Štát je zlý hospodár

Verím, že si čitateľ tieto slová pamätá. Bolo to čase, keď sa ministrom financií stal I. Mikloš a jeho poradcom R. Sulík. Počúvali sme to skoro denne.

A dnes, ako vidíme, všetci, myslím súkromný sektor chceli kapitalizmus, chceli súkromne podnikať, ale, ako sa ukazuje, so
socialistickými výhodami. To predsa nejde. Štát nie je dojná krava. Kapitalisti sa obracajú na štát. Napíšem to aj inak; kapitalisti vôbec neveria v kapitalizmus. Veria v socializmus pre bohatých. Chcú mať istotu, že vláda sa postará o nich, a ostatní si to nevšimnú. To je dnešná realita.

Avšak je tu totiž aj druhá strana mince, kapitalizmu: strata zamestnania, ťažké predvídanie zisku, prehĺbenie nerovností, ba aj veľké trieštenie spoločnosti, či, že sa pracuje oveľa viac a čoraz menej času zostáva ľuďom na osobné aktivity, rodinu, deti. Aby si čitateľ lepšie uvedomil dnešné rozdávanie z rozpočtu vlády, ktorý má jasne definované aj príjmy
aj výdavky, uvediem agregovaný účet príjmov a výdavkov vlády:Vzniká otázka: ako si súkromný vlastníci, veľkokapitalisti ( v liste p. ministrovi hospodárstva Sulíkovi som uviedol majetok najbohatších 10 Slovákov) plnili úlohy na pravej strane účtu – ako platili dane zo zisku? Ako platili nepriame dane? Ako platili príspevky na sociálne poistenie? Ako môže teraz byť štát dojnou kravou, keď si boháči odkladali peniaze na Belize, či na Cypre, v daňových rajoch? Nie je to dnes úmyselná bieda prosperity?

O tom ako sa správa súkromný kapitál uvediem niekoľko viet z nedávnej minulosti. V septembri 2008 bol svet svedkom bezprecedentného útoku na finančnú štruktúru, ktorú považoval celý Západ predchádzajúcich 50 rokov za samozrejmú. Celý systém sa po mnohých otrasoch ocitol v troskách. Zdalo sa, že každý deň prinášal novú katastrofu. Počas púhych troch týždňov sa v roku 2008 zrútil skalný stúpenec amerického bankovníctva, Lehman Brothers; poprední americkí poskytovatelia hypoték, Fannie Mae a Frederic Mac, boli zoštátnení; AIG, najväčší svetový poisťovateľ, padol na kolená a samotná jeho existencia bola spochybnená (na záchranu dostala spoločnosť od americkej vlády 85 mld. dolárov). Ale pozrime si aj finančnú kolísku Anglicko. V roku 2009 činila finančná výpomoc bankovým obrom Lloyds TSB a Royal Bank of Scotland viac ako 1,4 biliónov dolárov (850 miliárd libier). Kvôli tomu všetkému sa miliardy na burzách presunuli z New Yorku do Londýna,

Reykjaviku a väčšiny miest medzi nimi, čo ohrozilo príjmy a úspory miliónov ľudí. Toto sú jasné, žiarivé dôkazy nerešpektovania zákona obehu peňazí, ktorému už Koperník venoval veľkú pozornosť. Kapitalizmus zlyhal hlavne v morálke, o ktorej A. Smith napísal skôr knihu ako o ekonómii. Luca Paciolli nám už v roku 1476 dal podvojné účtovníctvo, nectilo sa. Scott Sulivan, vysoko rešpektovaný finančník nastúpil do WorldComu v roku 1992 a pomohol ho urobiť jedným z najväčších svetových gigantov v oblasti telekomunikácií. V poslednom roku jeho služby v podniku Sulivanov plat bol 700 000 USD a jeho bonus (v tzv. stock options) bol 10 miliónov USD (Forbes uverejňuje 100 najbohatších ľudí sveta, miliardárov). Po 10 rokoch práce v podniku bol Sulivan vyhodený z práce a zavretý, lebo falšoval účtovníctvo nafúknutím účtovného zisku o 4 bilióny USD a nafúknutím jeho vlastného bonusu. Krátko po týchto udalostiach WorldCom skrachoval. Tento bankrot mal za následok vyhodenie z práce až 17 000 ľudí. Toto jasne dokazuje, že kapitalistický princíp uspokojenie vlastného záujmu vedie ľudí, aby porušovali zákony. Pre nich nemá hodnotu spoločenský záujem.

V každom prípade zničujúca až militantná ideológia súčasného globalizmu, ako aj vláda veľkých a najväčších peňazí, nie sú v zhode so záujmami radových občanov, a preto by nemali vyznieť ako posledné slovo histórie našich čias. A naši politici by si mali uvedomiť, že iba pred pár rokmi hanobili štát a teraz ho vyciciavajú. Aristokrati s rentou. Spamätajte sa. Majetok, ktorý ste odkúpili od štátu za korunu, predajte štátu za euro, aj tak získate viac, a to 30,1260 Sk.Prof. J. Husár
Bratislava, 1/5/2020.


COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Nádeje a riziká

Milujem svoj malý národ, o tom nech nikto nepochybuje. Milovať vie iba ten, kto sa narodil milujúcej matke.

Vyhlásenie Panslovanskej únie k návrhu na uzákonenie 28. októbra za štátny sviatok

V tomto roku (2018) uplynie 100 rokov od prijatia zákona č. 11/1918 Zb. o zriadení samostatného štátu československého.

V prvej línii 15.09.2015 Utečenci a geopolitika

 Utečenci a geopolitika - hosť: Peter Marman - univerzitný psychológ

Ekonomické dôsledky summitu

Bratislavský summit ma presvedčil, že nikto, kto chce získať predstavu o tom, ako politické kroky a prístupy ovplyvňujú chod hospodárstva a aké opatrenia treba zvoliť, sa nemôže vyhnúť štúdiu národohospodárskych vied.

 
Odber noviniek na stránke