Štát poskytne bezplatnú zdravotnú starostlivosť cudzincom a migrantom, ktorí nie sú platiteľmi zdravotných odvodov

Ministerstvo vnútra v liste smerovanom obvodným lekárom (všeobecným, detským, gynekologickým a zubným) uvádza, že sú povinní poskytovať plnú zdravotnú starostlivosť aj cudzincom, ktorým štát udelil tzv. doplnkovú ochranu.

Z listu Ministerstva vnútra SR zdravotníckym zariadeniam, ktorý na sociálnej sieti zverejnil poslanec parlamentu Milan Uhrík z ĽSNS vyplýva, že “zdravotnú starostlivosť o cudzincov, ktorí neplatia žiadne zdravotné poistenie, uhradí v plnom rozsahu štát”.

Takéto znenie sa má týkať dokonca aj cudzincov a migrantov, ktorým štát neudelil azyl, ale len tzv. doplnkovú ochranu.

V texte dokumentu sa uvádza, že “za cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana a nie je verejne zdravotne poistený, Ministerstvo vnútra SR uhradí zdravotnú starostlivosť poskytnutú na území SR v rozsahu, v akom sa uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia, prostredníctvom príslušného centra podpory.”

Cudzinci, ktorých sa tento dokument týka, tak dostanú starostlivosť, ako občania, ktorí odvádzajú zdravotné odvody.MIGRAČNÝ ÚRAD LEKÁROM: CUDZINCI MAJÚ MAŤ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ ZADARMO. SLOVÁKOV SA TO NETÝKA!

Prečítajte si list, ktorý poslalo Ministerstvo vnútra SR zdravotníckym zariadeniam. Píše sa v ňom, že zdravotnú starostlivosť o cudzincov, ktorí neplatia žiadne zdravotné poistenie, uhradí v plnom rozsahu štát. Toto sa týka dokonca aj cudzincov a rôznych migrantov, ktorým štát neudelil azyl, ale len tzv. doplnkovú ochranu.

Slováci, ktorí pracujú a poctivo platia vysoké zdravotné odvody, tak opäť vyjdú ako poslední hlupáci, ktorí to zase všetko zaplatia. Ukázalo sa, že nakoniec na Slovensku naozaj máme bezplatné zdravotníctvo – pre všetkých, okrem vlastných občanov! Toto sú reálne fakty, toto je reálna politika vlády, a nie tie ich falošné „pronárodné“ pózy pred kamerami.Migračný úrad rezortu vnútra na poskytovanie zdravotnej starostlivosti bude cudzincom, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, vydávať doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti – tzv. ružový preukaz.

“Nakoľko poskytnutím doplnkovej ochrany získal cudzinec prechodný pobyt na území SR, vzťahuje sa na neho ustanovenie o „rajonizácii” v prípade poskytnutia zdravotnej starostlivosti v špecializácii všeobecný lekár, detský lekár, gynekológ a zubár v zmysle § 12 ods. 4 zákona Č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.”

Lekári (poskytovatelia, ktorí sú držiteľmi povolenia alebo držiteľmi licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe) sú povinní poskytnúť zdravotnú starostlivosť osobe s poskytnutou doplnkovou ochranou, ktorá sa preukáže uvedeným ružovým preukazom.

O stanovisko sme požiadali ministerstvo zdravotníctva.


zdroj: https://www.hlavnespravy.sk/stat-poskytne-bezplatnu-zdravotnu-starostlivost-cudzincom-migrantom-ktori-nie-su-platitelmi-zdravotnych-odvodov/1784768

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Slovenský dvojitý kríž - symbol víťazstva a vzkriesenia

K ikonografii štátneho znaku Slovenskej republiky 

Znak kríža je rozšírený všade kde žijú kresťania a známy na celom svete. Pôvodne ako symbol utrpenia, ale aj spásy a vykúpenia človečenstva potupnou smrťou Ježiša Krista. Svojou formou a obsahom reprezentuje jedinečný komunikatívny semiotický znak.

Z osudov slovenských geografických názvov (14)

Sú politické tlaky na zmeny geografických názvov obmedzené iba na strednú Európu?

Typológia kaviarenského slniečkára

P.S. Táto typológia nie je konečná. Môže ju ktokoľvek rozšíriť o svoju skúsenosť so slniečkármi. Príkladov je dosť.

Hon na čarodejnice

Sotva by sme našli väčšiu mieru pokrytectva, než sme tomu svedkami v týchto dňoch.

 
Odber noviniek na stránke

captcha