Niekomu sa nepáči, aby bolo počuť slovenský historický hlas

Ako to už na Slovensku býva, škodoradosť je najväčšia radosť, závisť najväčšia úľava a hádzanie polien pod nohy všetkému slovenskému je v istých kruhoch najväčšia cnosť.


Keďže plody malomeštiackych a odrodilských cností, vyšľachtené na nové odrody v euroatlantickom skleníku otrávili aj pôdu nového historického časopisu, ktorý začal vydávať historik Anton Hrnko, exposlanec zareagoval na „pestovateľov“ nenávisti a zloby na sociálnej sieti. Príspevok prinášame v plnom znení:

Čitatelia mojich statusov už vedia, že určitá skupina neuznaných géniov napadla vydávanie Slovenského časopisu historického s hlúpou zámienkou, že vraj sme zneužili meno profesora Richarda Marsinu. Ich biedny útok bol celkom jasne zmetený zo stola na zasadaní vedenia Historického odboru Matice slovenskej (MS), kde boli predložené dokumenty, ktoré potvrdzovali skutočnosť, že R. Marsina skutočne podporil vydávanie nášho časopisu.

Výbor Historického odboru prijal uznesenie, ktorým vyzval iniciátorov útoku, aby sa vydavateľovi ospravedlnil. Máte ho vidieť!

Časy sa však menia a zlomyseľnosť niektorých ľudí nemá hranice. Dnes sa mi donieslo do uši, že môj asi priateľ profesor Michal S. sa tiež stihol vyjadriť na adresu Slovenského časopisu historického. Vraj „on ti je totiž skalopevne presvedčený, že ten nový časopis, ktorý vydávate (kauza Marsinov úvodník) financuje Государ России pán B.B. П-in. Vraj cez Vás rozkladá strednú Európu, je to súčasť hybridnej vojny; financuje Vás cez všelijaké tajné fin. toky“.

Nuž musím uistiť nielen autora výroku, ale aj všetkých podobných trolov, ktorí vyliezli z potkaních dier, a na vlne nešťastnej vojny si liečia svoje komplexy šírením nenávisti a udávaním spoluobčanov, že vydávanie časopisu je krištáľovo čisté zo slovenských a amerických peňazí (BOEING).

A nie je to jediná vec, ktorá je financovaná z týchto peňazí. Neziskovka Pro Patria financuje odmeny zaslúžilým seniorom a ďalšie aktivity. Osobne som financoval vydanie knihy o Trianone, podporil som vydanie Ostňov M. Homzu, ale aj brožúrku Slovenské naj pre deti do desať rokov. Taktiež som venoval Cirkvi svätej sochu sv. Martina do Dómu sv. Martina v Bratislave v nadživotnej veľkosti.

Nepotreboval som na to ani peniaze a ani pokyn od gosudara Putina. Jeho vojny, či už hybridné alebo tá reálna, my spôsobujú bolesť, tak isto ako tie ostatné vojny, ktoré sa viedli alebo vedú pod ušľachtilými heslami.

A ešte k časopisu. Nie podľa koreňov, lístia a vetra, ktorý kníše konármi, ale podľa plodov poznáš strom. Rozkladať cez historické poznanie strednú Európu vôbec netreba. Veď v mnohých základných veciach sa už storočia nevedia dohodnúť Slováci a Maďarmi alebo Čechmi, Česi s Poliakmi, Rumuni s Maďarmi atď. Na to netreba viesť hybridné vojny.


Časopis som sa rozhodol vydávať preto, aby v tejto disharmónii bolo počuť aj slovenský hlas.

Zjavne to niekomu prekáža!


Anton Hrnkozdroj: https://skspravy.sk/slovensko/blog/hrnko-niekomu-sa-nepaci-aby-bolo-pocut-slovensky-historicky-hlas/

COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Vakcína proti SARS-Cov-2

Ako biologická zbraň – komplexný pohľad.

Trendy a aktuality z hospodárskeho sveta

Jeden z dnešných mailov, ktorý som dostal, mal taký názov. Zaujal ma. Verím, že aj čitateľa. Preto som si potom v ňom ozaj popozeral dosť údajov o svetových ekonomikách.

Krajský vyšetrovateľ obvinil tri osoby

Statici už vypracovali prvý statický posudok.