamätnej tabuli Ľ. Štúra a štúrovcov

Miesto: Priestranstvo pred pamätnou tabuľou pripomínajúcou prvý výstup štúrovcov na Devín dňa 24.4.1836, priestory hradu Devín

11:00 - 12:00

 

Obsah: Ekumenická pobožnosť; hlavný organizátor Jeho Excelencia Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha Gréckokatolíckej cirkvi

Miesto: pri základoch veľkomoravského kostola, priestory hradu Devín

13:00 - 13:40

 

Obsah: Štátna hymna, slávnostné piesne; príhovory predstaviteľov MS a čestných hostí - pripomienka úmrtia sv. Metoda 6.4.885, pôsobenia A. Bernoláka na fare v Devíne a pripomienka výstupu štúrovcov na Devín

Miesto: Hlavné javisko s hľadiskom, priestory dolného hradu

13:40 - 17:40

 

Obsah: II. folklórny festival Matice slovenskej; Veľkomoravská dedina; „Bratislava - hlavné mesto všetkých krajov Slovenska“ - Prezentácia samosprávnych krajov v hlavnom meste Slovenska

Miesto: Hlavné javisko s hľadiskom, priestory dolného hradu

 

zdroj: http://snn.sk/news/narodna-slavnost-na-devine-2017/

 

 

 

Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

PÚŤ K SVӒTÝM CYRILOVI A METODOVI

Ordinariát  ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky v spolupráci s Vojenským ordinariátom Maďarskej republiky Vás pozývajú 18. júna 2022 na spoločnú púť k svätým Cyrilovi a Metodovi do Blatnohradu – Zalaváru.

Bola 1. Slovenská republika fašistická, či nacistická?

V prvom rade si musíme uvedomiť, že spoločenské vedy ako napríklad história a historiografia, ale aj právo, či politológia nie sú exaktnými vedami, a to napriek tomu, že niekedy využívajú exaktné nástroje, či postupy. Preto treba mať na pamäti, že pri posudzovaní konkrétnych udalostí, skutočností a faktov je vždy rozhodujúce hľadisko a presvedčenie toho, kto posudok, či hodnotenie vyslovuje. Teda inak povedané, vždy je rozhodujúci subjektívny názor. Ako príklad uvádzam rôzne definície pojmu fašizmus.

Z osudov slovenských geografických názvov (12)

Slovenské geografické názvy a ich prirodzená maďarizácia

Slovensko na prvom mieste!

Kedy sa národ spamätá, pretože vláda to nebude ....