Vdp. Marián Kuffa píše rakúskemu kancelárovi: Veľká Noc vo Viedni – „Prasa s krížom“

Vážený pán premiér, Sebastian Kurz rakúsky kancelár,

som farár zo Slovenska. Po revolúcii 1989 som mal následne v lete 1990 ako mladý horolezec vážny úraz v našich horách – v Tatrách.

Vo výške približne 2000 metrov sa so mnou v horolezeckej stene odtrhol kameň a zhruba po 20 metrovom páde ma zraneného zachytil lanom môj kamarát spolulezec na poslednej skobe. Šiesti horolezci – záchranári – ma 13 hodín znášali z hôr dole do okresnej nemocnice.

Z veľkej vďaky za záchranu som už vtedy, tam v nemocnici, prisľúbil Ježišovi, že mu zvyšok svojho života vrátim späť – a to posvätený. Sľúbil som, že sa budem venovať tým ľuďom, ktorí to budú najviac potrebovať. Následne som sa stal kňazom. Môj biskup mal pre túto moju túžbu veľké pochopenie. Podaroval mi na tento účel v Žakovciach jednu starú faru s priľahlými budovami a pozemkami. Dnes sa tu staráme v zrekonštruovaných a novopostavených budovách o vyše 300 klientov – o núdznych a trpiacich rôzneho druhu a o bezdomovcov.

Odvtedy sa tu už vyše 30 rokov snažíme všetci nažívať v jednom bratskom spoločenstve, v úcte a porozumení. S prosbou o pomoc k nám prišli za tie roky rozliční ľudia:
– z rôznych národností, ba aj svetadielov – Európa, Amerika, Afrika, Ázia
– z rôznych kultúr, s rozličným politickým presvedčením
– z rôznych náboženstiev – kresťania, židia, moslimovia, inoverci, ba aj neveriaci

– s rôznou sexuálnou orientáciou – heterosexuáli, gayovia, lesby, trans- a bisexuáli, ale aj prostitútky, pedofili, nekrofili, či zoofili

– s rôznymi závislosťami – narkomani, feťáci, alkoholici, gembleri, kriminálnici, či recidivisti
– s rôznou farbou pleti – bielou, čiernou, červenou, žltou.
Týchto všetkých ľudí – našich klientov – tu učíme v Kristovom Duchu žiť vo vzájomnej láske a tolerancii. Všetci sme deti Božie. Tolerujeme tu ľudí s často rozličnými, ale aj s protichodnými názormi. Nikoho preto nezosmiešňujeme a ani nevysmievame. Takto si to určite praje Ježiš, od ktorého sa to spoločne učíme aj my. Netolerujeme tu však u nikoho z nich žiadnu nenávisť, násilie, zlo v akejkoľvek podobe, ani ponižujúci výsmech, či znevažovanie iných. Teda všetko to, čo poškodzuje dobro a spolužitie iných ľudí. Toto je u nás podmienkou pobytu.

Aj keď som ja kresťan a vďaka Ježišovi takto dlhé roky konám, nikoho tu u nás
nepresviedčame o inom náboženstve, či svetonázore. Všetci sú v tomto u nás úplne slobodní. Nikomu u nás nedovolíme, aby sa inému vysmieval, alebo aby u nás akokoľvek niekto trpel pre svoje náboženské alebo iné presvedčenie, či svetonázor.

Preto sa nás, vážený pán kancelár, hlboko dotklo to, čo sme sa dozvedeli zo sociálnych sieti práve v tieto dni – počas Veľkej Noci – teda v čase našich najväčších kresťanských sviatkov.

Stalo sa to len pred pár dňami vo Viedni pred katedrálou sv. Štefana. Pozrite si to: https://vgt.at/presse/news/2021/news20210401mn.php/. Namiesto Ježiša tam s posmechom na verejnosti nesie kríž človek prezlečený za prasa a kráča po červenom koberci. Bezočivo a verejne takto potupuje práve toho Ježiša, vďaka ktorému my tu všetci dokážeme žiť v jednom bratskom spoločenstve, napriek svojej rôznorodosti a rozmanitosti.

Bez Ježišovej láskavej a tolerantnej náuky by sme sa tu možno všetci už pozabíjali. Ani tá najúprimnejšia ochrana zvierat nedovoľuje slušnému a rozumnému človeku, takto znevažovať Ježiša a ľudí s kresťanským presvedčením. Nazdávam sa, že takto to robia len primitívni, alebo zákerne zlomyseľní ľudia – a práve na Veľkú Noc? A tiež náhodou pred kresťanským kostolom?

Predstavte si, žeby títo „úprimní ochranári zvierat“ použili pri ochrane prasiat takto nejako podobne – dehonestujúco – nejaké posvätné úkony alebo symboly našich bratov moslimov v ich pôstnom mesiaci Ramadán. (Dúfam, že takú ďalšiu hlúposť nespravia!) Ako by to dopadlo? Nemáme tých nerozumných provokácii už dosť? Toto chceme? Len nečinne tolerovať to, čo nebuduje dobro medzi ľuďmi, ale ho v princípe napáda? Chceme tolerovať to, čo vyrába náboženskú alebo svetonázorovú nenávisť a nevraživosť? Zranilo to nie len naše spoločenstvo tu v Žakovciach, ale určite aj iných slušných a úprimných ľudí vo svete, ktorí chcú žiť tolerantne.

Vážený pán kancelár, s obdivom v televízii sledujeme aj Vaše, niektoré veľmi odvážne, ale aj veľmi potrebné kroky, ktoré konáte počas pandémie pre Váš národ. Z Činy sa rozšíril veľmi nebezpečný „zamaskovaný“ vírus Covid-19, ktorý po celom svete zraňuje a ubližuje mnohým ľuďom. Dôverujeme Vám, že nedovolíte, aby sa z Vášho národa, z nádhernej Viedne, začal šíriť do sveta oveľa horší a nebezpečnejší – tiež prefíkane zamaskovaný (?) – „nenávistný vírus“, ktorý zraňuje a ubližuje mnohým ľuďom omnoho viac.

Veď kresťanská kultúra (tu takto znevážená) formuje svojich veriacich tak, aby sa snažili byť čestnými a užitočnými občanmi svojho národa. Podpora takejto kultúry je pre národ zisk a jej zosmiešňovanie, či likvidácia stratou. Veríme Vám, vážený pán premier, že aj tentokrát zaujmete správny postoj, ktorý od Vás očakávajú všetci slušní a tolerantní ľudia vo svete. Nazdávame sa, že takáto „ochrana zvierat“ je nedôstojná a neprípustná.

Srdečne Vás pozývame na návštevu.
S úctou


Ing. Mgr. Marián Kuffa, Dr. hc.
Farár Žakovce

COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

RUSKO MENÍ PRAVIDLÁ HRY!

Rusko mení pravidlá na geopolitickej šachovnici a preberá iniciatívu do vlastných rúk. Definitívne sa tak udialo 17.decembra, keď boli USA a NATO odovzdané tzv. návrhy zmlúv o vzájomných bezpečnostných zárukách, v ktorých v podstate Rusko požaduje vrátiť situáciu vo svete ohľadom rozširovania a aktivít NATO do roku 1997.

Finančné zdroje Slovenskej republiky na vybudovanie „Moderného Slovenska“

V príspevku je cieľom uviesť problematiku, respektíve mechanizmus využívania finančných zdrojov, ktoré majú členské štáty k dispozícii z Európskej únie, z pohľadu Slovenska.

17. november – zápas za slobodu pokračuje

ĽS Naše Slovensko poslala do RTVS predžalobnú výzvu kvôli cenzúre.