Ako sa vyvíjal názov Bratislavy

Dnešné meno hlavného mesta Slovenska vychádza z pomenovania, ktoré sa v rôznych podobách uvádzalo v historických dokumentoch pochádzajúcich z najranejších dôb existencie tunajšieho sídla.

Add a comment

Čítať ďalej...

Prvá európska univerzita na Devíne

 Konštantín Filozof, neskorší sv. Cyril, bol profesorom na cisárskej univerzite v Konštantinopole, ktorú založili v 5. storočí. Stelesňovala vrcholnú úroveň európskeho vzdelania svojej doby a Konštantín bol elitným európskym vzdelancom.

Add a comment

Čítať ďalej...

Slovák autorom českej gramatiky ...

Slávny nedožerský rodák, Vavrinec Benedikt, ktorý sa podpisoval ako „Nudožerinus“, nie je jediným Slovákom, ktorý sa natrvalo zapísal aj do českej národnej histórie.

Add a comment

Čítať ďalej...

Hungaria, prastará zem, zaniknuté kráľovstvo

Vlasť a dedičstvo Slovenov/Slovákov.

Boli to Rimania, ktorí v 5. storočí pomenovali slovom HUNG ARIA (podobne ako Bulg aria, Arauc aria, Sird aria, ...) veľké územie (ARIA) obývané Hunmi (HUNG).

Add a comment

Čítať ďalej...

Zabúdaní turčianski martýri

 Pri hľadaní koreňov modernej slovenskej politiky objaví sa šiesty jún.

Add a comment

Čítať ďalej...

Gorazd, prvý po mene

Gorazd je jedným z trinástich svätcov v slovenskej katolíckej cirkvi a jedným z deviatich v pravoslávnej cirkvi.

Add a comment

Čítať ďalej...

Prezident amerických Slovákov

 

Štefan Furdek je významnou postavou slovenských dejín.

Add a comment

Čítať ďalej...

O potrebe skúmať dejiny

 

Žijeme uprostred informačnej vojny, jej štáby účelovo modelujú aj minulosť. 

Add a comment

Čítať ďalej...

TRAGÉDIA V ČERNOVEJ

 

Tragédia v Černovej, keď 27. októbra 1907 strieľali uhorskí žandári do protestujúcich Černovčanov len preto, že chceli, aby im nový kostol vysvätil rodák Andrej Hlinka, predstavila Slovákov Európe a svetu ako jeden z najväčšmi utláčaných národov.

Add a comment

Čítať ďalej...

Vplyv súčasných médií na prekrúcanie histórie

Odznelo na konferencii  k 170. výročiu vzniku Slovenských národných novín. 

Add a comment

Čítať ďalej...

Peniaze amerických Slovákov

Americkí Slováci významne prispeli k oslobodeniu Slovenska na konci prvej svetovej vojny.

Add a comment

Čítať ďalej...

Neznáma ruská pomoc Slovákom

Slovenská verejnosť dnes ani netuší o finančnej pomoci Rusov slovenskému národu v časoch najtvrdšej maďarizácie na sklonku 19. storočia.

Add a comment

Čítať ďalej...

Smrť Ľudovíta Štúra

V Roku Ľ. Štúra vzniklo aj video, v ktorom sa autori zamýšľajú nad posledným rokom jeho života.

Add a comment

Čítať ďalej...

Slávnosti v Hlbokom

Jednou z akcií v rámci Roku Ľudovíta Štúra bolo aj otvorenie obnovenej Pamätnej izby Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom 27. septembra 2015, o čo sa pričinil Trnavský samosprávny kraj a jeho kultúre inštitúcie, obec Hlboké a evanjelická cirkev.

Add a comment

Čítať ďalej...

K prvému výročiu odtrhnutia Kosova od Srbska

Vyhlásenie Panslovanskej únie

zo 06. februára 2009

k prvému výročiu odtrhnutia Kosova od Srbska

Takzvaný Kosovský parlament 17. februára 2008 jednostranne vyhlásil nezávislosť „Kosovskej republiky“. Vyhlásenie samostatnosti Kosova však neuznalo Slovensko a mnohé ďalšie štáty. Podľa ústavy Srbska a štatútu chráneného rezolúciou OSN č. 1244 to, z právneho hľadiska, bola a stále je Autonómna oblasť Kosovo a Metohija. Meno „Kosovo“ pochádza od srbského (slovanského) slova „kos“. Meno „Metohija“ pochádza od slova „metoh“, ktoré je gréckeho pôvodu a znamená cirkevný statok. Význam slova metohija svedčí o storočia trvajúcej prítomnosti pravoslávnej cirkvi a teda Srbov na tomto území. Toto sú dôkazy, že Kosovo je srbské. Každý meter kosovskej zeme je posvätený srbskou krvou. Srbi nikdy nezabudnú na svojho kráľa Lazara, ktorý ich viedol v bitke na Kosovom poli v r. 1389, kde aj padol. Kráľ Lazar je srbským národným hrdinom a jeho živá pamiatka nedá Srbom zabudnúť na protiprávne odňatie časti ich územia.

Tak, ako v tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia rozhodli západné mocnosti o odtrhnutí rozsiahlych území od Česko-Slovenska na základe Mníchovskej dohody a Viedenskej arbitráže, tak obdobný scenár sa uplatnil aj teraz, v Kosove. Ani v prípade Česko-Slovenského zvrchovaného územia a ani v prípade Srbského zvrchovaného územia však platné normy medzinárodného práva Západ nerešpektoval. Politika znásilnila právo.

Srbi poskytli v Kosove útočisko albánskym masám utekajúcim pred stalinistickým terorom vo vtedajšom Albánsku a títo Albánci neskôr proti Srbom otočili zbrane. Pri hodnotení charakteru tzv. Republiky Kosovo majme na pamäti aj túto skutočnosť.

Slováci by si mali pripomenúť aj materiálnu pomoc srbského kniežaťa Obrenoviča štúrovským dobrovoľníkom v roku 1848 a tiež postoj vtedajšej Juhoslávie k okupácii Česko-Slovenska vojskami Varšavskej zmluvy v roku 1968. 

Panslovanská únia je toho názoru, že problém Kosova sa jeho odtrhnutím od Srbska neskončil. Vzniklo ložisko permanentného napätia a precedens, ktorý sa nepochybne (skôr, či neskôr) pokúsia využiť iredentisti aj v iných regiónoch, a to nielen v Európe. Z tohto dôvodu by Slovenská republika samostatnosť tzv. Republiky Kosovo nikdy uznať nemala.

Predsedníctvo PanSÚ

 

Add a comment

COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


najnovšie v poradí

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Ekonomická veda stráca životaschopnosť

Práve sa nám totiž dostávajú do rúk čísla zo štátneho rozpočtu.

Slovensko zaradili medzi zdravotne najbezpečnejšie krajiny

Deep Knowledge Group na základe verejne dostupných dát zaradila Slovensko medzi najbezpečnejšie krajiny sveta v súčasnej koronakríze.

Hospodárske postavenie Slovenska v Česko-Slovensku

Poznámka na úvod

V celom texte používame pre pomenovanie spoločného štátu Slovákov a Čechov pomlčku (spojovník): Česko-Slovensko, Česko-Slovenská republika,

Čo čakať od politikov

Ako človek, ktorého údelom sa stala ekonomická veda, nemôžem nezačať tým, že dnes zvlášť potrebujeme poznatky ekonomickej vedy, hlavne ich nutné rešpektovanie.

 
Odber noviniek na stránke