Poznámky k výsledkom volieb do NRSR.

Kto v oficiálnych médiach číta a počúva rôzne komentáre, analýzy a  diskusné príspevky môže si myslieť, že sa v sobotu, 5. marca 2016, nad Slovenskom  roztrhol hrozivý oblak a z neho vyšľahli pekelné blesky s účinkom niekoľkých tisícov megaton TNT výbušniny.

Teda niečo ako obrovská nukleárna bomba. Slovensko zachvátil smrtiaci mor, presnejšie povedané „hnedý mor“, ktorý čoskoro zahubí väčšinu národa. Voľby vraj dopadli veľmi zle. Píše a hovorí sa o slovenských nacistoch a fašistoch, bodujúcich vo voľbách, ktorí nečakajú na nič iné len na vzkriesenie a privítanie Adolfa Hitlera a jeho prívržencov, prinajmenšom  na príchod nového Dr. Jozefa Tisu ako prezidenta republiky. Kto sú títo hrozní zubatí nácko-fašisti? Nuž nikto iní než funkcionári a členovia zákonnej politickej strany Slovenska, Ľudovej strany Naše Slovensko - ĽSNS, vo voľbách zvolení kandidáti-poslanci slovenského parlamentu - Národnej rady, za túto stranu; a s nimi vyše dvesto tisíc občanov Slovenska, ktorí hlasovali za túto stranu. Treba si uvedomiť, že tu sa neudialo nič nezákonné, protištátne alebo protinárodné, iba sa národ vyjadril v demokratických voľbách, tak ako sa vyjadrujú v iných demokratických štátoch sveta, ak také vôbec existujú. Citovať  úvahy a výroky takzvaných politológov, rôznych cudzinou platených novinárov, samozvaných komentátorov a podobne by bolo liatím vody do deravého koša, pretože tie si môže každý prečítať a vypočuť  v „oficiálnych“, tzv. „mainstreamových“ oznamovacích prostriedkoch – médiach. To sú tie, ktoré dnes vládnu, resp. sa snažia ovládnuť, verejnú mienku na Slovensku a vo svete. V podstate sú to média cudzieho veľkokapitálu. Tie nie sú slobodné, nezávislé a objektívne, o národnej orientácii nemôže byť ani reči,  pretože sú finančne závislé na svojich chlebodárcoch, majiteľoch médií – kapitalistoch, väčšinou cudzích, (napr. Soros) prípadne sú nimi rôznym spôsobom, aj finančne, podporované a ovládané. Tieto média sú nástrojom a súčasťou demoralizujúcej a ľudské vedomie ničiacej oficiálnej propagandy. Tak to bolo v minulosti a je aj v súčasnosti. Vo svojom jadre sú protiľudové a protinárodné, dokonca, často v skrytej forme, protištátne, to znamená že pracujú proti samostatnej a suverénnej (?) Slovenskej republike. Tieto hlásne trúby veľkokapitálu a cudzích mocností začali roniť krokodílie slzy nad, vraj, ohrozením demokracie a humanizmu na Slovensku. Keďže im nevystačuje stará ošúchaná rétorika, začali vymýšľať nové výrazy, pojmy,  ako napríklad, že strany, ako je Kotlebova ĽSNS, sú „nesystémové“, či „protisystémové“.  Samozrejme, že tomu málokto rozumie, ale na balamútenie ľudí, ako ľudový strašiak, je to dobré slovo. Nesystémové? Nepríslušnosť  k akému systému? Takému politicko-ekonomickému systému, ktorý vyhovuje len určitým privilegovaným vrstvám obyvateľstva, alebo istým etnickým alebo náboženským zoskupeniam?  O ktoré u nás ide si môže každý domyslieť podľa svojich skúseností. Odporcovia pána Kotlebu a ĽSNS ho očierňujú poukazom na jeho tzv. “extrémizmus“.  To je ďalší myseľ zatemňujúci manéver. Nikto dodnes presne nedefinoval  čo tzv. extrémizmus znamená, čo hlása a čím je objektívne nebezpečný.  Je to strašiak vztýčený v poli kapustných hláv proti zajacom. Ale zajace sú múdrejšie ako mnohé ľudské kapustné hlavy a toho strašiaka sa neľakajú. V každom prípade, extrémizmus nie je žiadna infekčná choroba, ani nemravnosť a už vonkoncom nie trestný čin. Kotleba nie je extrémista, ale aj keby bol, má na to plné občianske, teda ústavou zaručené právo. Nikto mu ho nemôže odoprieť, tým menej média alebo občan Kiska!

V Bratislave v nasledujúci pondelok rýchlo zorganizovali demonštráciu, otvorene namierenú proti pred pár dňami volenej politickej strane. Ako rýchlo a efektívne reaguje istá mafia, ktorá očividne má k dispozícii všetky potrebné  zdroje a prostriedky! Neskôr bude nasledovať plejáda akcií, demonštrácií, zhromaždení, novinových, rozhlasových a televíznych článkov a programov zameraných proti absolútne zákonnej politickej strane Slovenska a jej funkcionárom a prívržencom. Prezident vraj všetkých občanov sa odmietol stretnúť s jediným zo zvolených predsedov  strán, s pánom Ing. Kotlebom, parlamentárnym zástupcom vyše dvesto tisic občanov Slovenskej republiky.  Aká je to politická korektnosť, o morálke nehovoriac?!  Aký to „prezident“; a koho? Len tých s ktorými politicky súhlasí?  Aká to arogancia a neznášanlivosť!  Ale vraj aj to je demokracia: jednostranný útok bez možnosti sa účinne brániť!

Som presvedčený, že naprostá väčšina tých demonštrantov nepozná volebný program strany ĽSNS, alebo aspoň nie všetky jeho body. Tie sú naozaj zaujímavé a oplatí sa nám ich aspoň stručne uviesť a analyzovať:

  1. Zastavíme ďalšie rozkrádanie štátu a jeho zadlžovanie. Prešetríme privatizáciu. Rozkradnutý majetok navrátime do vlastníctva štátu. Zavedieme hmotnú a trestnú zodpovednosť politikov a to aj za činy z nedbanlivosti.
  2. Spravíme poriadok s parazitmi v osadách. Ochránime ľudí pred stupňujúcim sa cigánskym terorom. Proti každému zločincovi nasadíme nielen políciu ale aj Domobranu. Nebudeme tolerovať žiadne čierne stavby.
  3. Zavedieme spravodlivý sociálny systém. Teraz majú paraziti všetko zadarmo. My prestaneme živiť asociálnych parazitov. Kto nechce pracovať nech ani neje! Nezamestnaných zapojíme do výstavby... Slušným rodinám dáme možnosť získať nájomný byt. Poskytneme bezúročné mladomanželské pôžičky. Zvýšime materskú dávku na 100 percent platu matky. A iné opatrenia.
  4. Nedovolíme imigrantom obsadiť Slovensko. Otčinu si nedáme. Budeme sa brániť. Nikdy sa nepodriadime cudzincom. Teraz majú imigranti všetko zadarmo: bývanie, stravu aj zdravotnú starostlivosť. Občania za to musia platiť.
  5. Zdravie postavíme nad biznis. Zdravotné poistenie musí slúžiť na pokrytie nákladov na zdravotnú starostlivosť. Zo zdravotného poistenia si súkromné firmy urobili biznis a dosahujú enormné zisky. Pre nás je pacient na prvom mieste.
  6. Obnovíme sebestačnosť Slovenska. Slovenskej republike navrátime potravinovú aj energetickú nezávislosť. Budeme podporovať domácich výrobcov. Strategické podniky patria do rúk štátu. Vodu, elektrinu, plyn a pôdu, ktorú dnes vlastnia cudzinci, vrátime národu.
  7. Budeme podporovať tradičné hodnoty. Za manželstvo budeme pokladať len zväzok muža a ženy. ĽSNS nedovolí, aby naše deti boli ohlupované zvrátenosťami v médiách. Podporíme pôvodnú slovenskú filmovú a umeleckú tvorbu.
  8. Vybudujeme skutočnú slovenskú armádu. Obnovíme zbrojársku výrobu. Presadíme vystúpenie Slovenska zo zločineckého paktu NATO. Vyhlásime vojenskú neutralitu.
  9. Slovensko postavíme nad diktát Bruselu. Spustíme referendum o vystúpení z Európskej únie. Slovenské právo nadradíme nad príkazy Európskej únie. Medzinárodná orientácia bude so všetkými krajinami sveta.
  10. Ochránime naše životné prostredie. Nedovolíme ničiť našu prírodu majiteľmi ťažobných spoločností. Budúcnosť Slovenska vidíme v používaní alternatívnych a obnoviteľných zdrojov.

Toto je v stručnosti volebný program Ľudovej strany Naše Slovensko, ktorá, keby vytvorila vládu Slovenskej republiky (čo je v súčasnosti nemožné) by sa pokúsila tento program realizovať. Či je to v plnej miere program realistický by sa ukázalo časom. V každom prípade, mnohé body programu sú veľmi realistické a pomerne ľahko uskutočniteľné. Každý človek, čitateľ tohoto článku, alebo ktokoľvek s otvorenou mysľou, aspoň s priemernou inteligenciou a dostatočnou dávkou morálnosti musí súhlasiť s názorom, že tento program nie je fašistický, totalitárny, „extrémistický“, ale veľmi rozumný, relatívne mierny a v mnohom smere prinášajúci  všeobecné dobro. Keďže predpokladám, že väčšina čitateľov je natoľko slušná a inteligentná, že ľahko pochopí tento program a sa s ním stotožní, v ďalšej analýze sa budem stručne zaoberať len niektorými aspektami programu. 

Ad 1. Tu je kameň úrazu: Akokoľvek správne, morálne a spoločensky užitočné by bolo prešetrenie privatizácie, ani jeden zlodej-privatizátor nemôže s tým súhlasiť a preto tí tak zúrivo vystupujú proti tomuto programu a tejto strane. Otázka zoštátnenia niektorých sprivatizovaných podnikov je širokou otázkou spadajúcou do oblasti ekonómie a iných spoločenských vied. V každom prípade, jedno je isté a historicky dokázané, že nie každý štátny podnik bol zle riadený a bol nerantabilný. Boli aj vynikajúce štátne podniky a ja som v jednom z nich pracoval. Táto otázka sa nedá vyriešiť  šmahom ruky, ale rozhodne stojí za dokonalú a podrobnú úvahu. Prečo by politici, na rozdiel od ostatných občanov, nemali byť za svoje činy, hmotne a trestne zodpovední? Prečo by v tzv. demokracii mali stáť nad občanmi ako akýsi nadľudia?

Ad 2. V tomto bode, ani inde v programe, sa o Cigánoch, resp. Rómoch nehovorí/nepíše rasisticky. Nikto nikoho nevyzíva na likvidáciu osôb, alebo obmedzovanie ich slobody. ĽSNS iba verejne vyhlasuje, že ochráni ľudí pred každým zločincom, a to, ak nebudú postačovať policajné sily, tak občianskou milíciou-Domobranou. O tom či sa „cigánsky teror stupňuje“ sa dá diskutovať, ale skutočnosť nie je v tomto smere ružová. Sú správy ktoré toto tvrdenie potvrdzujú. Toto  je však zanedbateľný detail programu. Pokiaľ  ide o zákaz stavať „čierne stavby“ t. j. úradne nepovolené, toto je úplne normálne a samozrejmé v každom právo uznávajúcom štáte, i v tzv. „vyspelých demokraciách“. Len si skúste postaviť takú stavbu trebárs v Kanade, uvidíte ako dlho bude stáť! Tu, v Kanade, len na prestavanie vnútornej priečky izby v dome potrebujete stavebné povolenie, ináč ste stíhaný finančne a trestne. Čo teda je u Kotlebu na tom fašistické alebo extrémne?

Ad 3.  Toto je jeden z hlavných bodov ich volebného programu. Možno najproblematickejší. Ide o rozsiahle dobrá, ktoré by v prípade hospodárskeho úspechu strany, ako vlády, pozitívne zasiahli veľkú časť obyvateľov Slovenska, vrátane Cigánov – Rómov. Lebo aj tí by sa zúčastnili na „sociálnej hostine“ pripravenej  podľa tohoto programu. Nebudem tu opakovať vyššie uvedené klady takejto sociálnej politiky. Pokiaľ by rómske - cigánske etnikum pokračovalo vo svojej tendencii vyhýbania sa práci, nechceli by pracovať, tak by sa samo z tohoto veľkorysého programu vylúčilo. Pýtam sa: čo je na tom zlé, ak niekto, kto je schopný pracovať a práca sa mu ponúkne, odmietne pracovať a preto nedostane ani výplatu, ani žiadne sociálne dávky, nedostane zadarmo ubytovanie ani iné občianske/spoločenské dobrá? Tu, na kapitalistickom Západe síce nezamestnaní dostávajú sociálne dávky aj keď  by pracovať mohli, ale to je hlavne preto, lebo mnohí nezamestnaní skutočne nevedia zohnať prácu, hoci by pracovať chceli. U nás je však nezamestnanosť cigánskej – rómskej populácie špecifický problém, ktorý musí štát riešiť svojsky a, očividne, radikálne. Za nacizmu by takí občania skončili nie so sociálnymi  dávkami, alebo bez nich,  ale v koncentračných táboroch a žalároch. Kotleba ich do koncentrákov ani väzníc neposiela.

Poznámka: Dá sa úspešne argumentovať, že používanie výrazov Cigán a cigánsky nie je o nič rasistickejšie a urážlivejšie ako povedať Rakúšan a nie Oesterreicher, Nemec a nie Deutscher, alebo Číňan a Japonec  a nie tak, ako sa oni sami nazývajú. (Japonec  Jamato?)

Ad 4. Problém nastolený v tomto bode je celoeurópskym problémom, s ktorým si, zdá sa, nikto, alebo len málokto, vie dať rady. Jedným z riešení, ktoré v strednej Európe naberá na popularite je práve také, ako navrhuje Kotlebova strana. Neprijímať do krajiny imigrantov, utečencov. Toto  včera (7.marca) vyhlásil aj predseda vlády Maďarska a toho názoru je aj vláda Slovenska. Teda opäť nič extrémistické a fašisticko - nacistické, ale triezve a reálne rozmýšľanie a postoj zodpovedných politikov.

Ad 5. Nie je to svinstvo, aby niekto z absolútnej biedy, a tou choroba a invalidita je, niekto ťažil, získaval enormné zisky?  Tak to dnes chodí na Slovensku a v iných kapitalistických krajinách. Nie však v Kanade, kde máme socialistické zdravotníctvo. Hoci nám to väčšina Američanov závidí, neodvážia sa tento systém nazývať fašistickým alebo extrémistickým. Ja sám som mal viacero vážnych operácií a bol som viac krát ťažko chorý, nikdy som však za lekárske služby, vrátane nemocničných, nič neplatil, resp. len príplatok za polosúkromnú izbu v nemocnici. Žiaľ, toto tu neplatí pre zubné lekárstvo, kde zubári „nekresťansky“ účtujú a hanobia veľké peniaze. Teda Kotlebove národné (štátne) zdravotné poistenie je oproti súčasnému kapitalistickému systému systém pokrokový a zároveň moderný, zodpovedajúci dobe. Treba ho privítať a všemožne podporiť.

Ad 6. Tento bod je jedným z najzávažnejších a pre Slovensko najužitočnejších bodov programu. Postuláty v ňom obsiahnuté sú také samozrejmé a také dobré, že nepokladám za potrebné sa tým bližšie zaoberať. Treba len Kotlebovcom popriať veľa šťastia k ich presadeniu a realizácii. Skoro by som nazval národne a spoločensky samovražedným, istotne však dokonale hlúpym by bolo nestotožniť sa s ideami tohoto bodu. Samozrejme, zarytí pravičiari, kapitalisti a ich priaznivci, sú rozhodne proti všetkému tu navrhnutému.

Ad 7. Manželsvo ako zväzok muža a ženy nie je Kotlebov vynález. Zmýšľa tak absolútna väčšina slovenských občanov, s výnimkou možno homosexuálov a lesbií. Môžeme byť radi, že táto posvätná inštitúcia, základná buňka a kolíska ľudskej spoločnosti našla uznanie a ochranu už aj v Ústave Slovenskej republiky, takže nieto o čom diskutovať. Len poznamenávam, že pán Kotleba a jeho strana sa vo svojom programe nezmienila  o tzv. registrovaných partnerstvách, ktoré teda očividne pripúšťa, čím dokazuje, aká je zmierlivá, demokratická a prístupná kompromisu.

Ad 8. Tento bod, spolu s nasledujúcim, môže slúžiť ako základný kameň budovania opravdivej slovenskej štátnosti a národnej zvrchovanosti. Slovensko síce akú-takú armádu má, ale malú a slabú podriadenú veliteľstvám cudzích mocností, najmä NATO. Vystúpenie z tejto zločineckej organizácie je „conditio sine qua non“, je bezpodmienečne potrebné k tomu aby sme mohli hovoriť o samostatnej a suverénnej Slovenskej republike. Vo zväzku s NATO môže byť Slovensko len americkým vazalom, americkou kolóniou a vojenskou základňou. Vyhlásenie vojenskej neutrality Slovenska by bolo požehnaním. Čitateľa tu nebudem presviedčať o správnosti tohoto bodu programu, ani nejako argumentovať, pretože ak to niekto sám nevidí tak je politicky slepý a intelektuálne retardovaný.

Ad 9. To isté platí o členstve, resp. vystúpení Slovenska z Európskej únie, žalára národov. V súčasnosti mnohí ľudia a niektorí politici, najmä v Británii, ale aj vo Francúzsku a inde takto zmýšľajú, a podľa toho budú konať. Aj Briti sú preto fašisti a extrémisti? Musí Slovensko vždy čakať, že niekto pre nás čosi urobí, v tomto prípade naruší a nakoniec zničí túto nechutnú, národy  škrtiacu  obludu / molocha – EÚ?

Ad 10. Tento bod programu je relatívne stručný a dokonale zrozumiteľný;  ktorý, ak by sa ho podarilo uskutočniť , by bol pre Slovensko veľkým dobrodením.  S akoukoľvek ideológiou nemá nič spoločného.

Nemyslím si, že „bona fide“ čitateľ  s otvorenou hlavou a čistým srdcom, ktorý si prečítal celý článok,  potrebuje ďalšiu analýzu a viac argumentov k tomu aby sa mohol stotožniť, súhlasiť , aspoň z veľkej časti, s článkom a  volebným programom predloženým ĽSNS. Tomu druhému čitateľovi, s obmedzeným rozhľadom a s premytým mozgom, resp. s čiernym svedomím, by k dosiahnutiu zdravého úsudku nepomohlo ani sto ďalších argumentov a analýz, a tak ho ponechajme jeho osudu mentálneho otroka, so želaním, aby sa raz zo svojho duševného otroctva vymanil. Zostáva nám pánovi Mgr. Kotlebovi a jeho spolupracovníkom a priaznivcom zapriať veľa zdravia a šťastia v súkromnom živote a dokonalý úspech vo verejnej  politickej činnosti.

Ottawa, Kanada, 8. marec 2016

JUDr. Ján Zvalo, občan Slovenskej republiky

 

 

Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Slovanské esperanto

Že vedieť po slovensky sa oplatí, o tom som sa presvedčil na vlastných skúsenostiach. Bol som dlhšiu dobu v Petrohrade na doškoľovaní s kolegami, ktorí mali vysokoškolské vzdelanie.

Z osudov slovenských geografických názvov (6)

Poznáte slová lokločkať?

Predpokladám, že každé slovenské dieťa rozumie, keď sa mu povie, že „voda ločká v pohári“. Ale iba jazykovedec, špecialista na históriu slovnej zásoby slovenčiny, vysvetlí, čo znamená slovo „lok“.

RUSKO MENÍ PRAVIDLÁ HRY!

Rusko mení pravidlá na geopolitickej šachovnici a preberá iniciatívu do vlastných rúk. Definitívne sa tak udialo 17.decembra, keď boli USA a NATO odovzdané tzv. návrhy zmlúv o vzájomných bezpečnostných zárukách, v ktorých v podstate Rusko požaduje vrátiť situáciu vo svete ohľadom rozširovania a aktivít NATO do roku 1997.

Ochrana slovenskej identity

Agresívnym liberálnym extrémistom na Slovensku narástlo sebavedomie. Po prezidentských voľbách a po eurovoľbách neuveriteľným spôsobom vyrástla ich vôľa k moci.