Ekonomické hromy bijú

... lebo trblietavou prázdnou nádherou sa dajú nazvať povrchné sľuby strán, ktoré kandidujú do parlamentu; hlavne ich ekonomická časť.

Vzdelaný ekonóm musí vidieť v programoch iba kĺzanie po povrchu problémov, či lepšie povedané, programy nezanechajú stopu na riešeniach reálnych ekonomických problémov Slovenska. Skáču po povrchu a nezanechávajú stopu tak ako ju nenechá vodná blcha na vode. Aby som bol konkrétnejší, čitateľ sa mohol dočítať, že česká firma Lasvit sa môže pochváliť výrobou nádherného draka – tradičného výjavu z čínskej mytológie. Majiteľ podniku L. Jakmič povedal, že „tento projekt je tým najväčším, čo sme kedy vyrobili. Posunuli sme vďaka nemu hranice toho, čo je možné zo skla a kovu vytvoriť. V tomto projekte sme museli spojiť dve tradičné remeslá, sklárstvo a kováčstvo. Využili smer hlboké znalosti z oboch odborov a výsledok obohatili o najmodernejšie technológie“. Takýto klenot, formulovanie ako má fungovať ekonomika, cenné dielo by mala ponúknuť aj dnešná ekonomická veda, ktorá je na okraji záujmu strán a tak sú objektívne ohraničené ich riešenia. Hoc v ekonómii máme analógiu, matematickou podobou, Ohmovho zákona, ktorý hovorí, že napätie = intenzita x odpor , v ekonomike máme zákon kolobehu peňazí, ktorý hovorí, že masa peňazí = peňažný multiplikátor x monetárna báza. Tento vzácny klenot ekonómie nie je stredobodom záujmu dnešných ekonomických programov strán aj napriek tomu, že je príčinou našich problémov. Neuvedomujú si, ba nemajú poznatky ako ho treba modifikovať, veď sa zmenil ekonomický svet vďaka rozvoju technológií, teda nástupom IT technológií. Už vo viacerých príspevkoch som sa usiloval čitateľovi ukázať hlavné ekonomické poslanie ekonómie tak, že som sa snažil priblížiť ľuďom bohatstvo a rozmanitosť ekonomickej vedy práve zato, aby vedel, čo má požadovať od politikov, lepší ekonomický život.

Programy strán sú ako tanec v dedinskej krčme. Improvizácia voľných fantázií, lebo nevedia čo je ekonomická veda, ako náročné získanie poznatkov potrebných pre život; strany sa vyhýbajú teórii. Ekonómia by sa mala stať
vítanou radkyňou tvorcom hospodárskej politiky. Zákon obehu peňazí je jadrom toho, že ekonomiky krajín EÚ trpia neduhmi. Nedávno bol v SME nadpis „Kažimír ide hromadne prepúšťať“ (žeby hlava Medúzy?). Kažimír prehlásil, že chce banku zefektívniť! „Začali sme práce na personálnom a procesnom audite, aby sme nadobudli vlastné presvedčenie o tom, že nastavenie organizácie je namieste“, povedal Kažimír v rozhovore pre Denník N. Možno, že je audit hlavný, ale reálne hlavný je iný problém. Budem o ňom nižšie hovoriť. Najskôr však musím spomenúť aj fungovanie iných centrálnych bánk v Európe. Možno to čitateľ už dostal na mail. Aj Deutsche Bank (DB), ako NBS, prepúšťa tisícky zamestnancov. Iba nedávno DB na vianočnú oslavu zamestnancov DB pozvala Robbie Wiliamsa aj Spice Girl. A tento rok Christian Swing dokonca zrušil kávu a koláč pre dôchodcov na vianočnom večierku. A ako hlavný dôvod sa uvádza, že vláda USA chce 14 biliónov USD a to ako pokutu od DB, ktorá má už veľké dlhy (deep in debt). „Majú gigantický dlh – sú zúfalý z nedostatku peňazí. Budú sa ich snažiť získať kde len môžu“, povedal Jim Rogers, známy finančný analytik. Taliansky súd udelil 13 bankárom Deutche Bank, japonskej Nomury a talianskej Monte dei Paschi až 7,5 roku väzby za obchody s finančnými derivátmi, za chybné účtovníctvo a trhové manipulácie. Čitateľ si možno v maili všimol aj o aké finančné čiastky išlo. Nie o tom chcem hovoriť.

Hlavný problém
ako slovenskej ekonomiky tak aj ekonomík krajín EÚ je v tom, že sa nerešpektujú hlboké poznatky ekonómie; píšem o tom u viac ako 10 rokov. Nemôžem nepovedať, že NBS od jej vzniku nekládla dôraz na ekonomický zákon kolobehu (keď ešte mohla, dnes je pobočkou), ktorý ona mala ustrážiť. Nielen ona. Predovšetkým ECB, teda európska centrálna banka, ktorá pod vedením Draghiho vtláčala (nakupovala cenné papiere, zvyšovala infláciu) počas niekoľkých rokov do obehu mesačne skoro toľko eur ako je ročná hodnota nášho HDP. Dnes žneme úrodu. Ekonomické hromy bijú. Čitateľovi aspoň v krátkosti ukážem, kde vznikajú ekonomické hromy. Zákon kolobehu peňazí v tvare MV = PY už neplatí viac ako 100 rokov. Zmena fungovania ekonomického sveta po prvej a po druhej svetovej vojne si vynútila tento zákon obohatiť, spresniť predovšetkým vďaka ekonomickým zmenám. Hlavne vďaka velikánov Keynesovi ekonomické poznatky ho vyjadrujú v tejto podobe: Hlboký poznatok. Vzťah je odvodený v mojom diele Aplikovaná makroekonómia. Aby ho čitateľ ľahšie vnímal, a chápal moje úsilie pomôžem si príkladom z mojej knihy; nech máme vzorcom požadované takéto hodnoty premenných, ktoré by si čitateľ mal uvedomiť, kde sa vo vzťahu nachádzajú (ešte sme mali Sk).

rD = koeficient povinných minimálnych rezerv = 0,10

CU = obeživo (peniaze v obehu) = 200 mld. Sk

D = vklady = 400 mld. Sk

ER = prebytočné rezervy = 0,4 mld. Sk

M = ponuka peňazí (M1 = CU + D) = 600 mld. Sk

Toto sú ekonomické veličiny, ktoré musí ustrážiť NBS, Deutche Bank, či ECB a nie zavádzať záporné úrokové miery, či odborne depozitnú sadzbu, ktorá je bázou pre obchodné banky. Inak ide ekonomika do záhuby, ako sme to vyššie videli. Po ich dosadení zistíme, že peňažný multiplikátor Teda
každé euro, ktoré NBS pustí do kolobehu v konečnom dôsledku znamená 2,50 eura. Čiže obrovský nárast a to bez, ozaj bez akéhokoľvek zasahovania NBS; je to dôsledok multiplikátora.

Tento zákon určuje hranice toho, čo je možné a čo je nutné s ekonomikou urobiť. Vyjadruje podstatu zložitého ekonomického pohybu. Ako vidíme, využíva znalosti dvoch tradičných disciplín ekonómie (vzťahy veličín) a matematiky. Týmito tvrdeniami sa chcem dostať k tomu, že ECB, teda európska centrálna banka pod vedením Draghiho púšťala do obehu mesačne skoro toľko eur ako je ročná hodnota nášho HDP. Prečo? Dnes žneme úrodu.

Ekonómovia strán nám neponúkajú
ekonomický zákon pohybu modernej spoločnosti, na obrazovkách TV nám núkajú nechutné ohováračky. V tom sú majstri. A v koľkých voľbách to už urobili? Nevedia ako riadiť ekonomiku tak, aby už 30 rokov nemala deficit štátneho rozpočtu, nevedia ako skrátiť, ba aspoň zmierniť pôrodné bolesti. Nastolili triedne vzťahy a záujmy, ktoré splodili korupciu nevídaných rozmerov. Taká je „duchovná kvintesencia“ programov, ktorá sa neopiera o bohatstvo, hlboké poznatky ekonomickej vedy. Ekonómovia sa zaujímajú o aktuálne politické otázky a študujú chod ekonomiky, hospodárstva, aby mohli navrhovať lepšiu hospodársku politiku. Dnes nám ponúkajú trblietavú nádheru prázdna. Trápi ma nielen dnešný rozvoj kapitalizmu, ale aj nedostatok jeho rozvoja. Nemáme zastaralé spoločenské a politické pomery? Perseus potreboval čiapku, ktorá ho robila neviditeľným, aby mohol prenasledovať obludy. Naše strany si sťahujú čiapku hlboko na oči a uši, aby mohli zaprieť existenciu oblúd. U nich ešte nehrmí.

Prof. J. Husár

24/2/2020

COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

ĽS Naše Slovensko zriadila charitatívny dom v Košickom kraji

Na Slovensku je stále priveľa ľudí, ktorí sa do chudoby prepadli nie svojou vinou.

Očakávame tlačovú konferenciu po mimoriadnom zasadnutí vlády - naživo

Nové opatrenia vlády budú reagovať na zhoršujú sa situáciu - pribúdajú nakazení občania

ODVÁŽNA SNS

Súhlasíte s odmietnutím 105 miliónov dolárov (93 miliónov eur) od USA na obnovu letísk Malacky-Kuchyňa a Sliač, pretože SNS má podozrenie, že prijatím finančných prostriedkov sa SR zaviaže vybudovať americké vojenské základne na našom území?

Čo čakať od politikov

Ako človek, ktorého údelom sa stala ekonomická veda, nemôžem nezačať tým, že dnes zvlášť potrebujeme poznatky ekonomickej vedy, hlavne ich nutné rešpektovanie.

captcha 

 
Odber noviniek na stránke