Budú rovnocenné podmienky v EÚ?

Máme po voľbách aj do europarlamentu a aj po voľbách prezidenta našej republiky. Počuli sme veľa sľubov. Formujúci sa parlament a podobne formujúci sa tím spolupracovníkov novej prezidentky by mali ovplyvniť spoločenský a ekonomický vývoj SR a EÚ. Objektívne už dávno nadobudol viacnárodný rozmer.


V minulých rokoch EÚ riešila celý komplex problémov, viac, či menej úspešne. Nie úplne úspešne problémy v ekonomike aj zato, že nám chýbala ekonomická teória. Ekonomické prostredie, vecná podstata ekonomiky EÚ má veľa medzinárodných a aj medzioblastných rozdielov, Nemecko nemá Vysoké Tatry. Pri budúcom ekonomickom rozvoji ich treba mať na zreteli. A to nielen rýdzo ekonomické hľadiská, vyúsťujúce aj do národnostných problémov (Katalánsko, Taliansko). Negovanie tejto pravdy – nech už je dôvod akýkoľvek – od nedocenenia, bagatelizovania problému až po jednostranné preexponovávanie, môže mať vážne následky pre celú sféru spoločenských a ekonomických vzťahov EÚ. Totiž EÚ nie je štátom a teda nemôže byť členom OSN. A toto je významný fakt, ovplyvňujúci aj ekonomiku.
Národnopolitickým problémom spoločenského vývoja EÚ v našich podmienkach, v konkrétnom prípade SR najmä ekonomického vývoja (jednostranná orientácia na automobilový priemysel a nedocenenie významu odvetvia poľnohospodárstva), treba venovať sústavnú pozornosť; ba vedecky skúmať všetky stránky ekonomiky, využívať poznatky aj viacerých spoločenských vied. Na nich a na overených praktických minulých skúsenostiach navrhovať opatrenia v danej oblasti, bez zbytočného vzájomného podozrievania, tezaurovania akoby vybraných problémov, o ktorých sa nemá diskutovať, ktoré sa nemajú verejnosti sprístupniť (boj o predsedu EK), bez tabuizovania niektorých stránok problematiky, teda bez všetkého, čo bráni poznávať a formulovať objektívnu pravdu. To všetko čaká nových poslancov EP a aj našu novú prezidentku a jej poradcov. EÚ nám dodnes neponúkla teóriu riešenia národnostnej otázky, hoc má 28 štátov. Ale neponúkla nám ani ekonomickú teóriu a schvaľuje svoj rozpočet, ba rozpočty štátov! Riadi sa teóriou Keynesa, ktorý napísal svoje dielo v roku 1936? Nič sa odvtedy nezmenilo? A čo globalizácia?

Ekonómovia EÚ si predovšetkým musia uvedomiť, že nám chýba teoretické zdôvodnenie a rozpracovanie vývoja podmienok realizácie pracovnej sily jednotlivých národov a národností v danom štáte a ekonomickom priestore EÚ, čo nie je štátny útvar. Tá teória musí vymedziť miesto ekonomických činiteľov, jeho váhu, v sústave, v systéme činiteľov, determinujúcich vývoj až národnostných vzťahov (napr. aj Slovensko a Maďarsko – problémy s postavením sochy Ľ. Štúrovi), ba hlavne obsahové a metodické otázky medzinárodného a medziioblastného vývoja (napr. Bavorsko a bratislavský kraj), osobitne so zreteľom na medzioblastné vyrovnávanie, o ktorom EÚ neustále hovorí. Ale teória musí definovať aj pôsobenie sústavy ekonomického riadenia krajín EÚ. Máme predsa EK, ER, europarlament a Radu EÚ. Menovite musí ísť o riadenie ekonomík krajín EÚ, veď predsa EÚ rozdeľuje eurofondy a naša vláda chodí po okresoch s akčnými plánmi! Vie jednoznačne určiť stupeň ekonomického rozvoja okresu? Predsa HDP je peňažný a tým bezobsažný ukazovateľ, nevidieť z neho, že okolo Levíc sa netiahne autostráda; ten nehovorí aký je či má byť obsah medzioblastného vývoja v SR, v jednotlivých jej okresoch. Nehovorí o tom ako využívať zdroje rastu jednotlivých okresov SR, či oblastí EÚ, hoc EÚ priam zbožňuje HDP. Dnešná fáza spoločenského a ekonomického vývoja v EÚ musí urobiť podstatný krok na ceste k utvoreniu rovnocenných podmienok realizácie pracovnej sily v členských krajinách. Už hádam každý vie o problémoch našich šoférov v Nemecku či Francúzsku. Využívanie zdrojov rastu by malo viesť k ich aktivizácii, čo povedie k dynamizácii ekonomického vyrovnávania krajín EÚ. Zneužívanie dominantného postavenia (Nemecko, Francúzsko), napr. teraz pri voľbe predsedu EK, nemôže byť trvalým nástrojom riadenia a fungovania Európskej únie.

 

Prof. Jaroslav Husár

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Obchodníci znížia ceny vybraných potravín o niekoľko percent

Zväz obchodu a cestovného ruchu (ZOCR) SR víta rozhodnutie vlády týkajúce sa pripravovaného zníženia dane z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané druhy potravín.

Z osudov slovenských geografických názvov (10)

Zachovala sa nám profesia lekára v názvoch obcí, alebo obec Lekár(i), Lekáre?

Kandidát z vôle ľudu

Štefan Harabin: Keď niekomu vyvraždíte celú rodinu, nemôžete mu potom povedať, aby ste sa spolu dívali do budúcnosti, akoby sa nič nestalo.

Nejnovější záběry nočního vlaku ze Slovenska, který veze americké tanky M1A2 Abrams a transportéry Bradley z České republiky na Ukrajinu!

Válka s Ruskem se blíží mílovými kroky, na Ukrajině se hromadí americká pouštní technika z Iráku!

 
Odber noviniek na stránke

captcha