Jozef Weiss (ÚZŽNO) potvrdzuje zastavenie deportácii Židov počas Slovenského štátu na podnet Imricha Karvaša

Pán guvernér Národnej banky na jednom zo zasadnutí slovenskej vlády niekedy koncom roku 1942 priniesol na rokovací stôl dôkazy, konkrétne zoznamy slovenských Židov, ktorí boli deportovaní v priebehu roku 1942 a o ktorých bolo zistené, že boli zavraždení.

To znamená, že vlastne bola porušená tá dohoda, ktorá existovala medzi slovenskou vládou a Treťou ríšou, v ktorej sa Slovensko zaviazalo zaplatiť 500 ríšskych mariek za každého vyvezeného Žida, a na druhej strane sa Nemci zaviazali týchto ľudí usídliť, alebo ubytovať v Poľsku. Čo sa samozrejme nestalo.

No a keď sa to dostalo na rokovanie slovenskej vlády, tak samozrejme to vzbudilo nedôveru voči guvernérovi Národnej banky a tvrdili mu, že to je nepriateľská propaganda. A keď slovenská vláda požiadala nemeckú stranu, aby umožnila slovenským zástupcom navštíviť miesta osídlenia v Poľsku, kde sa nachádzajú slovenskí Židia, tak samozrejme Nemecká vláda takýto súhlas nedala.

Odôvodňovala svoje rozhodnutie tým, že v Poľsku je zlá bezpečnostná situácia a že preto nemôže zaručiť bezpečnosť členom Slovenskej delegácie.

To v konečnom dôsledku malo za následok, že zo Slovenska v roku 1943 a aj v 44. roku prestali transporty, ktoré boli žiaľ obnovené po tom, ako nemecká armáda vstúpila na Slovensko po vypuknutí Slovenského národného povstania (SNP).


PhDr. Jozef Weiss
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR

Snímka pochádza z dokumentu o guvernérovi NBS Imrichovi Karvašovi: Financoval som SNP

Pripravil A. Čulenzdroj: http://alianciazanedelu.sk/archiv/3037


COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


najnovšie v poradí

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Slovenskí europoslanci za SMER hlasovali v EÚ proti Maďarsku

Doma hrdo, v Bruseli so stiahnutým chvostom? Ficovi europoslanci obhajujú hlasovanie proti Orbánovi

Dve tradície európskeho poznávania a mentálne rozdelenie Európy

Problém rozdelenia Európy má svoje mentálne zázemie.  Mentálna odlišnosť nemusí byť zlá, ak je dobre žitá.  Rozdelenie je zlé. Západ a východ  Európy si toto rozdelenie pamätá  iným spôsobom.

Bankovníctvo a mena ako znak identity národa a štátu

Prednáška Mariána Tkáča na konferencii Panslovanskej únie Ochrana slovenskej identity.

 
Odber noviniek na stránke