CYRILO-METODSKÉ DEDIČSTVO OČAMI FILATELISTOV

V rámci 1160. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda k našim predkom usporiadala Galéria F7, občianske združenie CYRILOMETODIADA a Nadácia PRO PATRIA v Galérii F7 v Starom Meste 15. augusta 2023 vernisáž filatelistickej výstavy Živé cyrilo-metodské dedičstvo.


Autorom výstavy je filatelista Jozef Kútny z Močenku, ktorý je členom Klubu filatelistov 52-46 Močenok.

Po privítaní hostí, medzi ktorými bol aj konzul Srbského veľvyslanectva v Bratislave pán Dragan Zurovac s manželkou, pánom Borivojom Medelským z Galérie F7 vystúpil s krátkym príhovorom historik Anton Hrnko. Pripomenul, že v slovenskom národe je hlboko zakorenená úcta k svätým solúnskym bratom, ktorá ho aj po viac ako tisíc rokoch „napája duchovnou silou ako materským mliekom“, a aj vďaka tomu náš národ dokázal prežiť až do dnešných čias. Je preto prirodzené, že aj v Ústave Slovenskej republiky je odvolávka na svätých Cyrila a Metoda. Upozornil na to, že neoliberálne sily sa všetkými možnými spôsobmi snažia vymazať odkaz svätých bratov nielen z našej ústavy, ale aj z pamäti národa. Preto každé podujatie ako to dnešné je veľmi cenné a dôležité. 

Program pokračoval umeleckým prednesom Žalmu cyrilo-metodského Karola Strmeňa v podaní Daniely Suchej za sprievodu fujary Štefana Suchého. Martin Juraj Oscitý zaspieval pieseň Ave Maria a následne vdp. Ján Košiar požehnal príležitostný poštový lístok, ktorý bol vydaný pri príležitosti tejto výstavy. Nasledoval veľmi živý a emotívny príhovor autora výstavy pána Kútneho, ktorý veľmi farbistým spôsobom priblížil príbeh Cyrila a Metoda vo filatelistickej tvorbe. Prítomní, ktorí sa v naozaj hojnom počte zúčastnili na tomto podujatí, mali možnosť si prezrieť výstavu a pri občerstvení sa porozprávať s autorom aj organizátormi výstavy.

Výstava bude prístupná verejnosti od 16. augusta do 31. augusta 2023 v utorok až sobotu od 15.00 do 19.00 hod.

DANIELA SUCHÁ
Foto: LADISLAV DUGOVIČzdroj: https://www.cyrilometodiada.sk/zive-cyrilo-metodske-dedicstvo-ocami-filatelistov

Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

LIBERÁLNY TERORIZMUS

Pri fixácii na militantný islamizmus v našom euroamerickom kultúrnom okruhu často zabúdame, že hrozba terorizmu nemusí nevyhnutne prichádzať z vonkajšieho prostredia.

Rozprava v Zahraničnom výbore NRSR o Globálnom pakte o migrácii

Slovenská vláda by mala zaujať nesúhlasné stanovisko ku Globálnemu paktu OSN o migrácii. Vyplýva to z uznesenia z dielne poslancov SNS, ktoré v stredu schválil Zahraničný výbor NR SR.

Ó, skrotená si, túha? Ó, žezlo zvieram rukou!

Ak nadpis čitateľovi pripomenul operu Macbeth od G. Verdiho, som rád. To bol môj zámer, a v nasledujúcich riadkoch sa to pokúsim zdôvodniť a objasniť. Blížia sa voľby. Stál pred nimi aj Verdi. Velikán Verdi získaval renomé, stretával sa s miestnou elitou, bol vítaným hosťom v salónoch po celom Taliansku.

Ohrozené Benešove dekréty - Slováci mlčia?

Tomio Okamura: V EP došlo ke zpochybnění Benešových dekretů. Hnutí SPD s tím zásadně nesouhlasí.