Kvóty na migrantov sa vracajú ako bumerang

Nemecko navrhlo nový systém prerozdeľovania utečencov a vnucuje ho.


Mínové pole európskych politík predstavuje úsilie o nájdenie riešenia dôsledkov  masívnych migračných vĺn z Afriky a z Blízkeho a zo Stredného východu. Spolu s ním modifikovaný návrat k povinným kvótam. Na rokovacie stoly čelných predstaviteľov Európskej únie, ale aj diplomatov a zástupcov jednotlivých členských štátov sa dostal dokument, ktorý v mnohom predznamenáva to, čo nie je vylúčené ‒ aspoň z pohľadu navrhovateľov v Berlíne. Obnovenie diskusie o kvótach s upozornením  že nielen dobrovoľných.

ODMIETAVÉ REAKCIE

Ozývajú sa už aj reakcie, napríklad z Budapešti a z Prahy. Český minister vnútra Jan Hamáček doslova povedal:  „Pre Česko je akákoľvek diskusia o kvótach neprijateľná.“ Nielen podobne razantná, ale prakticky nijaká reakcia nezaznela v tejto súvislosti zo Slovenska.

Taliansko a Grécko, v poslednom čase aj Turecko doslova hrozia Únii, že migrantov masovo pustia ďalej do Európy. Ak nedostanú to či tamto. Možno to vnímať ako vydieranie, ale aj ako snahu vymôcť si riešenie od Bruselu, ktoré už niekoľko rokov absentuje. A odpoveď na tlaky nárazníkových krajín sa vracajú v starej známej neprijateľnej podobe. V podobe povinných kvót.

Nemecký minister vnútra Horst Seehofer vrátil do obehu dokument s drobnými inováciami v tom, že ho nazval „podkladom na zamyslenie“ a podľa zdrojov z Bruselu ho rozoslal členským krajinám Európskej únie. Je prinajmenej zvláštne, že na Slovensku sa to „vybavilo“ záhadným mlčaním a súbežne ‒ neinformovaním. To, že sa dokument dostal k predstaviteľom všetkých členských krajín EÚ, potvrdil v Bruseli renomovaný titul Politico.

■ ZNEPOKOJIVÉ SIGNÁLY

Dokument, ktorý Nemci označujú ako neoficiálny, znovu otvára spornú a pre Slovensko neprijateľnú otázku automatického prerozdeľovania žiadateľov o azyl na území EÚ. Podľa návrhu by mali byť migranti už po prvej kontrole na vonkajšej hranici EÚ rozdeľovaní do jednotlivých členských krajín. Až tie by potom vybavovali všetky procedúry súvisiace s prípadným azylom. Na druhej strane ‒ všeobecná (dostupná) reakcia zoskupenia V4 je jednoznačne odmietavá. Potvrdila ju česká diplomacia: „Text síce jasne o kvótach nehovorí, ale systém kvót signalizuje. Pre Českú republiku je akýkoľvek systém kvót neprijateľný, dokonca  ani len pripustenie diskusie o ňom. Túto pozíciu koordinujeme v rámci Vyšehradskej štvorky, ale aj s ďalšími štátmi, ktoré majú podobný názor,“ povedal minister Hamáček.

Nemci poukazujú na zimu, na to, že utečenci ju nemusia prežiť. Žiadajú posúdiť dokument v horizonte niekoľkých týždňov. Druhým dychom však požadujú akceptáciu dokumentu ako „trvalej smernice“, teda nielen pre zimné obdobie. Čiže, inak povedané, navrhujú trvalý mechanizmus prerozdeľovania kvót, čo v podstate z pohľadu migrantov takmer automaticky znamená, že ak sa dostavia na územie Únie, azyl dostanú. Existuje už aj akýsi kľúč na prideľovanie kvót ‒ výška HDP a počet obyvateľov krajiny.

■ MALÁ VEĽKÁ DOHODA

Tlaky  migračných vĺn sa znižujú. Na druhej strane ‒ do pohybu sa v reálne krátkom čase môže dať až sedemdesiat miliónov ľudí. Polovica z toho počtu sú deti. To sú odhady OSN. V súčasnosti migrantov prijímajú Nemecko, Taliansko, Malta a Francúzsko. To sú štáty takzvanej „malej dohody“, ktorá vznikla ešte v septembri. Nemecko však zrejme usúdilo, že jedna strana mince je prijať migrantov, ale tá druhá postarať sa o nich. A tu už prichádza na rad návrh kvót. Povinných. Alebo ‒ povinne dobrovoľných, čo je absolútne to isté. Dokonca sa ozývajú hlasy, ktoré žiadajú znovu o to, čo je takmer evergrínom ‒ podmieniť prijatie kvót čerpaním prostriedkov z fondov Európskej únie. No, ide vlastne o kultivované vydieranie.

Ak sa doteraz nezmenilo, o čom nevieme, tak môžeme vychádzať iba z relatívne „najčerstvejšieho“ vyhlásenia ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, pochádzajúceho ešte z mája minulého roku: „Európska únia spravila hrubú chybu v roku 2015, keď zvolila politiku: otvorme dvere, otvorme náruč a všetci sú vítaní. Výsledkom je vlastne ten opačný extrém, ľudia sa o migrácii odmietajú baviť.“ Minister Lajčák považuje toto rozhodnutie za nerozumné, naivné a nepremyslené, čo našej krajine v konečnom dôsledku aj ublížilo.

 Štefan ZLATOŠ – Foto: zdroj internetzdroj: https://snn.sk/news/kvoty-na-migrantov-sa-vracaju-ako-bumerang/
ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Hospodárske postavenie Slovenska v Česko-Slovensku

Poznámka na úvod

V celom texte používame pre pomenovanie spoločného štátu Slovákov a Čechov pomlčku (spojovník): Česko-Slovensko, Česko-Slovenská republika,

Demografická samovražda Európy?

V 14. storočí zastihla Európu morová katastrofa, ktorá vyhubila viac než tretinu obyvateľstva. Mnohé mestá ako Paríž, Benátky, Hamburg boli viac než spolovice vyľudnené.

Prichádzajú sľuby

Čitateľ sa už mohol zoznámiť s prioritami politických strán, s ktorými idú do volieb. Prezrel som  si ich aj ja. A budem veľmi otvorený a nemôžem nenapísať, že väčší galimatiáš som nečítal.

Naše vzdelávacie tradície

Veľmi staré sú naše vzdelávacie tradície. Koncertom na Bratislavskom hrade 13. júna 2017 si Štátny pedagogický ústav pripomenul 70. výročie svojho vzniku.

 
Odber noviniek na stránke

captcha