Škoda, že toľko skvelých kuchárov sa dalo na ekonómiu.

Grécko! Hlavne po posledných voľbách v Grécku, keď sa predsedom vlády stal Tsipras ma napadol nadpis mojej úvahy. Ministri financií varili, varili a nič nám neponúkli. Nielen oni. Stretli sa aj predsedovia vlád a prezideti, teda summit EÚ. Mohli by sme sa spýtať prečo? Odpoveď by už nebola taká jednoduchá. Veľmi to vystihli Financial Times v roku 2007, keď na celej strane bola fotografia ekonóma A. Greenspana (guvernéra FEDu) a s nadpisom Manipulátor sveta. On preferoval ekonómiu ako vedu, ktorá nemá nič objasniť, nič nevyvrátiť a aj to ako každý návrh ponoriť do zakalených vôd spásy. Nádherne to totiž potvrdil svojou vetou v prítomnosti novinárov, keď povedal: „Ak ste správne porozumeli tomu, čo som práve povedal, keďže som sa vyjadril pomerne nejasne“.

 

Nerobí tak aj EÚ? Nechcem to rozoberať do hĺbky, ale musím spomenúť, že vznikla Spoločnosť uhlia a ocele, potom EHS a potom EÚ a potom menová únia. S akým zámerom? Nielen to. Začali manipulovať s menami; vniklo ECU ako európska menová jednotka, skladajúca sa z vážených priemerov mien (???) a Medzinárodný monetárny fond zaviedol SDR (special drawing rights) a nakoniec euro. Kto zaručoval, že sa zabezpečí to, čo medzinárodné finančné trhy zabezpečovali, a to trhové výmenné kurzy medzi menami (spomenutý vážený priemer)?

Občan si iste môže položiť otázky, kto sú vplyvní politici, kto sú vplyvní podnikatelia, kto sú vplyvní finančníci? A nakoniec, až by som si dovoli povedať trochu drasticky, a čo najbohatší ľudia planéty? Alebo je to v roku 1954 vzniknutý spolok Bilderberg? Už som neraz na Stálej konferencii písal o tom, ako prvý guvernér SNB prof. Karvaš vymedzil, čo má zabezpečiť veľký hospodársky priestor. EÚ nim iste je. Zabezpečuje, aby zdroje tohto priestoru sa optimálne využili v prospech blahobytu ľudí, ktorí na tom priestore žijú? Ale nemôžem nespomenúť dielo prof. J. Sojku Ekonomická dynamika, ktorý nazval podkapitolu 7.3 Federalizácia ekonomiky a jej vplyv na ekonomickú rovnováhu a v nej neprehliadnuteľný záver o ekonomike Slovenska: „Aby sme diferencovali pojmovo a obsahovo, označme pojmom agresívny ekonomický systém taký systém, ktorý je agresívny voči svojim podsystémom v tom zmysle, že podsystémy realizujú taký spôsob úhrady, prípadne rozdeľovania, pri ktorom technologicky vyspelejšie podsystémy neuhradzujú stratu technologicky menej vyspelým podsystémom, ktorá vznikla v dôsledku toho, že sa vzdali využitia svojich mobilných zdrojov“. Urobil ho vďaka modelu. Nemáme dnes agresívne ekonomické systémy? Slovenskí ekonómovia budovali kostru,  základ federácie v Česko-Slovensku a tak sme od 1. januára 1969 mali konečne predsedu vlády, nie predsedu zboru povereníkov. Významní slovenskí ekonómovia varili a ponúkli! Neboli slávni kuchári, ale ekonómovia. A neboli uzavretí v ovzduší slobody, o ktorej dnes toľko hovoríme, že z Bruselu si vraj nedáme diktovať. A ako sme zistil v spojení s Gréckom, prozreteľní ministri neponúkajú nijaké istoty. O nich sa nedá povedať, že úlohy nedotiahnu do konca? A tak Grékov čaká bieda prosperity, odveta za ľahostajnosť, nenásytné dobro z Bilderbergu, podoby odmietnutia. A či stratégia silnejšieho? Nie je náhodou dôležité pre ministrov financií, že Amancio Ortega, španielsky zakladateľ koncernu, ktorý vlastní aj módnu sieť Zara, je štvrtý najbohatší človek planéty a najbohatší Európan s majetkom vo výške 64,5  mld USD, čo je toľko ako HDP SR? Pomaly sa stáva hrdinstvom vidieť ekonomický svet takým akým je!

Prof. Ing. Mgr. Jaroslav Husár, CSc.

28/6/2015.

COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Utečenecká kríza spôsobí rozpad Európskej únie

Súkromná americká tajná služba Stratfor je presvedčená, že súčasná utečenecká kríza urýchli rozpad EÚ. Táto kríza vedie k masívnemu napätiu medzi štátmi EÚ

Môžem sa obesiť, vraví pacientka!

Ťažko chorí Slováci majú platiť STOVKY EUR za lieky.

OSN v týchto dňoch oficiálne schvaľuje text Globálneho paktu o utečencoch

Kľúčové slová Paktu – podpora masového presídľovania utečencov.

Lož hustne

Februárový úvodník samozrejme nemôže vynechať spomienku na „Vítězný únor 1948“, kedy sa vraj komunisti dostali k moci.

captcha 

 
Odber noviniek na stránke