Vyznanie kandidátky Ing. Magdalény Sulanovej

View Comments
Chcem vyvrátiť všeobecný názor radových znechutených občanov.

Mnohí predpokladajú že motívom záujmu vstúpiť do politiky a kandidovať do parlamentu vo väčšine prípadov záujemcov sú len peniaze a moc a že charakterní ľudia do politiky nevstupujú (a potom tam ani nemôžu byť), prijala som preto ponuku kandidovať v tohtoročných voľbách do parlamentu, aj s cieľom:Zároveň usilovať o:


a o ďalšie samostatné, alebo prelínajúce sa oblasti života slovenskej spoločnosti.


Ing. Magdaléna Sulanová