Tretia prednáška PhDr. Antona Hrnku, CSc
Slovenské dejiny v európskom kontexte.

Čítať ďalej...

SLOVENSKÉ DEJINY V EURÓPSKOM KONTEXTE
Druhá prednáška PhDr. Antona Hrnku CSc.  z rovnomenného cyklu

Čítať ďalej...

Úvodná prednáška PhDr. Antona Hrnku, CSc., z cyklu prednášok Slovenské dejiny v európskom kontexte
Dávame do vašej pozornosti úvodnú prednášku PhDr. Antona Hrnku CSc., z cyklu prednášok Slovenské dejiny v európskom kontexte.

Čítať ďalej...

Historik František Vnuk: Osemdesiate prvé výročie vzniku prvej Slovenskej republiky 14. 3. 1939
Vyhlásením autonómie Slovenskej krajiny sa vyriešil hlavný problém Slovákov. Začali sa však odvíjať mnohé ďalšie, menšie problémy.

Čítať ďalej...

Neznáme slovenské dejiny: 81. Zápas o charakter štátu
Tam, kde niet informácií, rastie bodľačie a na uliciach mladí ľudia „skáču“ namiesto toho, aby sa učili. Aj mnohé tlsté knihy majú slúžiť len na to, aby deformovali ľudské vnímanie a chápanie sveta a viedli ľudí k zvlčilosti. Aj preto sa venujeme zápasu o charakter štátu, ktorý vznikol na tie časy demokratickým spôsobom, hlasovaním parlamentu.

Čítať ďalej...

Pozvánka na spomienkové podujatie
Spomienkové podujatie z príležitosti 150. výročia úmrtia prvého predsedu Matice slovenskej, rímskokatolíckeho banskobystrického biskupa Štefana Moysesa, v predvečer slávnosti sv. Cyrila a Metoda.

Čítať ďalej...

V Nitre sa debatovalo o Štefánikovi
Michal Kšiňan prezentoval svoju knihu o slávnom Slovákovi a porozprával zaujímavé epizódy z jeho života.

Čítať ďalej...

Historik F. Vnuk- Arcibiskup mal pravdu
Ako sa hospodárilo na Slovensku v rokoch 1939-1945?

Čítať ďalej...

Rok M. R. Štefánika - dobové video z pohrebu v roku 1919
Dobové video dokumentuje trosky lietadla Caproni a pohreb M. R. Štefánika. Druhé video vám predstavuje jediný model lietadla Caproni Ca-33, ktorým absolvoval M. R. Štefánik svoj posledný let pred tragickou smrťou v jeho troskách.

Čítať ďalej...

Rok M. R. Štefánika - jeden pohľad do histórie ....
Príspevok uverejňujeme v plnej, neskrátenej verzii tak, ako sme ho dostali elektronickou poštou.

Čítať ďalej...

Jozef Weiss (ÚZŽNO) potvrdzuje zastavenie deportácii Židov počas Slovenského štátu na podnet Imricha Karvaša
Pán guvernér Národnej banky na jednom zo zasadnutí slovenskej vlády niekedy koncom roku 1942 priniesol na rokovací stôl dôkazy, konkrétne zoznamy slovenských Židov, ktorí boli deportovaní v priebehu roku 1942 a o ktorých bolo zistené, že boli zavraždení.

Čítať ďalej...

K 80. výročiu vyhlásenia štátnej samostatnosti
Historik F. Vnuk: Deň veľkého odhodlania (K 80. výročiu vyhlásenia štátnej samostatnosti).

Čítať ďalej...

Mons. V. Trstenský: Teraz by bola šanca pre českých vedúcich, aby urobili chlapské gesto
Historické reminiscencie: z otvoreného listu Mons. Viktora Trstenského prezidentovi V. Havlovi, biskupom ČSFR, médiam, predsedom národných parlamentov ČSFR (1990)

Čítať ďalej...

Stalo sa pred 8o rokmi: Prezident Protektorátu Čechy a Morava Emil Hácha o žalostnom zlyhaní Edvarda Beneša
Prezident Protektorátu Čechy a Morava Emil Hácha o žalostnom zlyhaní Edvarda Beneša.

Čítať ďalej...

Kritická analýza filmu „TISOVE TIENE“
Režisér filmu Tisové tiene Dušan Trančík sa narodil 26. novembra 1946 v Bratislave. V roku 1970 ukončil štúdium filmovej réžie na pražskej FAMU.

Čítať ďalej...

COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Verejná výzva vláde SR, Etickej komisii Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR

My, nižšie podpísaní členovia a predstavitelia Združenia slovenskej inteligencie, ktorým nie je ľahostajná epidemiologická situácia a s ňou súvisiaca činnosť vyššie uvedených štátnych inštitúcií, zasielame túto výzvu:

Plán obnovy a ekonomické vyrovnávanie

Na môj list a mail na ministerstvo financií som dostal viacero odoziev. Zaujali hlavne dve podkapitoly o dlhoch, z ktorých plynúca hospodárska politika, ako som ukázal, sa musí oprieť o diferenčné, alebo diferenciálne rovnice. Žiada si ich aj Plán obnovy.

Vladimír Mečiar: Už nemôžem mlčať!

Prebieha deštrukcia štátu pred očami jeho občanov

Ó, skrotená si, túha? Ó, žezlo zvieram rukou!

Ak nadpis čitateľovi pripomenul operu Macbeth od G. Verdiho, som rád. To bol môj zámer, a v nasledujúcich riadkoch sa to pokúsim zdôvodniť a objasniť. Blížia sa voľby. Stál pred nimi aj Verdi. Velikán Verdi získaval renomé, stretával sa s miestnou elitou, bol vítaným hosťom v salónoch po celom Taliansku.