V Nitre sa debatovalo o Štefánikovi

View Comments
Michal Kšiňan prezentoval svoju knihu o slávnom Slovákovi a porozprával zaujímavé epizódy z jeho života.

Štefánik sa zastavil v Nitre… Teda nie celkom samotný Milan Rastislav Štefánik, ale kniha o jeho živote a činnosti. V Ponitrianskom múzeu v meste pod Zoborom sa včera konala beseda o knihe M.R.Štefánik s autorom Mgr. Michalom Kšiňanom MAS.,PhD., ktorý získal niekoľko prestížnych ocenení za túto a ďalšie svoje knihy.

Mgr. Michal Kšiňan MAS., PhD je samostatný vedecký pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Bratislava. Obhájil dizertačnú prácu na Université Paris 1 Panthéon Sorbonne a v Historickom ústavu SAV, kde momentálne pôsobí. Publikoval viacero článkov o M. R. Štefánikovi, ale aj o francúzskej historiografii či identitách.

Je autorom knihy „Milan Rastislav Štefánik“ (2012), zostavovateľom publikácie „Komunisti a povstania. Communists and Uprisings“ (2012) a spoluautorom knihy „La mémoire conservée du général Milan Rastislav Štefánik dans les archives du Service historique de la Défense“ (2008), ktorej slovenský preklad vyšiel v roku 2009. Získal viacero štipendií a ocenení, medzi inými aj prestížnu cenu Študentská osobnosť Slovenska, cena prezidenta SR za rok 2011.

Kniha „Milan Rastislav Štefánik“ od autora Michala Kšiňana bola ocenená Cenou SHS pri SAV v kategórii populárno-vedecká práca. Slovenská historická spoločnosť udelila v roku 2013 Ceny SHS za publikácie, vydané v roku 2012, v dvoch kategóriách: vedecká práca a populárno-vedecká práca.

Výpravná publikácia venovaná jednej z najvýznamnejších postav slovenských dejín vychádza v edícii Múzeum v knihe, vďaka ktorej môže čitateľ vziať do rúk 25 vložených dokumentov a bližšie poznať život tejto osobnosti. Kniha predstavuje jednotlivé etapy Štefánikova života, jeho priatelia, lásky, profesionálny život i osloboditeľskou činnosť až po spôsoby, akými sa narábalo s jeho odkazom. Kniha obsahuje 25 vyberateľných kópií vzácnych historických dokumentov!

Beseda so spisovateľom zaujala prítomných – aj preto, že v ostatných rokoch osobnosť a pôsobenie M. R. Štefánika, ktorý bol jednou z najvýznamnejších osobností v dejinách Slovenska, vyvoláva živý, úprimný a opodstatnený záujem verejnosti. Autor knihy pripomenul, čo všetko stihol Štefánik za svoj krátky život: bol významným politikom, vedcom, astronómom, vojakom a generálom, najviac zo všetkých sa zaslúžil o vznik Československej republiky. Dlhé roky pôsobil aj v zahraničí, bol medzinárodne uznávaným diplomatom a na jeho pamiatku bolo postavených viacero pamätníkov.

Michal Kšiňan porozprával o živote a úspechoch M. R. Štefánika, pootvoril prítomným mnohé dosiaľ neznáme alebo málo známe epizódy zo života slovenskej legendy, ktoré spomína aj vo svojej knihe. Prirodzene neobišiel známe fakty: Štefánik bol organizátorom československých légií, dosiahol veľké úspechy vo vojenskej kariére, na diplomatickej scéne a vo vede, hlavne, ako astronóm atď.

Vo svojej knihe však podrobne popísal aj mladé roky Štefánika, o ktorých verejnosť toho veľa nevie. Podčiarkol, že bol to muž, ktorý už od mladých rokov s obrovskou energiou hľadal svoju cestu životom. Autor spomenul aj „posmrtný“ Štefánikov život , skúma príčiny jeho popularity na Slovensku a vo svete, zneužívanie jeho tragickej smrti, premeny v narábaní s jeho odkazom atď. V priebehu besedy autor knihy Mgr. Michal Kšiňan odpovedal na mnohopočetné otázky čitateľov.

Zároveň účastníci besedy v priestoroch Ponitrianskeho múzea sa mohli oboznámiť s výstavou venovanou M. R. Štefánikovi, vidieť niektorí jeho osobné veci alebo, napríklad, aj uniformu vojakov československej légie.


Eugen Rusnák

zdroj: https://www.hlavnespravy.sk/v-nitre-sa-debatovalo-o-stefanikovi-michal-ksinan-prezentoval-svoju-knihu-o-slavnom-slovakovi-porozpraval-zaujimave-epizody-z-jeho-zivota/1791032