PhDr Anton Hrnko, Od Veľkej Moravy k uhorskému štátu

View Comments
Ďalšia prednáška z cyklu.

zdroj: