Otvorený list podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva

Vážený pán podpredseda vlády a minister hospodárstva,

dovoľujem si obrátiť sa na Vás v spojitosti s tvorbou hospodárskej politiky. Musí byť založená na ekonomickej vede, na jej nástrojoch a to input/output analýze, ekonometrii a aspoň lineárneho programovania. Predovšetkým treba využiť I/O tabuľku, keďže ju zostavujeme, ako aj iné krajiny EÚ, podľa metodiky Eurostatu. Prvý kvadrant našej obsahuje 59 odvetví, teda je pomerne veľká. Má aj kvadrant II a kvadrant III, kde sú ďaľšie ekonomické veličiny. Jej podstatu Vám  ukážem na tejto fiktívnej ekonomike:

Inputy/outputy

poľnohosp.

priemysel

služby

fin. spotreba

output

poľnohospodárstvo

80

160

0

160

400

priemysel

40

40

20

300

400

služby

0

40

10

50

100

práca

60

100

80

10

250

 

Vidíme, že poľnohospodárstvo dodalo výrobu sebe (80 jednotiek), priemyslu (160 jednotiek) a službám nedodalo (hodnota je nula). Do finálne spotreby dodalo 160 jednotiek a jeho output spolu bol 400 jednotiek. Analogicky ostatné odvetvia. Teda môžeme napísať, že output poľnohospodárstva = f(80,40,0,60). Nepoznáme funkciu f. Leontiev, nositeľ Nobelovej ceny ju  navrhol , a to pomocou  technických koeficientov. Získame ich tak, že hodnoty každého stĺpca vydelíme hodnotou outputu príslušného odvetvia. Vidíme ich tu:

Inputy/outputy

Poľnohosp.

priemysel

služby

fin. spotreba

output

poľnohospodárstvo

0.2

0.4

0

160

400

priemysel

0,1

0.1

0,2

300

400

služby

0

0.1

0.1

50

100

práca

0,15

0,25

0,8

10

250

 

Nevydelil som finálnu spotrebu a output. Prvé tri riadky a prvé tri stĺpce voláme matica A. Koeficienty majú veľký význam. Konkrétne, poľnohospodárstvo potrebuje na 1 euro outputu 0,2 eura zo svojej produkcie, 0,1 z produkcie priemyslu a 0 eur z odvetvia služby. Ak by vláda plánovala inú skladbu finálnej spotreby, napr 162, 296 a 52 jednotiek (nie iba bezvýznamné HDP), Leontiev odvodil na výpočet tento matematický vzťah: X = (I – A)-1Y, kde Y je finálny dopyt, ktorý žiada output ekonomiky X, teda vektor veľkostí ponuky podľa odvetví. Prvý stĺpec matice (I – A)-1 indikuje hodnotu outputu každého odvetvia ekonomiky na výrobu jednej jednotky poľnohospodárskej produkcie určenej na finálnu produkciu. A práve tieto výsledky, pán podpredseda, sú nevyhnutnou informáciou pre tvorbu hospodárskej politiky vlády. Opäť nám pomôže matematika, iba úvaha rozumu nám nepostačí, tá musí byť podporená,  zásobená informáciami. Totiž v druhej tabuľke v poslednom riadku vidíme, že potreba práce na 1 euro outputu poľnohospodárstva  je 0,15 eura, na euro outputu  priemyslu potrebujeme 0,25 eura a na output služieb potrebujeme práce v hodnote 0,8 eura. Ak si prvky inverznej matice označíme ako cij, môžeme získať veľmi významné ekonomické informácie o ekonomike. Označme si priame požiadavky práce ako vektor l = ( l1, l2, l3) a ak zložky tohto vektora vynásobíme zložkami prvého stĺpca inverznej matice, teda l1c11 + l2c21 + l3c31, potom  hodnota tohto výrazu predstavuje celkovú potrebu práce na jednotku finálneho dopytu odvetvia 1, teda poľnohospodárstva. Analogický výpočet môžeme urobiť za odvetvie 2  aj za odvetvie 3. Avšak každé odvetvie používa nielen prácu, ale aj kapitál a aj pôdu. A tak za ekonomiku máme vektory k = (k1,k2,k3) aj vektor pre pôdu u = (u1, u2, u3). Získali sme maticu koeficientov týchto troch zdrojov ekonomiky – práce, kapitálu a pôdy. Označme ju ako S. Vynásobením tejto matice a inverznej matice získame veľkú množinu informácií, teda získame S(I –A)-1 = F o danej ekonomike. Veľmi dobrý „ekonomický mikroskop“, ktorý nám dovoľuje získať odpovede na principiálne otázky o fungovaní ekonomiky, o jej možnom optimálnom fungovaní. Matica F je základom ekonomickej analýzy aj prognózy, napr. aj o tom, čo sa stane, ak v dôsledku koronavírusu sme nemohli zamestnať v poľnohospodárstve všetkých  60 pracovníkov, či ak sme v službách nemohli zamestnať všetkých 80 pracovníkov.
Naša vláda a NBS hovorili o akomsi poklese HDP najskôr o tri a potom o jeho desaťpercentnom poklese, oni hovorili prepade. Ale to je ozaj iba čísi výmysel. Matematické riešenie nám môže dať iba tento model, ktorý som opísal. To nám dovoľuje ekonomická veda, jej nástroje. Iba ich, pán podpredseda, niekto musí ovládať. Vedecké metódy ekonómie sú jadrom rozhodovania o fungovaní ekonomiky o jej usmerňovaní, aj v časoch nepriaznivých ekonomických podmienok.

O uvedenej metóde riadenia a usmerňovanie fungovania ekonomiky píšem v mojich skriptách a aj v mojom diele Aj ekonómia je veda. Budem rád, ak si ju kúpite. Majú ju v Panta Rhei.

Ak požadujeme, aby adept na šoféra skladal skúšky z vyhlášky a aj techniky ovládania vozidla, musíme žiadať, aby predseda vlády, minister financií a minister hospodárstva skladali pred komisiou skúšky z makroekonómie a ekonometrických metód.

 

S pozdravom

 

Prof. Ing. Mgr. J. Husár, CSc.

Bratislava, 27/7/2020


 

COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Najvyšší ústavní činitelia „nevedia“ ako zrušiť Istanbulský dohovor

Harabin im vysvetlil čo majú robiť. Otázne je, či to chcú pochopiť, alebo hrať ďalej na občana divadlo.

Väznenie hrozilo aj za zaspievanie pesničky

Represie počas prvej ČSR proti Slovákom prinášali aj krviprelievanie. Košice sa 9. až 11. októbra stali miestom konania odborného seminára na tému, akej sa spoločnosť takmer nevenuje.

V čom je nespravodlivá dnešná doba?

V ekonomike v mnohom. Každý začiatok je ťažký a takým bol aj náš začiatok po roku 1989. Mnoho ľudí sa uplo na heslá, ktoré hlásali Milan Kňažko, či Ján Budaj. Nepoznali ekonomický zákon pohybu modernej spoločnosti. Ten sa nedá odhlasovať ani oddekrétovať. A tak sme zažili a zažívame, obrazne povedané, pôrodné bolesti.

Slovutní ekonomickí alchymisti

Začal sa nový rok, rok 2021. Zaslúži si zamyslenie. Rok 2020 sa skončil tak, ako hádam nikto nečakal. Smútkom.

 
Odber noviniek na stránke