Vyznanie kandidátky Ing. Magdalény Sulanovej

Chcem vyvrátiť všeobecný názor radových znechutených občanov.

Mnohí predpokladajú že motívom záujmu vstúpiť do politiky a kandidovať do parlamentu vo väčšine prípadov záujemcov sú len peniaze a moc a že charakterní ľudia do politiky nevstupujú (a potom tam ani nemôžu byť), prijala som preto ponuku kandidovať v tohtoročných voľbách do parlamentu, aj s cieľom:

  •  posilniť skupinu tých poslancov, ktorí chcú slúžiť občanom SR a presadzovať ich záujmy v parlamente.


Zároveň usilovať o:

  •  ochranu rodiny, slovenskej identity, slovenskej štátnosti a štátnych záujmov Slovenskej republiky (nie „tejto krajiny“)
  •  rast životnej úrovne občanov SR
  •  zachovanie kresťanského charakteru nášho štátu v duchu cyrilometodských tradícií
  •  zastavenie rozvratu rodiny a štátu gender ideológiou
  •  odstránenie korupcie z hospodárskeho a spoločenského života
  •  ochranu prírodného bohatstva Slovenska, aktuálne najmä lesov

a o ďalšie samostatné, alebo prelínajúce sa oblasti života slovenskej spoločnosti.


Ing. Magdaléna Sulanová

COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Z osudov slovenských geografických názvov (9)

Príbeh geografických názvov so slovným základom boj-

Slovanstvo a svet súčasnosti

V súvislosti s práve končiacim sa Rokom Ľudovíta Štúra sa vynára otázka, či a do akej miery sa Štúrov politický závet Slovanstvo a svet budúcnosti naplnil, resp. či a do akej miery bola jeho vízia reálna.

Vladimír Mečiar po 30 rokoch Nežnej revolúcie. Ako ďalej Slovensko?

V máji 2019 sa v Bratislave uskutočnilo verejné vystúpenie bývalého trojnásobného predsedu vlády SR Vladimíra Mečiara.

captcha 

 
Odber noviniek na stránke