Hlboká znalosť problematiky chýba

Otvorený list pánovi Petrovi Schutzovi, ktorý píše o výmennom kurze a nevie vysvetliť, čo je Ricardov paradox a už slovo paradox indikuje , že ide o vážnu vec.


Pán Peter Schutz,

buďte taký dobrý a starostlivo si prečítajte tieto moje riadky. Stanovovanie výmenných kurzov je jedna z najnáročnejších oblastí ekonomických vied, makroekonómie zvlášť. Budem rád, ak sa zahĺbite do diela D. Ricardo The Principles of Political Economy and Taxation (1817) a hlavne Ricardovho paradoxu. Je to teda veľmi starý problém. V prílohe Vám posielam aj stav v zahraničnom obchode v našom poľnohospodárstve. Dobre si všimnite aj import aj export. Čo by ste odporučili? Ale nie bolo by by bolo. Sám ste sa niekedy zamysleli ako by sa mal určiť výmenný kurz? Odporučil by som Vám, aby ste si pozreli moje knihy z makroekonómie, prípadne aj matematické modely o zahraničnom obchode. Totiž v roku 1968 EHK v Ženeve išiel projekt Komparácia krajín regiónu EHK plus USA, ZSSR a Japonska na báze I/O modelu. Iniciátorom bol G. K. Myrdal, švédsky ekonóm, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu. Bol riaditeľom EHK. Už v novembri 1968 som prezentoval Inter-office memorandum Note on the analysis of special foreign trade problems in the set of standardized input-output tables for ECE countries, v ktorom som  skonštruoval model a obhájil ho na vedeckom fóre pracovníkov divízie. Publikoval som ho aj v Ekonomickom časopise v roku 1970 a aj v mojich skriptách. Teda toto si môžete tiež prečítať. Zistíte, že iba vďaka maticovému počtu vieme problém vedecky riešiť.

Ale vzhľadom na Vaše rôzne príspevky si dovoľujem ešte pár úvah. Po komunistickom februárovom prevrate v roku  1948 bol  Husák spočiatku politicky úspešný, ale v roku 1950 bol s  Clementisom, Novomeským a mnohými ďalšími obvinený z „buržoázneho nacionalizmu“. Vo februári roku 1951 bol zatknutý a v apríli roku 1954 súdený vo vykonštruovanom  procese s tzv. buržoáznymi nacionalistami. Husáka trikrát donútili podpísať priznanie, ale trikrát ho následne odvolal, a tak mu bola vyšetrovacia väzba predĺžená 13-krát, z toho 4-krát bez povolenia prokuratúry. Husáka nezlomili ani priame konfrontácie so všetkými spoluobvinenými, ktorí sa priznali a podpísali. Bol jedným z mála, ktorí pri procese nepriznali žiadnu vinu. V roku 1960, po rozsiahlej  amnestii prezidenta  A. Novotného bol Husák prepustený a pracoval najprv v Pozemných stavbách, neskôr ako vedecký pracovník Ústavu štátu a práva SAV.
V priebehu 60-tych rokov 20 storočia bol jednou z hlavných osobností reformného prúdu v KSČ a v období Pražskej jari vystupoval ako verný stúpenec  A. Dubčeka V apríli roku  1968 sa stal podpredsedom česko-slovenskej vlády, v ktorej bol jedným z popredných iniciátorov ústavného zákona o federatívnom usporiadaní Česko-Slovenska. Kým predsedníctvo ÚV KSČ v Prahe po vpáde armád v auguste 1968, tento „vstup“ odsúdilo, predsedníctvo ÚV KSS v Bratislave, ktoré za neprítomného V. Biľaka a z jeho poverenia riadil Hruškovič, oznámilo vstup armád a predložilo text pozývacieho listu tvrdiac, že v Prahe bol schválený všetkými vrátane Dubčeka a proti boli iba Smrkovský a Kriegel, Potom sa šesť z desiatich prítomných členov predsedníctva vyslovilo za schválenie pozývacieho listu. Keď diaľkopisom prišlo skutočné stanovisko predsedníctva ÚV KSČ, V. Pavlenda a J. Zrak sa spamätali a zatelefonovali Husákovi, ktorý sa práve vrátil zo Žiaru nad Hronom. Husák na zasadanie prišiel a veľmi ostro odsúdil schválený text slovami: „Čo ste to porobili súdruhovi Dubčekovi, tak ho zradiť a vraziť mu nôž do chrbta. To sa musí okamžite zmeniť, odvolať a prijať nový dokument na podporu stanoviska prijatého pražským predsedníctvom.“
Aj takéto situácie čakajú predstaviteľa štátu. Aj to musia vedieť novinári. Toto spomínam preto, že práve VŠE v Bratislave bola tá, ktorá už od r. 1960 intenzívne pracovala na problémoch vzťahov Čechov a Slovákov (o čom bol informovaný aj A. Dubček, jemu sa poskytovali materiály) o čom svedčí dielo V. Pavlendu Ekonomické základy socialistického riešenia národnostnej otázky v ČSSR, ktorá iba v prílohách obsahuje 43 tabuliek, v ktorých sa komparuje slovenská ekonomika a ekonomika českých zemí. V oficiálne politike sa tvrdilo iba o zaostávaní Slovenska. Keďže som na niekoľkých tabuľkách, teda výpočtoch v tabuľkách, robil budem rád ak sa s nimi zoznámite. V Košiciach, verím, na niektorej VŠ knihu prof. Pavlednu budú mať. Ak sa s ňou dôkladne zoznámite, budete vedieť, čo máme od EÚ požadovať. Nebudem uvádzať ďalšie závažné fakty, ktoré naša SR, od 1/1/1969 mala predsedu vlády nie predsedu Zboru povereníkov, prekonávala a museli to riešiť najvyšší predstavitelia.


Teda aj takéto problémy čakajú nielen na najvyšších predstaviteľov štát, teraz volíme prezidenta a onedlho europoslancov, ale hlavne, aj na novinárov,  aby novinári vedeli dôkladne a vedecky argumentovať.

 S pozdravom

 

Prof. Ing. Mgr. Jaroslav Husár, CSc.

Bratislava, 8/3/2019


 

COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Hlboké oslávilo Hurbana

Rok 2017 bol v Matici slovenskej a v Trnavskom samosprávnom kraji rokom Hurbana.

Ekonomickí disidenti

Zvolil som si tému a teda aj nadpis, ktorý hovorí o tom, čo sa okolo nás deje. Nevieme ako konať, robiť, počínať si, a to nielen v ekonomickej oblasti. Máme tu problémy s Ukrajinou a horliví novimári v TV dávajú pánovi predsedovi vlády R. Ficovi otázky, čo urobíme s Ukrajinou. Nielen to, nedávno sme mali zmenu v osobe prezidnta  a tiež sme nepočuli, čo treba robiť a ako si počínať v ekonomike. Ale už Jean de La Fontaine sa v jeho Bájkách pozeral na život a ľudské chyby zhovievavo. V bájke Kôň a vlk je takéto poučenie:

Z osudov slovenských geografických názvov (18)

Význam geografických názvov a ich štandardizácia

Monetárna ilúzia

Takéto tvrdenie mi napadlo síce už dávnejšie, ale pritvrdil to fakt, keď ECB nedávno oznámila, že mesačne bude vtláčať do ekonomík EU nie 80 ale 60 mld. eur!

captcha 

 
Odber noviniek na stránke